جزوات، نکات کلیدی و سوالات مهم / جزوه درسی دکتری آزاد تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

جزوه درسی دکتری آزاد تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات

دانلود جزوات نکات کلیدی و سوالات1396 - جزوه درسی تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات شامل مباحث ویژگی ها و فرآیند تحقیق در عملیات، برنامه ریزی خطی (مدل سازی)، برنامه ریزی خطی (روش هندسی)، برنامه ریزی خطی (روش سیمپلکس)، برنامه ریزی خطی (تحلیل عناصر تابلوی سیمپلکس و مساله ثانویه و تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات، به انضمام نکات کلیدی درس تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات می باشد. این جزوه از سری جزوات مناسب برای مقطع دکتری سراسری نیمه متمرکز، آزاد و پیام نور است. جزوه درسی درس تئوری تصمیم گیری و تحقیق در عملیات شامل 71 صفحه می باشد.

سال : 1396
نوع : جزوه درسی
مشخصات فایل : 2.02MB / PDF
قیمت : 180,000 ريال