جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری کتاب هدیه دهید

ارشد سراسری

کارشناسی ارشد
لیست کلیه رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری اکنون مقابل شماست. با انتخاب رشته مورد نظر امکان مشاهده مواد امتحانی ارشد، رشته ها و گرایش های کارشناسی ارشد، و کلیه خدمات رشته مورد نظر را خواهید داشت.

ارشد سراسری-زبان و ادبیات فارسی کد : 1101 | بازدید : 24,788

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نظم فارسی، نثر فارسی، کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون عربی، دستور زبان)، عربی، ادبیات انقلاب اسلامی، تاریخ اسلام، ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم جغرافیایی کد : 1102 | بازدید : 16,093

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فلسفه جغرافیا، آمار و احتمالات، آب و هواشناسی (مبانی و ایران)، ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)، مبانی سنجش از دور ...

ارشد سراسری-سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کد : 1103 | بازدید : 17,175

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اصول تفسیر عکس های هوایی، آمار و ریاضیات، ژئومورفولوژی و جغرافیای زیستی، جغرافیای شهری و روستایی، هیدرو اقلیم (جزوه ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان عربی کد : 1104 | بازدید : 16,671

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، صرف و نحو، معانی و بیان و بدیع (بلاغت)، تاریخ ادبیات، ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی، ترجمه عربی ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم اقتصادی کد : 1105 | بازدید : 16,871

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اقتصادخرد، اقتصاد کلان، ریاضی، آمار، تجارت بین الملل، مالیه بین الملل، بخش عمومی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی (جزوه ...

ارشد سراسری-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی کد : 1106 | بازدید : 30,303

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فيزيولوژي و تغذيه ورزش، آمار، سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني، حرکت شناسي و بيومکانيک ورزشي، رشد و ...

ارشد سراسری-مجموعه تاریخ کد : 1107 | بازدید : 14,734

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، عربی، تاریخ ایران باستان، تاریخ اسلام، تاریخ جهان، تاریخ ایران دوره اسلامی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم اجتماعی کد : 1108 | بازدید : 18,946

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)، روش تحقیق، نظریه های جامعه شناسی، مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی، جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی ...

ارشد سراسری-زبان های باستانی ایران کد : 1109 | بازدید : 16,814

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ، آراء و عقاید و زبان های ایران پیش از اسلام (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان شناسی کد : 1110 | بازدید : 14,208

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، دستور زبان فارسی، زبان شناسی، تاریخ زبان فارسی در ایران، دروس تخصصی ویژه رشته واژه گزینی و اصطلاح شناسی ...

ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث کد : 1111 | بازدید : 20,190

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زبان عربی، علوم قرآنی، تفسیر، حدیث (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی کد : 1112 | بازدید : 16,623

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زبان عربی، فقه، اصول (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی کد : 1113 | بازدید : 13,837

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زبان عربی، کلام اسلامی، منطق (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان کد : 1114 | بازدید : 15,582

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زبان عربی، ادیان و مذاهب، تصوف و عرفان، تاریخ اسلامی، فرهنگ و تمدن اسلامی. ...

ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فقه شافعی (مخصوص اهل تسنن) کد : 1115 | بازدید : 12,952

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زبان عربی، فقه، اصول (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه فلسفه کد : 1116 | بازدید : 14,562

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، آلمانی و فرانسه)، فلسفه غربی (در حد دروس دوره کارشناسی فلسفه)، فلسفه اسلامی (در حد دروس دوره کارشناسی فلسفه)، ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم تربیتی 1 کد : 1117 | بازدید : 25,686

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی - فرانسه)، روانشناسی تربیتی، روش ها و فنون تدریس، آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی، اصول و ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم تربیتی 2 کد : 1118 | بازدید : 28,629

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)، روانشناسی تربیتی، آمار و روش های تحقیق، سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت، رواشناسی کودکان ...

ارشد سراسری-مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی) کد : 1119 | بازدید : 14,827

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، منابع و خدمات مرجع، سازماندهی منابع، مدیریت منابع، کتابخانه و کتابداری، فناوری های اطلاعاتی، مدیریت کتابخانه ها و مراکز ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان فرانسه کد : 1120 | بازدید : 16,144

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی، زبان تخصصی (آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه)، زبان تخصصی (مترجمی زبان فرانسه) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان انگلیسی کد : 1121 | بازدید : 19,163

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی، زبان تخصصی (آموزش زبان انگلیسی)، زبان تخصصی (زبان و ادبیات انگلیسی)، زبان تخصصی (مترجمی زبان انگلیسی) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان روسی کد : 1122 | بازدید : 13,750

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی، زبان تخصصی (ویژه آموزش زبان روسی)، زبان تخصصی (ویژه زبان و ادبیات روسی) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم تربیتی 3 کد : 1123 | بازدید : 15,266

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: متون تخصصی علوم تربیتی (انگلیسی)، آموزش و پرورش تطبیقی، مبانی و اصول آموزش و پرورش، روش ها و فنون تدریس در مقاطع ابتدایی و ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان آلمانی کد : 1124 | بازدید : 16,077

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ترجمه متون آلمانی به فارسی، ترجمه متون فارسی به آلمانی، آیین نگارش (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مدیریت جهانگردی کد : 1125 | بازدید : 14,612

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی (انگلیسی)، برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی، روش های کمی در جهانگردی (ریاضیات کاربردی، پژوهش عملیاتی و آمار کاربردی، مدیریت بازاریابی (اصول ...

ارشد سراسری-مجموعه حقوق کد : 1126 | بازدید : 36,990

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: متون حقوق به زبان (انگلیسی - فرانسه)، حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، متون فقه، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، حقوق بین ...

ارشد سراسری-ایرانشناسی کد : 1127 | بازدید : 13,777

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، آلمانی و فرانسه)، فلسفه غربی (در حد دروس دوره کارشناسی فلسفه)، فلسفه اسلامی (در حد دروس دوره کارشناسی فلسفه)، ...

ارشد سراسری-آموزش زبان ژاپنی کد : 1128 | بازدید : 11,914

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: دستور زبان و درک زبان ژاپنی، واژگان و حروف کانچی، درک مطلب شنیداری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-زبان و ادبیات اردو کد : 1129 | بازدید : 3,744

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: دستور زبان تخصصی اردو، متون تخصصی، ادبیات منظوم، ادبیات منثور، تاریخ ادبیات اردو، ترجمه متون سیاسی، فرهنگی، ادبی، اجتماعی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل کد : 1130 | بازدید : 19,207

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، آلمانی و فرانسه)، مبانی علم سیاست، جامعه شناسی سیاسی، اصول و روابط بین الملل و سیاست خارجی، اندیشه های ...

ارشد سراسری-مجموعه مطالعات جهان کد : 1131 | بازدید : 15,030

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مبانی علم سیاست و اصول و روابط بین الملل، مبانی علم اقتصاد، مبانی جامعه شناسی، روش تحقیق در علوم اجتماعی، زبان آلمانی و تاریخ ...

ارشد سراسری-باستان شناسی کد : 1132 | بازدید : 12,955

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ماد و هخامنشی، پارت و ساسانی، دوره اسلامی، ماقبل تاریخ ایران، ماقبل تاریخ بین النهرین (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

ارشد سراسری-مجموعه روانشناسی 1 (عمومی - بالینی - خانواده درمانی - روانسنجی - صنعتی - کودک و نوجوان - اسلامی) کد : 1133 | بازدید : 25,557

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: متون روانشناسی به زبان انگلبسی، علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، آمار و روش تحقیق، روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی، روانشناسی رشد، روانشناسی بالینی، ...

ارشد سراسری-مجموعه حسابداری کد : 1134 | بازدید : 23,433

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، حسابداری مالی، حسابداری صنعتی، حسابرسی، ریاضی و آمار (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مطالعات زنان کد : 1137 | بازدید : 13,825

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مبانی و نظریه های جامعه شناسی، روش تحقیق، حقوق زن در اسلام، مبانی روانشناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی کد : 1138 | بازدید : 16,015

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مبانی کلی ارتباط جمعی (شناخت وسائل ارتباط جمعی، نظریه های ارتباط اجتماعی، ارتباط بین المللی مخاطبان ارتباطات جمعی و ...

ارشد سراسری-مددکاری اجتماعی کد : 1139 | بازدید : 14,269

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مددکاری اجتماعی (مبانی مددکاری، مددکاری فردی، گروهی و جامعه ای)، روانشناسی عمومی (روانشناسی مرضی و روانشناسی شخصیت)، مبانی و ...

ارشد سراسری-پژوهش علوم اجتماعی کد : 1140 | بازدید : 13,009

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نظریه های جامعه شناسی، آمار و ریاضی، روش تحقیق (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه مدیریت کد : 1142 | بازدید : 26,659

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اصول و مبانی مدیریت ازدیدگاه اسلام، ریاضی و آمار، تئوری های مدیریت، اقتصاد خرد و کلان، مالیه عمومی و ...

ارشد سراسری-مجموعه روانشناسی 2 (کودکان استثنائی - تربیتی - مشاوره) کد : 1143 | بازدید : 709

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه)، روانشناسی تربیتی، آمار و روش های تحقیق، سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت، روانشناسی کودکان استثنایی، ...

ارشد سراسری-مجموعه محیط زیست کد : 1146 | بازدید : 13,154

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اکولوژی عمومی، برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، آمار و روش های تحلیل سیستم ها، اصول و مفاهیم آموزش ...

ارشد سراسری-اطلاعات و حفاظت اطلاعات کد : 1147 | بازدید : 16,771

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مبانی امنیت ملی، اطلاعات و ضد اطلاعات، روانشناسی احزاب سیاسی، جمع آوری پنهان، تحلیل اطلاعات (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

ارشد سراسری-مجموعه مدیریت اجرایی کد : 1148 | بازدید : 19,993

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، زبان تخصصی (انگلیسی)، استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، دانش مسائل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرح ...

ارشد سراسری-مدیریت امور دفاعی (1) کد : 1149 | بازدید : 12,455

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (معارف اسلامی)، دروس مشترک (زبان انگلیسی جغرافیای نظامی ایران، نقشه خوانی نظامی، اصول مدیریت)، دروس تخصصی (مواد آزمون دروس اختصاصی به هنگام ...

ارشد سراسری-مدیریت امور دفاعی (2) کد : 1150 | بازدید : 11,479

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (معارف اسلامی)، دروس مشترک (زبان انگلیسی جغرافیای نظامی ایران، نقشه خوانی نظامی، اصول مدیریت)، دروس تخصصی (مواد آزمون دروس اختصاصی به هنگام ...

ارشد سراسری-مجموعه فرماندهی مدیریت انتظامی کد : 1151 | بازدید : 11,487

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: درس عمومی (معارف اسلامی)، دروس مشترک (زبان انگلیسی، جغرافیای نظامی ایران، نقشه خوانی نظامی، اصول مدیریت)، دروس (مواد آزمون دروس تخصصی)، به هنگام ثبت ...

ارشد سراسری-مدرسی معارف اسلامی کد : 1152 | بازدید : 12,515

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تفسیر قرآن، فلسفه، کلام اسلامی، منطق، ادبیات فارسی، اطلاعات عمومی، تاریخ اسلام، تاریخ معاصر، اصول، اخلاق و تربیت اسلامی، ...

ارشد سراسری-مدیریت اطلاعاتی کد : 1153 | بازدید : 11,725

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تئوری های مدیریت، ریاضی و آمار، روش تحقیق در عملیات، تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون، اندیشه های ...

ارشد سراسری-مطالعات دفاعی استراتژیک کد : 1154 | بازدید : 14,768

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مبانی علم سیاست، اصول روابط بین الملل، مسائل دفاعی ایران، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

ارشد سراسری-اطلاعات استراتژیک کد : 1155 | بازدید : 13,867

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی (انگلیسی)، جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار، اطلاعات، مبانی علم سیاست، اصول و روابط بین الملل (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

ارشد سراسری-آماد کد : 1156 | بازدید : 12,270

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، تئوری های مدیریت (مدیریت لجستیک، مدیریت منابع مالی و تحلیل رفتاری)، بودجه، سیستم های خرید و انبارداری (تأمین ...

ارشد سراسری-مدیریت بحران کد : 1157 | بازدید : 5,044

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ معاصر ایران و جهان، جامعه شناسی عمومی، روانشناسی عمومی، اصول و روش های مدیریت، علوم نظامی (جزوه درسی، ...

ارشد سراسری-پدافند غیر عامل (1) کد : 1158 | بازدید : 160

گرایش های درس های پدافند غیر عامل (1): پدافند غیرعامل (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-پدافند غیر عامل (2) کد : 1159 | بازدید : 165

گرایش های درس های پدافند غیر عامل (2): پدافند غیرعامل (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم زمین کد : 1201 | بازدید : 16,321

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، رسوب شناسی و پترولوژی سنگ رسوبی، آب های زیرزمینی، زمین شناسی ایران، زمین شناسی نفت، ژئوشیمی ، سنگ شناسی، ...

ارشد سراسری-مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد : 1202 | بازدید : 12,628

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی، فیزیک، زمین شناسی یا ریاضی فیزیک تخصصی، ترمودینامیک پایه یا هواشناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد سراسری-مجموعه شیمی کد : 1203 | بازدید : 16,339

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، شیمی تجزیه (دروس تجزیه 1 و 2 و شیمی تجزیه دستگاهی)، شیمی معدنی (دروس شیمی معدنی 1 و 2، ...

ارشد سراسری-مجموعه فیزیک کد : 1204 | بازدید : 13,990

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فیزیک پایه 1 و 2 و 3، فیزیک جدید، ترمودینامیک، مکانیک آماری و ریاضی فیزیک 1 و 2، دروس ...

ارشد سراسری-مجموعه فوتونیک کد : 1205 | بازدید : 12,405

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، الکترو مغناطیس، فیزیک مدرن، مکانیک کوانتومی، الکترونیک، اپتیک (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی کد : 1206 | بازدید : 19,093

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل)، ژنتیک، بیوشیمی، سلولی و ...

ارشد سراسری-مجموعه آمار کد : 1207 | بازدید : 12,972

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات عمومی، مبانی علوم ریاضی، مبانی ماتریس ها و. جبر خطی، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی آنالیز عددی و مبانی ...

