اخبار / سازمان سنجش آموزش کشور / نتایج پذیرش در کارشناسی ارشد پولی علوم پزشکی اعلام شد کتاب هدیه دهید

نتایج پذیرش در کارشناسی ارشد پولی علوم پزشکی اعلام شد

اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد با پرداخت هزینه شخصی (شهریه) برای نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91 گروه پزشکی اعلام شد. به گزارش خبرنگار مهر، کلیه پذیرفته شدگان لازم است جهت ثبت نام براساس رشته و دانشگاه محل قبولی، با همراه داشتن مدارک مورد نیاز از تاریخ 30 دی تا 2 بهمن ماه به سایت معاونت آموزشی و یا اداره آموزش دانشگاههای پذیرفته شده مراجعه کنند. اعلام اسامی پذیرفته شدگان صرفا بر اساس گزینش علمی بوده و مراحل گزینش عمومی پذیرفته شدگان بطور مستقل توسط دانشگاهها انجام می شود. بر اساس آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی هر گونه انتقال، تغییر رشته و یا جابجایی محل تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته ممنوع است. بنابراین با توجه به اینکه محل پذیرش را خود فرد بهنگام انتخاب محل تحصیل با آگاهی کامل تعیین کرده، لذا هیچگونه تغییر در محل پذیرش انجام نخواهد گرفت. عدم مراجعه و ثبت نام هر یک از پذیرفته شدگان در تاریخ های مقرر به منزله انصراف بوده و هیچگونه اعتراضی در این مورد پذیرفته نخواهد شد. افرادی که در این مرحله پذیرفته می شوند، مشمول محرومیت یکساله از شرکت در آزمون سال 92 نخواهند بود. زمان شروع به تحصیل پذیرفته شدگان این مرحله، نیمه دوم سال تحصیلی 92-91 است و برابر اعلام دانشگاه های علوم پزشکی اراک، زنجان، سبزوار و دو رشته میکروب شناسی و ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان پذیرفته شدگان این دانشگاه ها از نیمه اول مهرماه سال 92 شروع به تحصیل خواهند کرد. افرادی که به عنوان ذخیره دانشگاه مشخص شده اند، جزء افراد قبولی نهایی نیستند و در صورتیکه پذیرفته شدگان اصلی دانشگاه جهت ثبت نام مراجعه نکنند دانشگاه مربوطه حداکثر تا تاریخ 9 بهمن ماه با فراد ذخیره به ترتیب اولویت نمره و سهمیه تماس خواهد گرفت (شماره تلفن مندرج در فرم ثبت نام). لذا این افراد از هرگونه مراجعه به مرکز سنجش آموزش پزشکی خودداری کنند. اعلام افراد بعنوان ذخیره و عدم تماس دانشگاه، به منزله عدم قبولی است. در صورت خالی ماندن ظرفیت پذیرش یا عدم تکمیل ظرفیت و یا انحلال دوره توسط دانشگاه مربوطه، فرد جایگزین اعلام نخواهد شد و تکمیل ظرفیت در این مرحله اعلام نمی شود. داوطلبان با وارد کردن کدرهگیری خود در همین سامانه می توانند نتیجه خود را مشاهده کنند. افرادی که کدرهگیری خود را فراموش کرده اند با وارد کردن کدملی، کدرهگیری خود را از طریق پیامک دریافت خواهند کرد. مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.

تاریخ خبر چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۱