جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی دکتری آزاد رفتار سازمانی در موسسات آموزشی کتاب هدیه دهید

جزوه درسی دکتری آزاد رفتار سازمانی در موسسات آموزشی

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی رفتار سازمانی در موسسات آموزشی شامل مباحث پیش درآمدی بر رفتار سازمانی، رفتار سازمانی در سطح جهانی، مبانی رفتار فرد، مفاهیم اصلی انگیزش، انگیزش از مفاهیم تا کاربرد، تصمیم گیری فردی، مبنای رفتار گروه، شناخت تیم، ارتباطات، رهبری، قدرت و سیاست، تعارض و مذاکره، ساختار سازمانی، تکنولوژی و طرح ریزی شغل، ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش، فرهنگ سازمانی و تغییر و بهبود سازمانی، به انضمام نکات کلیدی درس رفتار سازمانی در موسسات آموزشی می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی درس رفتار سازمانی در موسسات آموزشی شامل 166 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 5.79MB / PDF
قیمت : 220,000 ريال