اخبار / استخدامی / استخدام در شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران - ۱۵ ردیف شغلی کتاب هدیه دهید

استخدام در شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران - ۱۵ ردیف شغلی

شرکت کشت و صنعت گلبرگ بهاران از متقاضیان واجد شرایط ذیل در تهران دعوت به همکاری می نماید.ردیفعنوان شغلی/ واحدجنسیتتعدادحداقل مدرک تحصیلیسابقه کارشهرستان
۱مدیر مالیآقا۳کارشناسی ارشد- ترجیحاً مدیریت مالی۳ سالتهران
۲کارشناس مالیآقا۳کارشناسی- ترجیحاً مدیریت مالی۲ سالتهران
۳مدیر بازرگانی داخلیآقا۲کارشناسی ارشد- ترجیحاً مدیریت بازرگانی۳ سالتهران
۴کارشناس بازرگانی داخلیآقا۲کارشناسی- ترجیحاً مدیریت بازرگانی۲ سالتهران
۵مدیر بازرگانی خارجیآقا۱کارشناسی ارشد- مدیریت بازرگانی۳ سالتهران
۶کارشناس بازرگانی خارجیآقا۱کارشناسی- مدیریت بازرگانی۲ سالتهران
۷مدیر کنترل کیفیتخانم/آقا۳کارشناسی ارشد- ترجیحاً صنایع غذایی۳ سالتهران
۸کارشناس کنترل کیفیتخانم/آقا۳کارشناسی- ترجیحاً صنایع غذایی۲ سالتهران
۹مسئول تدارکاتآقا۱کارشناسی۲ سالتهران
۱۰مدیر کارخانهآقا۱کارشناسی ارشد- ترجیحاً صنایع۳ سالتهران
۱۱انباردارآقا۱کارشناسی۲ سالتهران
۱۲کارگر انبارآقا۵دیپلم۲ سالتهران
۱۳راننده لیفتراکآقا۲کاردانی۲ سالتهران
۱۴کارشناس منابع انسانیخانم/آقا۱کارشناسی- مدیریت منابع انسانی۲ سالتهران
۱۵کارشناس ITآقا۱کارشناسی- کامپیوتر۲ سالتهران
۱۶استخدام ویژه: تعدادی همکار آقا جهت کار از تهران در استان سیستان و بلوچستان با مزایای ویژه( از جمله هزینه اقامت و ایاب و ذهاب) با حداقل مدرک کارشناسی / در ۱۵ بند فوقسیستان و بلوچستان

واجدین شرایط می توانند حداکثر تا مورخ ۹۶/۰۸/۲۹ ، مدارک و سوابق خود را از طریق یکی از آدرس های ذیل ارسال نمایند.

آدرس ایمیل: [email protected]

تاریخ خبر سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