اخبار / دانشگاهی / استفاده از استادکاران فنی و حرفه ای در آموزشکده های سما کتاب هدیه دهید

استفاده از استادکاران فنی و حرفه ای در آموزشکده های سما

دریافت جزوات، نکات کلیدی، نمونه سوالات، پاسخنامه ها، منابع و کتب کلیه رشته ها و مقاطع فنی حرفه ای و دیگر دانشگاه های کشور از سایت سنجش3

آیین نامه مالی سازمان سما با اعمال تغییراتی، در بیست و سومین جلسه شورای این سازمان، به تصویب رسید.
به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، در بیست و سومین جلسه شورای سازمان سما با حضور دکتر میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر زرهانی رییس سازمان سما و اعضای شورای سازمان سما در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، بررسی گزارشات مالی سال 1393 سازمان سما، آیین نامه مالی سازمان، آیین نامه چگونگی استفاده از استادکاران فنی و حرفه ای در آموزشکده ها و هنرستان های سما جهت تدریس دروس عملی، کارگاهی و آزمایشگاهی، آیین نامه چگونگی بورسیه و ادامه تحصیل اعضای هیات علمی آموزشکده های فنی و حرفه ای سما، آیین نامه حق حضور در جلسات از جمله دستورات جلسه این نوبت شورای سازمان سما بود.
تمام دستورات بیست و سومین جلسه سازمان از سوی اعضا به تصویب رسید و تنها درخصوص چگونگی بورسیه و ادامه تحصیل اعضای هیات علمی سما مقرر شد پس از طرح در کمیسیون دائمی شورای سازمان و جمع بندی نظرات کارشناسی، در دستور جلسه بعدی شورای سازمان قرار گیرد.
دکتر میرزاده در این جلسه بر کالبد شکافی و آسیب شناسی مسائل مالی گذشته به منظور اتخاذ تصمیم ها و راهکارهای اصولی و منطقی مالی و اداریِ آتی تاکید کرد.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی بررسی عوامل کاهش اندوخته سال 93 و ارائه گزارش عملکرد فیزیکی سازمان سما را برای طرح در جلسه بعدی شورای سازمان سما تعیین و مقرر کرد.
به گزارش مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در پایان دکتر میرزاده با اشاره به وجود مراجع متعدد نظارتی در دانشگاه آزاد اسلامی، انتخاب هیات های نظارتی به منظور نظارت بر امور آموزشکده ها و مدارس سازمان سما در کنار روسای شوراهای سیاست گذاری استان ها را، به دکتر زرهانی پیشنهاد نمود.

تاریخ خبر یکشنبه ۰۳ آبان ۱۳۹۴