اخبار / فنی و حرفه ای / شکایت آموزش و پرورش از آموزشکده‌های فنی- مشکلات ساختمانهای مشترک کتاب هدیه دهید

شکایت آموزش و پرورش از آموزشکده‌های فنی- مشکلات ساختمانهای مشترک

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای با اشاره به ادامه مشکلات ساختمانهای مشترک آموزشکده های فنی با هنرستانهای آموزش و پرورش، گفت: آموزش و پرورش با مراجعه به مراجع قضایی از آموزشکده های فنی به منظور تخلیه ساختمانها شکایت کرد. سهراب رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش از برخی آموزشکده های فنی شکایت کرد، افزود: آموزش و پرورش با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه سندهایی که در دست داشت از برخی زمینها که در اختیار آموزشکده های فنی و حرفه ای است، شکایت کرد. وی گفت: البته این مراجع هم شاید به این علت که در جریان کامل انتقال فنی و حرفه ایها به وزارت علوم نبودند، رای دادند آموزشکده های فنی و حرفه ای باید برخی ساختمانها را تخلیه کنند. رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای ادامه داد: این در حالیست که سند آموزشکده های فنی و حرفه ای هنوز به نام آموزش و پرورش است و این آموزشکده ها هیچ سندی به نام خود ندارند. به گفته رضایی هنوز برخی فضاهای فنی و حرفه ای با هنرستانهای آموزش و پرورش مشترک است، یعنی این ساختمانها دانشجو و دانش آموز را با هم پذیرش می کنند. وی در این باره تاکید کرد: هر دو طرف تمایل دارند این ساختمانهای مشترک در اختیار خودشان قرار گیرد حدود 10 تا 15 ساختمان با آموزش و پرورش مشترک است که باید مشکلات این ساختمانها برطرف شود.

تاریخ خبر یکشنبه ۰۶ شهریور ۱۳۹۰