آزمون خودسنجی / برنامه ریزی توسعه منطقه ای به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

برنامه ریزی توسعه منطقه ای

آزمون خودسنجی برنامه ریزی توسعه منطقه ای

ویژه کارشناسی ارشد سراسری، علوم اجتماعی
شامل 4 درس :
120 تست 125 تست 150 تست 120 تست جمعا سوال
انتخاب سال آزمون شروع آزمون خودسنجی