سوالات و پاسخ سوالات - بخش چهارم امروز پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات - بخش چهارم


سوال 1- معنی واژه­ های «خایب، خطوه، زعارت، سُفت، مَشحون، وقیت» به ترتیب، کدام است؟
1) بی ­بهره، قدم، بدخویی، دوش، انباشته، سرزنش
2) ناروا، گام، بداندیشی، بازو، پُر شده، بی ­توجهی
3) ناامید، ناراست، بدخلقی، برات، مملو، قرارگرفتن
4) بداندیش، گناه، تُندمزاجی، کتف، پاس داشتن، بدگویی
پاسخ سوال 1- گزینه­ «1»
سوال 2- معنی واژه­ های «بیغوله، ملاهی، کتم، تیه، انحطاط» به ترتیب کدام است؟
1) بی ­فایده، بازیچه، پنهان داشتن، سرگردانی، فروآمدن
2) ویرانه، آلات لهو، پنهان داشتن، بیابان، پست شدن
3) بیچارگی، آلات لهو، جهان نیستی، بیابان بی آب و علف، پستی
4) گوشه ­ای در خانه، تهی شده، پوشیدگی، گمراهی، فرو افتادن
پاسخ سوال 2- گزینه «2»
سوال 3- در کدام گروه کلمه ­ها، معنی همه­ ی واژه­ ها صحیح است؟
1) ساطع (درخشان)، انضمام (پیوستگی)، الغا (باطل کردن)
2) شماتت (بی ­خردی)، وجنه (رخسار)، وقاحت (بی ­حیا بودن)
3) امتناع (نعمت دادن)، غزا (جدال)، هزیمت (شکست لشکر)
4) ضیاع (زمین کشاورزی)، مشعوف (شیفته)، زوال (برطرف شدن)
پاسخ سوال 3- گزینه «1»
سوال 4- در عبارت «گفت: فارغ باش و بیگانگی و توحُش از خاطر دور کن که ابواب تمتّع زندگانی در مدارج آمال بر این درگاه گشاده فرمایم و از این نمط نواخت بسیار و وعده ­های لطف­ های بی­ شمار فرمود. پس مستظهر و واثق به وفای روزگار به رغبتی صادق به کار بندگی و خدمات مرضیّ مشغول شد و هر روز مقامی دیگر در بساط غربت به تازگی می ­یافت تا قدم راسخ گردانید و از جمله­­ ی مُشیران و محرمان گشت.» چند غلط املایی وجود دارد؟
1) یک             
2) دو               
3) سه              
4) چهارشنبه
پاسخ سوال 4- گزینه­ «1»
سوال 5- در متن زیر کدام واژه از نظر املایی غلط است؟
«درختی که در شورستان روید و از هر جانب آسیبی می ­یابد، نیکو حال ­تر از درویشی است که به مردمان محتاج باشد که مذلّت حاجت کار دشوار است و گفته ­اند که درویشی اصل بلاها و داعی دشمنانگی خلق و ذایل ­کننده­ ی روز و حمیّت است و هرکه با پادشاهی که از دهشت هزیمت فارغ باشد، مخاصمت کند، مرگ را به حیلت به خویشتن راه داده باشد.»
1) داعی            
2) مذلت           
3) ذایل            
4) حمیّت
پاسخ سوال 5- گزینه­ «3»
سوال 6- عبارت «زمینه­ ی مستعد فرهنگ ایرانی در برخورد با سرچشمه­ های دینی اسلام بارور شد و ایرانی اصالت روانی و گسترش روح خویش را در اسلام یافت.» به ترتیب چند «تکواژه» و چند «واژه» است؟
1)44- 32         
2) 44-33         
3)45- 32         
4)45- 33
پاسخ سوال 6- گزینه «3»
سوال 7- عبارت: «سنجش و مقایسه­ ی آثار ادبی ارزشمند از لابه ­لای متون باستانی و تاثیرپذیری ­های ملل از یکدیگر در هر زمان امکان ­پذیر نیست.» به ترتیب چند واژه­ ی «مشتق، مرکب و مشتق - مرکب» دارد؟
1) سه، دو، یک  
2) سه، دو، دو
3) چهار، یک، دو
4) چهار، دو، دو
پاسخ سوال 7- گزینه­ «4»
سوال 8- کدام گروه کلمه بر اساس الگوی «صفت + اسم + صفت + اسم + صفت + اسم + صفت + اسم» ساخته شده است؟
1) آن دو زن دانشمند نامی و صاحب ­نظر قرون گذشته
2) برجسته ­ترین گروه ممتاز المپیاد فیزیک شرکت ­کننده در جشنواره­ های بین ­المللی
3) اولین همایش پرافتخار مردان قهرمان کشورهای مختلف جهان
4) نخستین دانش ­آموز درستکار و پرورش یافته ­ی مراکز علمی و هنری
پاسخ سوال 8- گزینه­ «3»
سوال 9- در متن زیر چند غلط نگارشی وجود دارد؟
«سعدی از عادات، اخلاق و حالات روحی مردم، آگاه و با توجه به شئونات مختلف جامعه، صلاح و فساد آن را به خوبی می ­شناخت. در شهامت ادبی، بی ­نظیر و در گفتن حق، بی ­پروا و دلیر بود. بر علیه کسی بناحق داوری نمی­ کرد. نگارشات اولیه ­ی او نشان می ­دهد که در خور امورات هر طبقه از مردم و برای نشان ­دادن نیک و بد هریک، حکایاتی مطابق با عین واقع و متفاوت از دیگر آثار ادبی آورده است.»
1) پنج              
2) شش            
3) هفت            
4) هشت
پاسخ سوال 9- گزینه «3»
سوال 10- آرایه­ های بیت «مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو/ یادم از کشته­ ی خویش آمد و هنگام درو» کدام است؟
1) استعاره، مجاز، کنایه، ایهام
2) تشبیه، استعاره، تلمیح، مراعات نظیر
3) تشبیه، کنایه، ایهام، تضمین
4) تلمیح، کنایه، حسن تعلیل، مراعات نظیر
پاسخ سوال 10- گزینه­ «2»
سوال 11- از دقت در آیه ­ی شریفه­ ی «افغیردین الله یبغون و له اسلم من فی السموات و الارض طوعاً و کرهاً و الیه یَرجُعون» موضوع ........ مفهوم می­ گردد؟
1) ولایت تکوینی انسان و تسبیح تشریعی او با خالق خویش
2) نظام واحد جهانی در تحقق ارتباط طولی پدیده­ ها با خالق
3) نظام واحد جهانی در تحقق ارتباط عرضی پدیده­ ها با خالق
4) ولایت تکوینی خداوند در آفرینش و تسبیح تکوینی پدیده­ ها با خالق
پاسخ سوال 11- گزینه «2»
سوال 12- باتوجه به آیه­ ی شریفه (و لقد کرمنا بنی ­آدم) کرامت انسان بر بسیاری از مخلوقات در گرو ......... می­ باشد و اعطای این مقام به او، نتیجه­ ی برخورداری او از ....... است.
1) خداشناسی - روح       
2) خداشناسی - اختیار     
3) خویشتن ­شناسی - روح            
4- خویشتن ­شناسی - اختیار
پاسخ سوال 12- گزینه­ «3»
سوال 13- باتوجه به آیه­ ی شریفه: «یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالاً طیباً و لا تتبعوا خطوات الشیطان» وجوب ........ و حرمت ......... شیطان مفهوم می ­گردد.
1) حلال و طیب ­خواری - همگامی با
2) حلال و طیب ­خواری - بی ­توجهی به دشمن
3) مسدود نگه ­داشتن راه­ های شیطان - همگامی با
4) مسدود نگه ­داشتن راه ­های شیطان - بی ­توجهی به دشمن
پاسخ سوال 13- گزینه­ «1»
سوال 14- پیام آیات شریفه: «قل هل نُنَبئکُم بالاخسرین اعمالاً - الذین ضلّ سعیهم فی الحیاه الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعاً - اولئک الدین کفرو بآیات ربهم و لقائه فحبطت اعمالهم فلانقیم لهم یوم القیامه وزناً» این است که نتیجه­ ......... است.
