اخبار / علمی، پژوهشی / مشاوره الکترونیکی دانشگاه شریف در ایام امتحانات کتاب هدیه دهید

مشاوره الکترونیکی دانشگاه شریف در ایام امتحانات

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف از ارایه خدمات مشاوه الکترونیکی در ایام امتحانات خبر داد و گفت: بیشترین دلیل مراجعه دانشجویان به مراکز مشاوره در این ایام اضطراب ناشی از امتحان است. محمود بهمن آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف طبق برنامه ریزی که از قبل داشته در ایام امتحانات و غیر از آن فعال است. وی ادامه داد: مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه، به صورت مرتب برای ارایه خدمات مشاوره در خوابگاه‌ها حضور می یابند.   معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه بیشتر مراجعات دانشجویی در ایام امتحانات به دلیل اضطراب ناشی از امتحان است، گفت: دانشجویان می توانند برای استفاده از خدمات مشاوره به دفتر مشاوره دانشگاه هم مراجعه کنند.   وی افزود: علاوه براین خدمات، دانشجویان می توانند از خدمات مرکز مشاوره الکترونیکی دانشگاه صنعتی شریف هم به نشانی counselling@mehr.sharif.ir  در ایام امتحانات و غیر از آن استفاده کنند.

تاریخ خبر شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۱