جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی دکتری آزاد روش ها و فنون تدریس به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی دکتری آزاد روش ها و فنون تدریس

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی روش ها و فنون تدریس شامل مباحث تعاریف و اهداف، کاربرد باورها و نظریه های یادگیری در تدریس،الگوهای یادگیری، تقسیم بندی روش های تدریس، روش های تدریس جدید و گروه های عمده الگوهای تدریس، به انضمام نکات کلیدی درس روش ها و فنون تدریس می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی درس روش ها و فنون تدریس شامل 68 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 2.29MB / PDF
قیمت : 150,000 ريال