اخبار / وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی / لزوم تخصصی شدن کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاههای علوم‌پزشکی کتاب هدیه دهید

لزوم تخصصی شدن کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاههای علوم‌پزشکی

معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت با اشاره به تعداد کرسی های آزاداندیشی برگزار شده در دانشگاههای علوم پزشکی و مقایسه آن با تعداد کرسی های برگزار شده در سایر مراکز آموزش عالی، بر لزوم تخصصی تر شدن این کرسی ها تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست کارگاهی کرسی های آزاد اندیشی با حضور مدیران و کارشناسان فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی در محل معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. محمد حسین آیتی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در این نشست با مقایسه تعداد کرسی های آزاد اندیشی برگزار شده در دانشگاههای علوم پزشکی کشور، مقایسه ای نسبت به تعداد کرسی های برگزار شده با سایر مراکز آموزش عالی کشور داشت و دانشگاههای علوم پزشکی را در زمینه برگزاری این کرسی ها نسبتا موفق قلمداد کرد.   وی به لزوم پرداختن به مباحث اساسی نظام سلامت در بحث کرسی های آزاد اندیشی تاکید کرد و گفت: کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاههای علوم پزشکی باید به سمت تخصصی شدن حرکت کنند و مشکلات نظام سلامت همچنین پزشک خانواده، حقوق بیمار، ارتباط بین پزشک و بیمار مورد توجه قرار گیرد.   در این جلسه، دکتر حسن رحیم پور ازغدی عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز به تشریح و تبیین مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص کرسی های آزاد اندیشی پرداخت و با تاکید بر لزوم برگزاری کرسی های آزاد اندیشی بر ایجاد ملزومات برگزاری این کرسی ها گفت: دو اصل فضای سالم و آزاد از ملزومات برگزاری چنین کرسی هایی است و مقام معظم رهبری نیز بر لزوم سه اصل آزادی، منطق و اخلاق در این زمینه تاکید کرده اند.   وی با تاکید بر اینکه سابقه برگزاری کرسی های آزاد اندیشی به دوران ابتدای اسلام برمی گردد، افزود: در مباحث دینی و اسلامی چهار اصل نقد، مشورت، سوال و مناظره جزء اصول آزاداندیشی دینی و لازمه تولید علم بوده و در منابع دینی، روایت و مستندات بسیاری در هر یک از زمینه ها وجود دارد.   رحیم پور ازغدی با اشاره به بحث آسیب شناسی کرسی های آزاد اندیشی، حسد، عصبانیت و غضب، کینه توزی، قطع روابط اجتماعی، غیبت، تقطع کردن جملات، خودستایی و خود مرکز بینی، آبروریزی و دنبال نکردن کشف و اثبات حقیقت را جزء موانع اساسی برگزاری این کرسی ها برشمرد.

تاریخ خبر یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۱