1) کفر به آیات پروردگار و رستاخیر، بی اثر شدن سعی و تلاش دنیایی
2) دلباختگی به اعمال نیک انجام شده ­ی بی ­نصیب از حسن فاعلی، دوزخ
3) زیان­ کارترین ­های فریفته به ظاهر اعمال خویش شدن، کفر به آیات پروردگار
4) دل ­بستگی به دنیا، بی ­اثر شدن کارها و بی ­نصیبی از میزان و ارزش در رستاخیز
پاسخ سوال 14- گزینه «4»
سوال 15- گرایش به بقا و جاودانگی و محدود بودن عمر انسان، در دست­ یابی به کمالات بی ­نهایت، به ترتیب دلیل بر ......... معاد در پرتو ........ الهی و دلیل بر ......... معاد در پرتو ......... الهی است.
1) امکان - عدل - امکان - عدل
2) ضرورت - عدل - ضرورت - عدل
3) امکان - حکمت - امکان - حکمت
4) ضرورت - حکمت - ضرورت - حکمت
پاسخ سوال 15- گزینه­ «4»
سوال 16- پیامبر گرامی اسلام (ص) فرمودند: «قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کلام از شما شنواترند، و فقط بر پاسخ دادن توانا نیستند» خطاب به ........ در جنگ ......... و بیانگر ......... است.
1) منافقان و کفار کشته شده – بدر - ممات برزخی
2) منافقان و کفار کشته شده - خندق - حیات برزخی
3) بزرگان لشکر کفار کشته شده - بدر - حیات برزخی
4) بزرگان لشکر کفار کشته شده - خندق - ممات برزخی
پاسخ سوال 16- گزینه­ «3»
سوال 17- با توجه به آیات شریفه­ ی یس (و نفخ فی الصور فاداهم من الاجداث الی ربهم ینسلون قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد ...) مربوط نفخ صور ........ است و کافران پس از خروج از قبرها می گویند ........ .
1) اول - وعده­ ی خدای رحمان و پیامبران راست بود.
2) دوم - وعده­ ی خدای رحمان و پیامبران راست بود.
3) اول - پس این وعده­ ی (عذاب) کی خواهد بود.
4) دوم - پس این وعده­ ی (عذاب) کی خواهد بود.
پاسخ سوال 17- گزینه­ «2»
سوال 18- افزایش اعتماد، توکل و اطمینان بر خداوند، ......... افزایش معرفت به خدا و ایمان به او می­ شود همان­ گونه که تکیه و اعتماد به او ......... دست یابی به آرامش و امید به آینده است.
1) معلول - علت            
2) علت - معلول            
3) معلول - معلول
4) علت - علت
پاسخ سوال 18- گزینه «1»
سوال 19- کدام مورد، مقدمه­ ی مفهوم، هرکس رباخواری را ادامه دهد با خدا و رسول او (ص) اعلان جنگ کرده است.» می ­باشد؟
1) (ان تقرضوا الله قرضاً حسناً بضاعفه لکم و غفرلکم ......)
2) (ان المصدقین و المصدقات و اقرضوا الله قرضاً حسناً یضاعف ......)
3) (و ما ءآتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلابربو عندالله .....)
4) (یا ایها الذین آمنوا اتقوالله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین ......)
پاسخ سوال 19- گزینه «4»
سوال 20- با توجه به آیه­ ی شریفه­ ی (انا انزلنا علیک الکتاب اللناس بالحق فمن اهتدی فلنفسه و من ضلّ فانما بضل علیها و ما آنت علیهم بوکیلٍ) وکیل و مدافع نبودن پیامبر (ص)، .......... و .......... می ­باشد.
1) معلول حکیمانه بودن انزال کتاب و وحی الهی - مختار بودن انسان
2) معلول حکیمانه بودن انزال کتاب و وحی الهی - اتمام حجت بر انسان
3) نتیجه­ ی مسئول بودن انسان در انتخاب هدایت و ضلالت - مختار بودن انسان
4) نتیجه ­ی مسئول بودن انسان در انتخاب هدایت و ضلالت - اتمام حجت بر انسان
پاسخ سوال 20- گزینه «1»