آزمون خودسنجی / مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

آزمون خودسنجی مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، مجموعه علوم تربیتی 1
شامل 8 درس :
155 تست 155 تست 155 تست 170 تست 150 تست 150 تست 150 تست 150 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی