اخبار / دانشگاهی / اعلام زمان بندی برگزاری آزمون‌ زبان دانشگاه تهران در سال 97 کتاب هدیه دهید

اعلام زمان بندی برگزاری آزمون‌ زبان دانشگاه تهران در سال 97

برنامه زمان بندی برگزاری آزمون زبان انگلیسی دانشگاه تهران در سال 1397 اعلام شد.

تقویم زمانی برگزاری آزمون دانشگاه تهران در سال 97 به شرح جدول زیر است:تقویم آزمون

زمان برگزاری آزمون تاریخ شروع ثبتنام آزمون تاریخ اعلام نتایج
15 تیر 97 شنبه 19 خرداد ماه 22 تیر ماه
9 شهریور 97  جمعه 12 مرداد ماه  17 شهریور ماه
11 آبان 97  جمعه 13 مهر ماه  18 آبان ماه
14 دی 97  جمعه 16 آذر ماه  21 دی ماه
17 اسفند 97  جمعه 19 بهمن ماه  24 اسفند ماه


 
دریافت سوالات و پاسخنامه ادوار گذشته کلیه آزمون های زبان های خارجی - TOFEL از سایت سنجش3
دریافت سوالات و پاسخنامه ادوار گذشته کلیه آزمون های زبان های خارجی - IELTS از سایت سنجش3

تاریخ خبر دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