اخبار / دانشگاهی / دانشگاه‌های غیرانتفاعی در انتظار تغییر نام کتاب هدیه دهید

دانشگاه‌های غیرانتفاعی در انتظار تغییر نام

دبیر اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی گفت: حذف کلمه غیرانتفاعی از پسوند این دانشگاه بدون تصمیم گیری در شورای عالی انقلاب فرهنگی باقی مانده و تکلیف غیرانتفاعی ها مشخص نشده است.

علی آهون منش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تنها چیزی که دانشگاه های غیر انتفاعی می خواهند، حذف کلمه غیرانتفاعی از  پسوند این دانشگاه است تا راه برای سرمایه گذاری باز شود.

وی ادامه داد: هنوز این کار صورت نگرفته و این درخواست در ورودی شورای عالی انقلاب فرهنگی بدون تصمیم گیری باقی مانده و تکلیف غیرانتفاعی ها مشخص نشده است.

دبیر اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی گفت: در حال حاضر دانشگاه‌های غیرانتفاعی بدون اینکه ریالی از دولت دریافت کنند، حدود ۴۳۰ هزار دانشجو را تربیت می کنند.

وی ادامه داد: کیفیت آموزش در دانشگاه‌های غیرانتفاعی براساس آماری که سازمان سنجش آموزش اعلام می کند بعد از دانشگاه های دولتی در رتبه دوم قرار دارد چرا که تعداد قبولی های این دانشگاه در دوره کارشناسی ارشد،  تعداد قابل توجه ای است.

به گزارش مهر، آهون منش پیش از این اعلام کرده بود، دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری سابق در رابطه با حذف کلمه غیرانتفاعی، نامه ای به رئیس جمهور نوشته، وی نیز برای رسیدگی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه داده و اکنون در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد.

تاریخ خبر پنج شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