ارشد سراسری-مجموعه ریاضی کد : 1208 | بازدید : 14,263

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات عمومی، مبانی علوم ریاضی، مبانی ماتریس ها و جبر خطی، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی آنالیز عددی و مبانی ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم کامپیوتر کد : 1209 | بازدید : 13,291

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و ملکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل)، فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک گیاهی، ...

ارشد سراسری-زیست شناسی - علوم گیاهی کد : 1213 | بازدید : 3,741

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل)، فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک گیاهی، ...

ارشد سراسری-زیست شناسی - علوم جانوری کد : 1214 | بازدید : 4,031

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل)، فیزیولوژی جانوری، جانورشناسی، تکوین ...

ارشد سراسری-مجموعه محیط زیست (دریا) کد : 1215 | بازدید : 13,517

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زمین شناسی عمومی، ریاضی، فیزیک عمومی، اکولوژی، شیمی عمومی، زیست شناسی و شناخت مهره داران، آلودگی محیط زیست، شناخت ...

ارشد سراسری-زیست شناسی دریا کد : 1216 | بازدید : 12,475

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فیزیولوژی جانوری، جانورشناسی (با تاکید بر جانوران دریایی)، زیست شناسی سلولی و مولکولی، اکولوژی (با تاکید بر تنوع زیستی ...

ارشد سراسری-اقیانوس شناسی فیزیکی کد : 1217 | بازدید : 12,147

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فیزیک، ریاضی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه تاریخ و فلسفه علم کد : 1218 | بازدید : 12,311

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فیزیک، ریاضی، منطق، فلسفه، عربی، کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم شناختی کد : 1219 | بازدید : 2,210

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، روان شناسی شناختی، آمار و روش تحقیق، مبانی علوم اعصاب، اصول علوم شناختی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی برق کد : 1251 | بازدید : 18,397

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات)، مدارهای الکتریکی 1 و 2، الکترونیک 1 و 2، ماشین های ...

ارشد سراسری-مهندسی نفت کد : 1253 | بازدید : 13,280

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی (عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، مهندسی)، دروس زمین شناسی (عمومی، ساختمانی، نفت)، ژئوفیزیک و ژئوشیمی آلی، پترو ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی پلیمر کد : 1255 | بازدید : 12,510

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون، ریاضیات مهندسی، تکنولوژی پلیمر (الاستومر، پلاستیک، کامپوزیت)، شیمی فیزیک پلیمرها و خواص فیزیکی و ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی معماری کشتی کد : 1256 | بازدید : 13,679

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی (1 و 2)، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)، مکانیک سیالات، مکانیک جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل ...

ارشد سراسری-مهندسی شیمی کد : 1257 | بازدید : 14,380

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، انتقال حرارت 1 و 2، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، کنترل فرآیند، انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2، طرح ...

ارشد سراسری-مهندسی صنایع کد : 1259 | بازدید : 14,632

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تحقیق در عملیات 1 و 2، تئوری احتمال و آمار مهندسی، طرح ریزی واحدهای صنعتی، کنترل کیفیت آماری، برنامه ...

ارشد سراسری-مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری - سیستم های اقتصادی و اجتماعی - مهندسی آینده پژوهی) کد : 1260 | بازدید : 15,675

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی عمومی 1 و 2، آمار و احتمالات، معلومات عمومی (مسائل مربوط به تجارب مدیریتی)، برنامه نویسی کامپیوتر، تحقیق ...

ارشد سراسری-مدیریت در سوانح طبیعی کد : 1262 | بازدید : 13,435

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات)، مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه های ...

ارشد سراسری-مهندسی نقشه برداری کد : 1263 | بازدید : 12,868

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، فتوگرامتری، ژئودزی، نقشه برداری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی عمران کد : 1264 | بازدید : 18,671

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، مکانیک جاودات (مقاومت مصالح 1، تحلیل سازه ها 1)، مکانیک خاک و پی سازی، مکانیک سیالات و هیدرولیک، ...

ارشد سراسری-مجموعه دریانوردی کد : 1266 | بازدید : 15,016

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، حقوق و بیمه دریایی، اصول حمل و نقل و تخلیه بارگیری دریایی، اصول ناوبری، مبانی اقتصاد و مدیریت، ریاضی ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی مکانیک کد : 1267 | بازدید : 17,540

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)، حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)، جامدات ...

ارشد سراسری-مهندسی معدن کد : 1268 | بازدید : 12,560

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمال مهندسی)، دروس اصلی مهندسی (استاتیک، مقاو.مت مصالح، مکانیک ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی مواد و متالوژی کد : 1272 | بازدید : 15,474

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)، خواص فیزیکی مواد، خواص مکانیکی مواد، شیمی فیزیک و ...

ارشد سراسری-نانوفناوری - نانومواد کد : 1273 | بازدید : 13,155

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات مهندسی، شیمی کاربردی، فیزیک جدید، خواص فیزیکی و مکانیکی مواد، پدیده های انتقال «انتقال جرم، مکانیک سیالات، انتقال ...

