سوالات و پاسخ سوالات - بخش هفتم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات - بخش هفتم


سوال 1- معنی واژه ­های «ارغند، اورند، بدایت، تَبتُّل، دَرزه، ضیف، غو» کدام است؟
1) دلیر، وارونه، ابتدا، افشا کردن، دوخته، بزرگداشت، چوب بنبه
2) شتابان، آویزان، آشکار، از جهان بریدن، شکافته، میزبان، چوب پنبه
3) قهرآلود، تخت، آغاز، از مردم بریدن، بسته، مهمان، خروش
4) حمله­ ور، فرّ و شکوه، تازه ­رویی، آشکار گشتن، گسیخته، پذیرایی، آتش ­زنه
پاسخ سوال 1- گزینه­ «3»
سوال 2- در کدام مجموعه، معنی واژه­ های «استمالت، الفغدن، انتحال، انتعاش، بأس، تُتُق» به ترتیب، صحیح آمده است؟
1) دل­ جویی، اندوختن، به خود بستن، برپا شدن افتاده، سختی، چادر
2) اندودن، ذخیره کردن، از بین بردن، بهبود یافتن بیمار، شتاب، طناب
3) شکنجه کردن، از دست دادن، قسمت کردن، به دوش کشیدن بیمار، غضب، تیرک
4) نواختن، بسنده کردن، اثر دیگری را به خود نسبت دادن، مشایعت مُرده، عذاب، پرده­ بزرگ
پاسخ سوال 2- گزینه­ «1»
سوال 3- معنی واژه ­های «هیمه، مَضغ، مینا، مینو، ضیعت، بنان» به ترتیب کدام است؟
1) هیزم، بوییدن، شیشه، رنگین، آب و زمین، انگشتان
2) هیزم، جویدن، آبگینه، بهشت، دارایی، انگشت
3) دارایی، بلعیدن، آسمان، زیبا، نابودی، دست
4) آتش، بلعیدن، آبگون، رعنا، درخشان، دو انگشت
پاسخ سوال 3- گزینه­ «2»
سوال 4- در عبارت «عاجزتر ملوک آن است که از عواقب کارها غافل باشد و مهمات ملک را خوار دارد وهرگاه که حادثه ­بزرگ افتد موضع هضمو احتیاط مُهمل گذارد و از فرایض احکام جهان ­داری، آن است که در تلافی خلل ­ها پیش از تمکّن خصم، مبادرت نموده شود و به نفاق دشمن التفات نیافتد و عزیمت را به تقویت رأی پیرو تایید بخت جوان به امضا رسانیده شود.» جمعاً چند غلط املایی و رسم الخطی هست؟
1) یک             
2) دو               
3) سه              
4) چهارشنبه
پاسخ سوال 4- گزینه­ «2»
سوال 5- در گروه کلمه­ های زیر، چند غلط املایی وجود دارد؟
«مفاصای عوارض، ائتلاف احزاب، دوران نقاهت، ستبر و سترگ، شعوذه و طامات، مغنّی­ ها و اهلِ طرب، مصامحه و کُندی، تعویل و توجیح، ضریح مقدس، برص و جُذام، پستی و دنائت، منابر قُصبان»
1) دو               
2) سه              
3) چهار            
4) پنج
پاسخ سوال 5- گزینه­ «1»
سوال 6- در عبارت «بیهقی در عین حال که بوسهل را محتشم و فاضل می ­شناسد، شرارت و زعارت را در طبع وی موکّد می ­داند و معتقد است که چه بسیار راه سعایت و تضریب را پیموده است و او را مقهور اراده­ پادشاهی خودکامه می ­داند و بازستدن مال­ های صلتی و عطاها را از درباریان نتیجه­ توصیه و اقوای وی می ­داند.» املای کدام کلمه، نادرست است؟
1) تضریب        
2) صلتی           
3) موکّد           
4) اقوا
پاسخ سوال 6- گزینه­ «4»
سوال 7- در عبارت زیر به ترتیب چند واژه­ «مرکب» و «مشتق - مرکب» وجود دارد؟
«رویارویی فریدون با مار دوش ستم ­پیشه و عدالت پیشگی وی از او چهره ­ای محبوب و دادگر در شاهنامه ساخته است و سرانجام پیش ­بینی اخترشناسان یعنی نابودی حکومت ضحّاک به وقوع پیوست.»
