جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی دکتری آزاد میکروبیولوژی خاک به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی دکتری آزاد میکروبیولوژی خاک

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی میکروبیولوژی خاک شامل مباحث میکروب های خاک، تداخل میکروارگانیسم ها، چرخه کربن، چرخه ازت، چرخه گوگرد، چرخه آهن، میکروبیولوژی آب، اثرات آلودگی بر سیستم های طبیعی، میکروبیولوژی پساب، بررسی میکروبی آب آشامیدنی، میکروبیولوژی دریا، میکروبیولوژی هوا، میکروبیولوژی مواد غذایی، عوامل رشد میکروارگانیسم ها بر مواد غذایی، ترکیب مواد عذایی، انواع فساد، نگهداری مواد غذایی، بیماری های منتقل شده توسط آب و غذا، مسمومیت غذایی، ویروس های روده ای، میکروبیولوژی صنعتی، انواع تخمیر، آنزیم ها، نقش میکروارگانیسم ها در تولید آنتی بیوتیک صنعتی و نقش میکروارگانیسم ها در مبارزه با آفات، به انضمام نکات کلیدی درس میکروبیولوژی خاک می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی درس میکروبیولوژی خاک شامل 27 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 1.05MB / PDF
قیمت : 100,000 ريال