ارشد سراسری-مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کد : 1276 | بازدید : 17,412

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ساختمان های گسسته، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، مهندسی نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، اصول و مبانی مدیریت، اصول ...

ارشد سراسری-مهندسی کامپیوتر کد : 1277 | بازدید : 18,032

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات، محاسبات عددیی، ساختمان گسسته)، ساختمان داده ها، نظریه زبان ها و ماشین ها، ...

ارشد سراسری-مهندسی هوا فضا کد : 1279 | بازدید : 12,695

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (معادلات دیفرانسیل و ریاضیات مهندسی)، آئرودینامیک (مکانیک سیالات، ترمودینامیک و اصول جلوبرندگی)، مکانیک پرواز (کنترل اتوماتیک، عملکرد، پایداری ...

ارشد سراسری-مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی کد : 1283 | بازدید : 12,400

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات)، فیزیک و مکانیک (فیزیک 1 و 2، استاتیک، ...

ارشد سراسری-مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف کد : 1284 | بازدید : 12,480

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات)، شیمی (عمومی، تجزیه، فیزیک، َآلی 1 و 2، ...

ارشد سراسری-مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی کد : 1285 | بازدید : 13,081

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، سینتیک و طراحی راکتور، پدیده های انتقال (انتقال جرم، مکانیک سیالات و انتقال حرارت)، بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی، ترمودینامیک ...

ارشد سراسری-مهندسی پلیمر - صنایع رنگ کد : 1286 | بازدید : 12,158

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات مهندسی رنگ و طراحی راکتور، پدیده های انتقال (مکانیک سیالات، انتقال جرم، انتقال حرارت)، کنترل رنگ، شیمی و ...

ارشد سراسری-مهندسی طراحی محیط زیست کد : 1287 | بازدید : 15,257

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اطلاعات عمومی محیطی (محیط مصنوعی و محیط طبیعی بالاخص محیط زیست ایران)، اطلاعات عمومی راجع به فضای سبز شهری ...

ارشد سراسری-مدیریت نساجی کد : 1288 | بازدید : 12,188

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات و آمار (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، آمار)، مباحث مدیریت (کنترل کیفیت مدیریت تولید، حسابداری)، دروس ...

ارشد سراسری-مهندسی فرآوری و انتقال گاز کد : 1289 | بازدید : 12,376

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات کاربردی - عددی)، ترمودینامیک مهندسی شیمی (1و2)، انتقال حرارات (1و2)، انتقال جرم، عملیات واحد (1و2)، ...

ارشد سراسری-مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت کد : 1290 | بازدید : 13,862

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات مهندسی، کنترل خطی و غیرخطی، ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت، مدارهای الکتریکی (1و2)، الکترونیک (1و2) (جزوه درسی، ...

ارشد سراسری-مهندسی مکاترونیک کد : 1291 | بازدید : 11,874

...

ارشد سراسری-مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کد : 1292 | بازدید : 15,275

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی) ترمودینامیک و مکانیک سیالات، متالوژی فیزیکی و مکانیکی، الکتروشیمی ...

ارشد سراسری-مهندسی شیمی - بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد : 1293 | بازدید : 13,352

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی و آمار مهندسی، بهداشت محیط کار، ایمنی محیط کار، اقتصاد مهندسی، مهندسی محیط زیست و مدیریت محیط زیست ...

ارشد سراسری-مجموعه ایمنی صنعتی کد : 1294 | بازدید : 5,061

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی و آمار مهندسی، بهداشت محیط کار، ایمنی محیط کار، اقتصاد مهندسی، مهندسی محیط زیست و مدیریت محیط زیست ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری کد : 1301 | بازدید : 13,071

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، حفاظت خاک و آبخیزداری، مرتع داری، هیدرولوژی کاربردی، ژئومورفولوژی و زمین شناسی، جامعه شناسی روستایی، اصلاح و توسعه مراتع، ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی کشاورزی - آب کد : 1302 | بازدید : 13,320

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، هیدرولیک و هیدرولیک انهار، رابطه آب و خاک و گیاه، سیستم های آبیاری، مهندسی زهکشی، هیدرولوژی، مکانیک خاک، ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات کد : 1303 | بازدید : 14,122

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زراعت، طرح آزمایش های کشاورزی، ژنتیک، آمار و احتمالات، اصلاح نباتات، فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی، خاک شناسی، بیوشیمی، کنترل ...

ارشد سراسری-مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی کد : 1304 | بازدید : 12,547

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصاد سنجی، اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی، مدیریت مزرعه (جزوه درسی، نکات ...

ارشد سراسری-مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی کد : 1305 | بازدید : 13,916

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، میوه کاری، خاک شناسی، ازدیاد نباتات، فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت، سبزی کاری و گل کاری (جزوه درسی، ...

ارشد سراسری-ترویج و آموزش کشاورزی کد : 1306 | بازدید : 12,359

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زراعت، طرح آزمایش های کشاورزی، ژنتیک، آمار و احتمالات، اصلاح نباتات، فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی، خاک شناسی، بیوشیمی، کنترل ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی منابع طبیعی - جنگل کد : 1307 | بازدید : 12,290

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، جنگل داری و آمار و اندازه گیری جنگل، بهره برداری و حمل و نقل ...

ارشد سراسری-مجموعه کشاورزی - علوم خاک کد : 1308 | بازدید : 12,540

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، شیمی و حاصلخیزی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، بیولوژی و تکنولوژی خاک، پیدایش و رده بندی خاک و ارزیابی ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی کشاورزی - علوم دام و طیور کد : 1309 | بازدید : 14,642

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایش های کشاورزی، بیوشیمی، تغذیه دام، پرورش دام و طیور، آناتومی و فیزیولوژی ...

ارشد سراسری-مهندسی تولیدات گیاهی کد : 1310 | بازدید : 13,588

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، باغبانی (میوه کاری، گل کاری، سبزی کاری)، ژنتیک و اصلاح نباتات، فیزیولوژی گیاهی، طرح آزمایشات کشاورزی (جزوه درسی، نکات ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی منابع طبیعی - شیلات کد : 1311 | بازدید : 12,667

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ماهی شناسی، اکولوژی دریاها، لیمنولوژی، تکثیر و پرورش ماهی، اصول تکثیر و پرورش ماهی، تکثیر و پرورش آبزیان، اصول ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی منابع طبیعی - چوب کد : 1312 | بازدید : 12,587

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، چوب شناسی (ماکروسکوپی و میکروسکوپی)، فیزیک چوب، شیمی چوب، مکانیک چوب، درجه بندی و بازاریابی فرآورده های چوبی، فرآورده ...

ارشد سراسری-علوم و مهندسی صنایع غذایی کد : 1313 | بازدید : 14,408

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، شیمی مواد غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی، تکنولوژی مواد غذایی (تکنولوژی لبنیات، قند، روغن، غلات، کنسرو و اصول نگهداری)، ...

ارشد سراسری-حشره شناسی کشاورزی کد : 1314 | بازدید : 12,565

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، جانورشناسی، حشره شناسی، آفات گیاهی، اصول مبارزه و سم شناسی در آفات گیاهی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

ارشد سراسری-مجموعه کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کد : 1315 | بازدید : 13,682

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، گیاه شناسی (سیستماتیک، آناتومی، فیزیولوژی)، قارچ شناسی، بیماری های گیاهی (بیماری های گیاهی (بیماری های قارچی، بیماری های ویروسی، ...

ارشد سراسری-مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست کد : 1317 | بازدید : 20,590

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، آلودگی های محیط زیست، اکولوژی حیات وحش، شناخت و حمایت زیست، ارزیابی محیط زیست، بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری ...

ارشد سراسری-مهندسی مکانیک بیوسیستم کد : 1319 | بازدید : 12,605

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، مقاومت مصالح، ماشین های کشاورزی، موتور و تراکتور (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-هواشناسی کشاورزی کد : 1320 | بازدید : 12,089

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، هیدرولیک و هیدرولیک انهار، رابطه آب و خاک و گیاه، سیستم های آبیاری، مهندسی زهکشی، هیدرولوژی، مکانیک خاک، ...

ارشد سراسری-مجموعه منابع طبیعی - بیابان کد : 1321 | بازدید : 11,984

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، رابطه آب و خاک و گیاه، طرح آزمایش های کشاورزی، اکولوژی عمومی، حفاظت خاک و آبخیزداری، ژئومورفولوژی، خاک شناسی ...

ارشد سراسری-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی کد : 1322 | بازدید : 12,190

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ماشین های کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی، آمارو احتمالات، زراعت عمومی، ریاضیات، موتور و تراکتور، طرح آزمایشات کشاورزی (جزوه درسی، نکات ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی کد : 1323 | بازدید : 12,262

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اصول زراعت، اصول باغبانی، اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، علف های هرز و کنترل آن ها، ...

ارشد سراسری-بیوتکنولوژی کشاورزی کد : 1324 | بازدید : 12,962

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ژنتیک، اصول اصلاح نباتات، بیوشیمی، آفات و بیماری های گیاهی، فیزیولوژی گیاهی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد سراسری-توسعه روستایی کد : 1325 | بازدید : 13,126

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی، مدیریت و تعاون روستایی، ترویج و آموزش کشاورزی، جامعه شناسی روستایی، روانشناسی اجتماعی (جزوه ...

ارشد سراسری-شناسایی و مبارزه با علف های هرز کد : 1326 | بازدید : 12,317

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اصول زراعت، اصول باغبانی، اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، علف های هرز و کنترل آن ها، ...

