آزمون خودسنجی / حقوق مالکیت فکری به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

حقوق مالکیت فکری

آزمون خودسنجی حقوق مالکیت فکری

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، حقوق
شامل 4 درس :
130 تست 135 تست 170 تست 135 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی