اخبار / دانشگاهی / منابع آزمون پذیرش دستیار دوره های فلوشیپ منتشر شد کتاب هدیه دهید

منابع آزمون پذیرش دستیار دوره های فلوشیپ منتشر شد

رفرانس و منابع آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۸ منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۸ در روز پنجم اردیبهشت ۹۸ برگزار می شود.

این آزمون توسط دانشگاه های علوم پزشکی مجری برنامه دستیاری تکمیلی تخصصی برگزار خواهد شد.

رفرانس و منابع آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۸ در رشته های مختلف هر یک از دانشگاه های علوم پزشکی منتشر شده است.دریافت جزوات، نکات کلیدی، نمونه سوالات، پاسخنامه ها، منابع و کتب کلیه رشته ها
و مقاطع دانشگاه علوم پزشکی (وزارت بهداشت) و دیگر دانشگاه های مختلف کشور از سایت سنجش
3

تاریخ خبر پنج شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۷