اخبار / دانشگاهی / ضوابط حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کتاب هدیه دهید

ضوابط حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، حذف و اضافه دانشجویان آزاد اسلامی از ۷ مهر آغاز شد و تا ۱۲ مهر ادامه دارد. دانشجویان برای حذف و اضافه باید به موارد آیین‌نامه‌ای توجه کنند و خارج از این قواعد عمل نکنند.

بر اساس قوانین دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان باید هر ترم طبق معدل خود واحد دریافت کنند، در حذف و اضافه نیز دانشجویان باید به سقف واحدها توجه کنند. 

دانشجو در مهلت حذف و اضافه می‌تواند حداکثر دو درس را دریافت یا دو درس را که قبلاً انتخاب کرده، از لیست دروسش حذف کند. بااین‌وجود دانشجویان می‌توانند با اجازه دانشکده و تأیید مدیر گروه بیش از دو درس حذف و اضافه داشته باشند.

دانشجویان همچنین باید توجه کنند که تعداد واحدهای درسی باقی‌مانده آن‌ها از حداقل مجاز (۱۲ واحد برای دوره‌ای، ۱۰ واحد برای پاره‌وقت و ۸ واحد برای آموزش معلمان) کمتر نشود.

حذف اضطراری در دانشگاه آزاد اسلامی                             

بر اساس قوانین دانشگاه آزاد اسلامی دانشجو می‌تواند تا پنج هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درس‌های نظری یا عملی یا عملی-نظری خود را حذف کند، مشروط به اینکه واحدهای درسی باقی‌مانده وی از حداقل مجاز (دوره‌ای ۱۲ واحد، پاره‌وقت ۱۰ واحد، آموزش معلمان ۸ واحد) کمتر نشود.

دریافت جزوات، نکات کلیدی، نمونه سوالات، پاسخنامه ها، منابع و کتب کلیــه رشتــه های کارشناسی، کاردانی
و سایر مقاطع دانشگاه آزاد اسلامی و دیگر دانشگاه های مختلف کشور از سایت سنجش3

تاریخ خبر شنبه ۰۵ آبان ۱۳۹۷