اخبار / وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری / اخذ شناسنامه جهانی فناوری توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان کتاب هدیه دهید

اخذ شناسنامه جهانی فناوری توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانشگاه سیستان و بلوچستان موفق به اخذ شناسه بین الملل (ASN) و شناسه مذکور برای این دانشگاه به صورت جهانی ثبت و فعال شد. به گزارش خبرگزاری مهر، شناسه بین الملل (ASN) ضمن ارتقاء رتبه فناوری، امکان برقراری سرویس های اینترنتی مستقل از سرویس دهنده های اینترنت، توازن ترافیک شبکه بر روی لینک های اتصالی و ایجاد دسترسی مطمئن به سرویس دهنده های دانشگاه سیستان و بلوچستان را فراهم کرده است. دانشگاه سیستان و بلوچستان در جمع 5 دانشگاه کشور که دارای این شناسه می باشند قرار گرفته است.

تاریخ خبر جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۱