اخبار / دانشگاه آزاد اسلامی / برگزاری آزمون در 200 رشته محل کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد کتاب هدیه دهید

برگزاری آزمون در 200 رشته محل کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

کنکور کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد در 200 رشته محل طی سال آینده برگزار خواهد شد اما این کنکور در 3 هزار رشته محل مقطع مذکور حذف شد. به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین نکات پیش از خرید کارت اعتباری ثبت نام پذیرش بدون آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اعلام شد. توجه به لیست رشته ها پیش از ثبت نام داوطلبان باید قبل از خرید کارت برای ثبت نام کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون لیست رشته/محل ها را مطالعه کرده تا مطمئن شوند رشته مورد درخواست آنها جزء موارد بدون آزمون محسوب می شود. برگزاری آزمون در 200 رشته محل حدود 3000 رشته در این مرحله برای علاقه مندان دارای مدرک کاردانی اعلام شده که قدرت انتخاب خوبی را به این دسته افراد می دهد تا بدون آزمون ارزشیابی شده و وارد دانشگاه شوند، اما برای ورود و ادامه تحصیل در حدود 200 رشته کارشناسی ناپیوسته، همچنان آزمون وجود دارد که متعاقباً اعلام خواهد شد. تاکید بر درج دقیق معدل متقاضیان ثبت نام کارشناسی ناپیوسته باید معدل دقیق مندرج در مدرک کاردانی خود را ثبت کنند، در غیر این صورت در زمان ثبت نام دانشگاهی از ادامه تحصیل آنها جلوگیری به عمل خواهد آمد. 2 ساله بودن طول مدت تحصیل کارشناسی ناپیوسته طول مدت تحصیل مقطع کارشناسی ناپیوسته بطور معمول 2 سال است که تا حداکثر سه سال برای رشته های غیرآموزشی و چهارسال برای رشته های آموزشی قابل تمدید است که برای افراد مشمول نباید از سه سال تجاوز کند. شرایط پذیرش بومی دختران متقاضیان محل های دانشگاهی که فقط پذیرش خواهران بومی را دارند، باید بومی یکی از نقاط تابعه استانی باشند که محل دانشگاهی موردنظر آنان در آن استان قرار دارد. دانش آموختگان مراکز آموزش ضمن خدمت، آموزش و پرورش و دانشسراهای سابق ( نه تربیت معلم) مجاز به انتخاب رشته های متجانس با رشته تحصیلی قبلی خود هستند، بنابراین این دسته از متقاضیان نمی توانند انتخاب های غیرمتجانس داشته باشند.

تاریخ خبر چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۱