ارشد سراسری-مدیریت کشاورزی کد : 1327 | بازدید : 12,287

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زراعت و باغبانی عمومی، آمار، اقتصاد کشاورزی، ترویج و توسعه کشاورزی، مدیریت مزرعه (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

ارشد سراسری-مهندسی فضای سبز کد : 1328 | بازدید : 2,102

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اطلاعات عمومی گیاهی (درختان و درختچه های زینتی، گل کاری، چمن کاری و گیاهان پوششی)، مبانی نظری طراحی منظر ...

ارشد سراسری-مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری کد : 1350 | بازدید : 14,103

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مباحث عمومی شهرسازی ایران، مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری، تاریخ شهر و شهرسازی، آمار ...

ارشد سراسری-طراحی شهری کد : 1351 | بازدید : 14,284

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مباحث عمومی شهرسازی ایران، مبانی نظری معماری، تاریخ معماری و شهرسازی، تحلیل فضاهای معماری و شهری، آزمون عملی اسکیس ...

ارشد سراسری-مجموعه معماری کد : 1352 | بازدید : 16,400

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، دروس فنی ساختمان (تنظیم شرایط محیطی، ایستایی، شناخت مواد، عناصر و جزئیات، تأسیسات)، دروس تاریخ و مبانی نظری (تاریخ ...

ارشد سراسری-مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی کد : 1353 | بازدید : 12,640

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فرهنگ و هنر ایران و جهان، مبانی نظری مرمت، آسیب شناسی و فن شناسی بناهای سنتی (جزوه درسی، نکات ...

ارشد سراسری-نمایش عروسکی کد : 1356 | بازدید : 3,659

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ نمایش و نمایش عروسکی، ادبیات کودکان و نوجوانان، تکنیک های ساخت عروسک، نمایش نامه نویسی عروسکی (تشریحی)، نقد ...

ارشد سراسری-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما کد : 1357 | بازدید : 15,763

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان، دانستنی های هنری، مبانی نظری سینما، بررسی و نقد آثار سینمایی، دانستنی ...

ارشد سراسری-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی کد : 1358 | بازدید : 14,807

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان، نقد هنری و ادبی، مبانی نظری عکاسی، فن شناسی عکاسی، مبانی نظری ...

ارشد سراسری-مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی کد : 1359 | بازدید : 16,925

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان، نقد هنری و ادبی، فلسفه غرب و زیبایی شناسی، اصول فلسفه و ...

ارشد سراسری-مجموعه هنرهای موسیقی کد : 1360 | بازدید : 13,443

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، سازشناسی (ایرانی و سمفونیک)، مبانی نظری موسیقی ایرانی، مبانی نظری موسیقی جهانی، مبانی آتنوموزیکولوژی، هارمونی (تشریحی)، کنترپوان (تشریحی)، شناخت ...

ارشد سراسری-مجموعه هنرهای ساخت و معماری کد : 1361 | بازدید : 13,589

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ایستایی و فن ساختمان، مدیریت کارگاهی، مواد و مصالح، سیستم های ساختمانی در معماری، طراحی فنی و اجزاء ساختمان، ...

ارشد سراسری-طراحی صنعتی کد : 1362 | بازدید : 3,994

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مبانی نظری طراحی صنعتی (مبانی طراحی صنعتی، مبانی هنرهای تجسمی، مهندسی فاکتورهای انسانی، مباحث پروژه های طراحی صنعتی، ارزیابی ...

ارشد سراسری-فرش کد : 1363 | بازدید : 3,651

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ فرش ایران و جهان، تولید فرش (مواد اولیه، بافت و رنگرزی)، شناخت فرش (طرح و نقش، اقتصاد و ...

ارشد سراسری-طراحی پارچه و لباس کد : 1364 | بازدید : 2,358

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان، پارچه شناسی (شناخت الیاف، تکنیک های بافت پارچه، رنگرزی با مواد طبیعی ...

ارشد سراسری-علوم تشریحی (آناتومی) کد : 1401 | بازدید : 14,473

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، تشریح عمومی، بافت شناسی، زیست شناسی سلولی، جنین شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-قارچ شناسی پزشکی کد : 1402 | بازدید : 12,289

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، میکروب شناسی عمومی، قارچ شناسی پزشکی، تک یاخته شناسی، جنین شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-بیوشیمی بالینی کد : 1403 | بازدید : 13,867

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، بیوشیمی، زیست شناسی، شیمی آلی و عمومی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-پرستاری کد : 1404 | بازدید : 14,588

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، پرستاری داخلی و جراحی، پرستاری کودکان، روان پرستاری، پرستاری بهداشت و جامعه، پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

ارشد سراسری-بهداشت محیط کد : 1405 | بازدید : 12,811

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، آب و فاضلاب (هیدرولیک، انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب، تصفیه آب، تصفیه فاضلاب، شیمی و میکروبیولوژی آب و ...

ارشد سراسری-بهداشت حرفه ای کد : 1406 | بازدید : 12,685

...

