آزمون خودسنجی / مهندسی قدرت - مدیریت انرژی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

مهندسی قدرت - مدیریت انرژی

آزمون خودسنجی مهندسی قدرت - مدیریت انرژی

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، مهندسی برق
شامل 7 درس :
75 تست 45 تست 80 تست 145 تست 45 تست 75 تست 80 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی