آزمون خودسنجی / تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی) به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی)

آزمون خودسنجی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی)

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، علوم تربیتی
شامل 7 درس :
155 تست 150 تست 125 تست 155 تست 155 تست 170 تست 150 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی