جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی دکتری آزاد مدیریت مالی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی دکتری آزاد مدیریت مالی

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی مدیریت مالی شامل کلیات مدیریت مالی و مباحثی چون ارزش زمانی پول، قیمت اوراق بهادار، مخاطره و بازده، هزینه سرمایه، بودجه بندی سرمایه ای، تجزیه و تحلیل مخاطره و بودجه بندی سرمایه ای، تصمیم های مالی و ساختار سرمایه، تجزیه و تحلیل صورت های مالی و تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر و اندازه گیری اهرم مالی و عملیاتی، به انضمام نکات کلیدی درس مدیریت مالی می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد و پیام نور است. جزوه درسی درس مدیریت مالی شامل 74 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 2.3MB / PDF
قیمت : 180,000 ريال