1) پنج، چهار                  
2) پنج، سه                    
3) چهار، سه                  
4) سه، چهار
پاسخ سوال 7- گزینه «2»
سوال 8- تعداد تکواژها و واژه­ های عبارت زیر، به ترتیب کدام است؟
«حیرت ­آفرینی یکی از ویژگی ­های شعر زیباست و بسیاری از تشبیهات در ذهن بشر شگفتی و حیرت می ­آفرینند.»
1) 20،32          
2) 21،32          
3) 20،33         
4) 21،33
پاسخ سوال 8- گزینه «4»
سوال 9- در متن زیر، به ترتیب چند ترکیب وصفی و اضافی، وجود دارد؟
«آسمان کویر، این نخلستان خاموش که هرگاه مشت خونین قلبم را باران ­های غیبی سکوتش فرا می ­گیرد و نگاه­ های اسیرم، هم­ چون پروانه ­های شوق در این مزرع سبز آن دوست شاعرم رها می ­شود. ناله­ های گریه ­آلود آن روح دردمند را می­ شنوم.»
1) یازده، هفت               
2) دوازده، هشت            
3) سیزده، ده      
4) چهارده، نه
پاسخ سوال 9- گزینه­ «3»
سوال 10- کدام عبارت نیاز به ویرایش دارد؟
1) اطلاعیه ­ی مهمی از جانب رئیس جمهوری صادر و صحت تصمیمات گرفته شده تحقق یافت.
2) ممکن است نویسنده ما را به موضوع متفاوت با موضوعات دیگر علاقه ­مند کند.
3) دین مجموعه ­ی اصولی است که برگزیدنشان ضامن سعادت فرد و جامعه است.
4) ابتکار شما را در انتشار این نشریه که می ­تواند در رشد تحقیقات، نقشی به سزا داشته باشد، تحسین می­ کنیم.
پاسخ سوال 10- گزینه­ «1»
سوال 11- قرآن کریم می ­فرماید: «خداوند هر چیزی را که در کمال استواری پدید آورده است» اشاره به کدام آیه­ ی مبارکه دارد؟
1) «صنع الله الذی اتقن کلّ شیء انّه خبیر بما تفعلون.»
2) «الذین .... یتفکّرون فی خلق السّماوات و الارض ربّنا ما خلقت هذا باطلا.»
3) «... ما نری فی خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور.»
4) «انّ فی خلق الّسماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لایات لاولی الالباب.»
پاسخ سوال 11- گزینه­ «1»
سوال 12- با تدبر در آیه­ شریفه­­ «سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق» کدام مفهوم مستفاد می ­گردد؟              
1) کافی است که انسان با دیده­ ی دل، در خود و جهان ­نظر کند و جلوه ­های قدرت، حکمت و مهربانی خداوند را در آن ­ها ببیند.
2) خداوند قدرت و حکمت خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان کاملاً هویدا و روشن گردانید تا انسان به کمال واقعی خود برسد.
3) اگر انسان از سرمایه ­های ارزشمندی که خداوند در وی به ودیعه نهاده است بتواند به خوبی بهره ­مند شود به رستگاری خواهد رسید.
4) در کنار این ودیعه ­ها و سرمایه ­های الهی، خداوند انبیاء و پیشوایان خود را به سوی انسان ­ها فرستاده است تا راه سعادت را به آن ­ها نشان دهند.
پاسخ سوال 12- گزینه­ «1»
سوال 13- شیطان سوگند یاد کرده است که ....... و معمولاً از راه ....... انسان را به نافرمانی از خدا وسوسه می­کند.
