جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی دکتری آزاد تئوری های سازمان و مدیریت به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی دکتری آزاد تئوری های سازمان و مدیریت

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی تئوری های سازمان و مدیریت شامل مباحث مشخصات سازمان، اثربخشی سازمانی، ابعاد ساختار سازمانی، استراتژی، اندازه سازمان، فناوری، محیط، قدرت - کنترل، انواع ساختارهای سازمانی، دیوانسالاری، ادهوکراسی (ویژه کار - موقت)، مدیریت فناوری و طراحی شغل، مدیریت محیط، مدیریت تغییر سازمانی، مدیریت تعارض سازمانی، فرهنگ سازمانی، مدیریت تکامل سازمانی، سازمان ها در آینده، تکامل تئوری سازمان و معیارهای ساختار سازمان، به انضمام نکات کلیدی درس تئوری های سازمان و مدیریت می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد، پیام نور و وزارت بهداشت است. جزوه درسی درس تئوری های سازمان و مدیریت شامل 146 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 5.37MB / PDF
قیمت : 220,000 ريال