اخبار / فنی و حرفه ای / علت انتقال فنی حرفه ایها به وزارت علوم- وجه اشتراک فنی حرفه ای و پیام نور کتاب هدیه دهید

علت انتقال فنی حرفه ایها به وزارت علوم- وجه اشتراک فنی حرفه ای و پیام نور

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای با اشاره به انتقال آموزشکده های فنی و حرفه ای به وزارت علوم، گفت: علت اصلی انتقال آموزشکده ها و دانشکده های فنی حرفه ای به وزارت علوم، زیر نظر گرفتن این مراکز توسط وزارت علوم بود که وزیر آموزش و پرورش آن را مطرح کرد. به گزارش خبرنگار مهر، سهراب رضایی امروز شنبه در نشست خبری که در دانشگاه پیام نور با موضوع امضای تفاهم نامه همکاری دو دانشگاه فنی حرفه ای و پیام نور برگزار شد، اضافه کرد: علت اصلی انتقال آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای به وزارت علوم این بود که وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد کار ما آموزش و پرورش است و کار آموزشکده ها و دانشکده های فنی و حرفه ای باید در وزارت علوم دنبال شود. وی ادامه داد: بر این اساس، در بودجه 90 این تشکیلات تحت عنوان "دانشگاه فنی وحرفه ای" زیر نظر وزارت علوم قرار گرفت. البته آموزشکده های فنی و حرفه ای قبل از انقلاب هم تحت عنوان "انستیتو تکنولوژی" فعالیت می کردند. رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای به یک رسالت مهم این دانشگاه اشاره کرد و گفت: در برنامه پنجم توسعه 50 درصد دانشجویان کشور باید به سمت آموزشهای فنی و حرفه ای منتقل شوند. همچنین دانشجویان این دانشگاه از نظر جنس و ماهیت با سایر دانشجویان تفاوت دارند، زیرا تمام این دانشجویان بعد از دانش آموختگی، تکنسینهای آچار به دست هستند. رضایی ادامه داد: کار ما در دانشگاه فنی و حرفه ای تربیت نیروی ماهر و تکنسین است و با توجه به اینکه راس هرم دانشجویی کشور باید با دانش آموختگان ماهر و نیروهای تکنسین پر شود تا برسد به دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد، حدود 230 هزار دانشجو برای اصلاح این هرم به وزارت علوم تزریق می شود. به گفته رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای، این دانشگاه از مهرماه سال جاری حدود 60 هزار دانشجو را پذیرش می کند که در 167 آموزشکده ای که به وزارت علوم منتقل شد، تحصیل می کنند. رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای با اشاره به رشته های این دانشگاه، اظهار داشت: 60 رشته تحصیلی در دانشگاه فنی و حرفه ای تدریس می شوند که بسیاری از این رشته ها منحصربه فرد هستند و در هیچ مرکز دیگری تدریس نمی شوند. رضایی با بیان اینکه نوع آموزش در دانشگاه فنی و حرفه ای عملی، کاربردی و کارگاهی است، خاطرنشان کرد: 60 درصد دروس این دانشگاه کارگاهی و 40 درصد دروس نظری است. وی با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه پیام نور، گفت: با امضای این تفاهم نامه، ما از ظرفیتهای آن برای تزریق همکارانی با مدارک لیسانس و فوق لیسانس استفاده می کنیم و یک وجه اشتراکمان با پیام نور در گستردگی شعبه های هر دو دانشگاه در سطح کشور است.

تاریخ خبر شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۰