اخبار / فنی و حرفه ای / زمان آغاز به کار دانشگاه جدید فنی حرفه ای- وضع قانون برای حق التدریسها کتاب هدیه دهید

زمان آغاز به کار دانشگاه جدید فنی حرفه ای- وضع قانون برای حق التدریسها

آخرین گزارش اقدامات انجام شده برای تاسیس دانشگاه فنی و حرفه ای در کمیسیون آموزش مجلس بررسی و مقرر شد اگر نتوان از مجاری کنونی قانونی تصمیمی برای استخدام حق التدریسهای فنی و حرفه ای گرفت، قانونی جدید برای استخدام آنان تصویب شود. نورالله حیدری دستنایی در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح برخی جزئیات برگزاری جدیدترین جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره آخرین وضعیت تاسیس دانشگاه فنی و حرفه ای و اقدامات انجام شده در زمینه راه اندازی رشته ها، نحوه انتقال آموزشکده ها از آموزش و پرورش به آموزش عالی و پذیرش دانشجو اشاره کرد. مسئولان فنی و حرفه ای از وعده هایی که دادند عقب نیستند وی با تاکید بر اینکه مسئولان وزارت علوم و دانشگاه فنی و حرفه ای بر اساس وعده ای که در زمینه ارائه به موقع گزارشها و اقدامات انجام شده داده بودند در مسیر درست قرار دارند، اضافه کرد: ارزیابیها نشان داد براساس انتظاراتی که وجود داشت مسئولان وزارت علوم و دانشگاه فنی و حرفه ای از زمان عقب نیستند، سرعت اقدامات انجام شده آنان قابل قبول است و این بخش از کار هیچ ایرادی ندارد. طراحی نظام آموزشی آموزشکده های فنی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به طراحی نظام آموزشی آموزشکده های فنی و حرفه ای به عنوان مهمترین نکته جلسه این کمیسیون، اظهار داشت: طبق مباحث مطرح شده نظام آموزشی آموزشکده های فنی و حرفه ای باید مهارت محور باشد. مسئولان فنی و حرفه ای نه تنها نباید در برنامه ها و فعالیتهای نظری دانشگاه غرق شوند بلکه سیاق مهارت محوری رشته های فنی را نیز باید حفظ کنند. وی درباره وضعیت رشته های این دانشگاه، گفت: به دلیل ادامه نقل و انتقال آموزشکده ها، رشته های فعلی تدریس می شود تا اینکه در طراحی سیستم جدید حذف و اضافه هایی اعمال شود.  اعلام زمان پذیرش دانشجو در دانشگاه فنی و حرفه ای به گفته عضو کمیسیون آموزش مجلس، تمهیداتی اندیشیده شده که دانشگاه فنی و حرفه ای از نیمسال دوم تحصیلی 91-90 یا سال تحصیلی آینده اقدام به پذیرش دانشجو کند. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر، درباره برگزاری کلاسهای فنی و حرفه ای که به گفته رئیس این دانشگاه از 19 شهریورماه آغاز شده است، تاکید کرد: کلاسهای کنونی که در آموزشکده های فنی و حرفه ای برگزار شده با همان ماهیت و رشته های قبلی است و دانشگاه جدید فنی و حرفه ای طبق تاکیداتی که در برنامه پنجم توسعه انتظار می رود از ترم یا سال تحصیلی آینده راه اندازی می شود. حیدری دستنایی همچنین درباره مشکل مالکیت برخی زمینهای آموزشکده های فنی و حرفه ای و هنرستانهای آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: مسئولان وزارت علوم قول دادند خودشان مشکلات این زمینها را حل و فصل کنند. تعیین تکلیف حق التدریسهای آموزشکده های فنی نماینده مردم اردل، کیارنگ و فارسان درباره آخرین وضعیت استخدامی حق التدریسهای فنی و حرفه ای در وزارت علوم، اظهار داشت: نظر رئیس کمیسیون آموزش این بود که در قالب قوانین موجود می توان حق التدریسها را استخدام کرد اما معاونان دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش بر این باور بودند این امکان در قوانین کنونی کشور وجود ندارد. حیدری دستنایی خاطرنشان کرد: طبق آخرین تصمیمات، قرار شد ابتدا مجاری کنونی قانونی برای استخدام حق التدریسهای فنی  و حرفه ای بررسی شود و اگر راهی برای تعیین تکلیف استخدام آنان وجود نداشت می توان برای این مورد قانونی وضع کرد.

تاریخ خبر جمعه ۰۸ مهر ۱۳۹۰