1) همه­ ی فرزندان آدم را فریب دهد مگر مومنان با اخلاص را - آراستن و زیبا نشان دادن دنیا
2) انتقام رانده شدن از درگاه الهی را از همه­ ی انسان ­ها بگیرد - آراستن و زیبا نشان دادن دنیا
3) همه ­ی فرزندان آدم را فریب دهد مگر مومنان با اخلاص را - سرگرم کردن انسان ­ها به آرزوهای دور و دراز دنیایی
4) انتقام رانده شدن از درگاه الهی را از همه­ ی انسان ­ها بگیرد - سرگرم کردن انسان­ ها به آرزوهای دور و دراز دنیایی
پاسخ سوال 13- گزینه ­«3»
سوال 14- قران کریم، سرنوشت گروهی که راه غفلت از مرگ را پیش گرفته ­اند و خود را به هر کاری سرگرم می­ سازند تا آینده­ ی تلخی را که در انتظار دارند فراموش کنند، چگونه ترسیم می­ کند؟
1) «یعلمون ظاهراً من الحیاه الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون اولم یتفکّروا فی انفسهم...»
2) «ان الذین لایرجون لقاءنا و رضوا بالحیاه الدنیا و اطمانوا بها و الذین هم عن ءایاتنا غافلون...»
3) «قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالاّ الذین ضلّ سعیهم فی الحیاه الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعاً...»
4) «ما خلق الله السماوات و الارض و ما بینهما الاّ بالحق و اجل مسمیّ و ان کثیراً من الناس بلقاء ربهم لکافرون
پاسخ سوال 14- گزینه­ «3»
سوال 15- از دقت در آیات «افحسبتم انما خلقناکم عبثاً» و «ام نجعل المتّقین کالفجار» به ترتیب، ....... معاد در پرتو ........ و ........ الهی مستفاد می ­گردد.
1) امکان - عدل - حکمت
2) امکان - حکمت - عدل
3) ضرورت - عدل - حکمت        
4) ضرورت - حکمت - عدل
پاسخ سوال 15- گزینه «4»
سوال 16- ظرف تحقق کدام مورد، عالم رستاخیز است؟
1) «ان الذین توفّاهم الملائکه ... فاولئک ماواهم جهنم و ساءت مصیراً»
2) یُنبّا الانسان یومئذٍ بما قدم و اخر
3) الذین تتوفاهم الملائکه... سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون
4) «انا نحن نحیی الموتی و نکتب ما قدموا و آثارهم»
پاسخ سوال 16- گزینه­ «2»
سوال 17- گواهی و شهادت فرشتگان، پذیرفته­ ی دادگاه عدل الهی است، بدان جهت که ........ و ........ .
1) در طول زندگی انسان ­ها، همواره مراقب آنان بوده ­اند - از آلایش به خطا محفوظ و مصون ­اند.
2) در طول زندگی انسان ­ها، همواره مراقب آنان بوده ­اند - تمامی اعمال آنان را ثبت و ضبط کرده­ اند.
3) کارگزاران خداوند در نظام خلقت و تکوین ­اند به اذن خداوند - از آلایش به خطا محفوظ و مصون  اند.
4) کارگزاران خداوند در نظام خلقت و تکوین ­اند به اذن خداوند - تمامی اعمال آنان را ثبت و ضبط
کرده­ اند.
پاسخ سوال 17- گزینه­ «2»
سوال 18- بهره ­مندی از عزم و اراده­ قوی ........ توکل و اعتماد بر خداوند و معرفت و ایمان به خداوند ......... واگذاری نتایج کارها به باری تعالی است.
1) معلول - علت            
2) علت - معلول            
3) معلول - معلول           
4) علت - علت
پاسخ سوال 18- گزینه «1»
سوال 19- زمینه ­ساز تسلط افراد شرور و عدم استجابت دعا کدام است؟
1) بی ­توجهی به خوبان - تسلیم بدان بودن
2) بی­ توجهی به خوبان - ترک نهی از منکر
3) ترک امر به معروف - تسلیم بدان بودن
4) ترک امر به معروف - ترک نهی از منکر
پاسخ سوال 19- گزینه «4»
سوال 20- پیام آیه شریفه­: «کَبُر علی المشرکین ما تدعوهم الیه....» این است که:
1) استکبار مشرکان با دعوت توحیدی انبیاء، افزون می ­گردد.
2) کبریایی مشرکان، مانع قبول دعوت پیامبر گرامی اسلام بود.
3) دعوت پیامبران الهی به ایمان به خدای یگانه، بر مشرکین، سخت و ناگوار می ­آید.
4) دعوت پیامبر گرامی اسلام، به برقراری قسط و عدل، بر مشرکین، سخت و ناگوار می ­آید.
پاسخ سوال 20- گزینه «3»