جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی دکتری آزاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی دکتری آزاد مدیریت مالی و سرمایه گذاری

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی مدیریت مالی و سرمایه گذاری شامل کلیات مدیریت مالی و سرمایه گذاری و همچنین مباحثی چون ارزش زمانی پول، قیمت اوراق بهادار، مخاطره و بازده، هزینه سرمایه، بودجه بندی سرمایه ای، تجزیه و تحلیل مخاطره و بودجه بندی سرمایه ای، تصمیم های مالی و ساختار سرمایه، تجزیه و تحلیل صورت های مالی، تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر و اهرم مالی و عملیاتی، به انضمام نکات کلیدی درس مدیریت مالی و سرمایه گذاری می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد و پیام نور است. جزوه درسی درس مدیریت مالی و سرمایه گذاری شامل 74 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 2.31MB / PDF
قیمت : 180,000 ريال