ارشد سراسری-حشره شناسی پزشکی کد : 1407 | بازدید : 11,826

...

ارشد سراسری-فیزیوتراپی کد : 1408 | بازدید : 12,730

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، آناتومی و کینزیولوژی، فیزیوتراپی در بیماری ها، اصول حرکت درمانی، ارزشیابی و اندازه گیری، الکتروتراپی و آرتز و پروتز (جزوه درسی، ...

ارشد سراسری-ویروس شناسی کد : 1409 | بازدید : 12,212

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، میکروب شناسی (ویروس شناسی)، بیوشیمی، ایمنی شناسی، قارچ شناسی، باکتری شناسی، انگل شناسی، ژنتیک مولکولی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

ارشد سراسری-مامایی کد : 1410 | بازدید : 16,161

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی، بارداری، زایمان و بیماری های زنان، جنین شناسی، نوزادان و مراقبت های مربوطه، بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده، بیماری ...

ارشد سراسری-ایمنی شناسی پزشکی کد : 1411 | بازدید : 12,681

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، ایمنی شناسی عمومی، بیوشیمی، میکروب شناسی، زیست شناسی سلولی و مولکولی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-انگل شناسی پزشکی کد : 1413 | بازدید : 12,344

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، کرم شناسی، تک یاخته شناسی، ایمنی شناسی، بیوشیمی، قارچ شناسی، زیست شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-فیزیک پزشکی کد : 1414 | بازدید : 12,605

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، فیزیک عمومی (مکانیک، الکتریسیته، مغناطیس، حرارت، صوت، نور و دیدگانی)، فیزیک هسته ای و اتمی، ریاضی، فیزیولوژی، تشریح (جزوه درسی، نکات ...

ارشد سراسری-آموزش بهداشت کد : 1415 | بازدید : 12,561

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، زیست شناسی عمومی، روانشناسی، بهداشت عمومی، جامعه شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-فیزیولوژی پزشکی کد : 1416 | بازدید : 13,054

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، فیزیولوژی، زیست شناسی جانوری، بیوشیمی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-آمار زیستی کد : 1417 | بازدید : 12,213

...

ارشد سراسری-میکروب شناسی - باکتری شناسی کد : 1418 | بازدید : 12,882

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، میکروب شناسی (باکتری، تک یاخته، قارچ، ویروس)، ایمنی شناسی، بیوشیمی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-هماتولوژی کد : 1419 | بازدید : 12,916

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، خون شناسی و بانک خون، بیوشیمی، ایمنی شناسی، زیست شناسی سلولی مولکولی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-زیست فناوری پزشکی - بیوتکنولوژی پزشکی کد : 1420 | بازدید : 14,276

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، شیمی عمومی، بیولوژی (سلولی ملکولی)، میکروب شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-سم شناسی کد : 1421 | بازدید : 12,647

درس های آزمون اختصاصی و عمومی:زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، بیوشیمی (ساختمان - متابولیسم)، زیست شناسی حیوانی - گیاهی - سلولی و ملکولی، علوم آزمایشگاهی (بیوشیمی - خون شناسی)، شیمی ...

ارشد سراسری-ایمنی صنعتی کد : 1422 | بازدید : 12,382

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی و آمار مهندسی، بهداشت محیط کار، ایمنی محیط کار، مجموعه دروس تخصصی (اقتصاد مهندسی، مهندسی محیط زیست و ...

ارشد سراسری-انگل شناسی دامپزشکی کد : 1501 | بازدید : 14,597

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)، اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)، اصول تک یاخته شناسی دامپزشکی، ...

ارشد سراسری-فیزیولوژی دامپزشکی کد : 1502 | بازدید : 12,678

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، آناتومی و بافت شناسی، بیوشیمی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-قارچ شناسی دامپزشکی کد : 1503 | بازدید : 12,097

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، قارچ شناسی، میکروب شناسی عمومی، ایمنی شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-بافت شناسی دامپزشکی کد : 1504 | بازدید : 12,393

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، جنین شناسی، بافت شناسی عمومی، بافت شناسی اختصاصی، کالبد شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-باکتری شناسی دامپزشکی کد : 1505 | بازدید : 3,906

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، باکتری شناسی عمومی و اختصاصی، ایمنی شناسی و قارچ شناسی، ویروس شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد سراسری-ایمنی شناسی دامپزشکی کد : 1506 | بازدید : 3,304

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ایمونولوژی، باکتری شناسی، ویروس شناسی و انگل شناسی، بیوشیمی، بیولوژی سلولی مولکولی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد سراسری-بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کد : 1507 | بازدید : 3,747

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، میکروب شناسی مواد غذایی، اصول نگهداری مواد غذایی، شیمی مواد غذایی، کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (جزوه ...

ارشد سراسری-بهداشت آبزیان کد : 1508 | بازدید : 3,131

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تکثیر و پرورش ماهی، بیماری های ماهی، ماهی شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...