سوالات و پاسخ سوالات - بخش ششم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات - بخش ششم


سوال 1- منظور از «کلید گنج مروارید» در این عبارت «اخوان» چیست؟ «این نخستین بار شاید بود کان کلید گنج مروارید او گم شد.»
1) دندان           
2) گنجینه         
3) لبخند           
4) جان
پاسخ سوال 1- گزینه­ «3»
سوال 2- مفهوم مصراع اول بیت «آن همه ناز و تنعم که خزان می ­فرمود/ عاقبت در قدم باد بهار آخر شد» با کدام مورد متناسب است؟
1) دوران شیخ ابواسحاق اینجو
2) دوران سیاه و تباه امیر پیرحسین
3) به دوران حکومت مغولان
4) به زمان جوانی شاعر
پاسخ سوال 2- گزینه­ «2»
سوال 3- کدام گزینه همان روای سوم شخص می­ باشد؟
1) طرح            
2) زاویه ­ی دید              
3) دانای کل                  
4) لحن
پاسخ سوال 3- گزینه ­ی «3»
سوال 4- در عبارت «زه آب دیدگان بگشاد» منظور از «زه آب دیدگان» کدام است؟
1) چشمه ­ی چشم           
2) جوی آب      
3) اشک
4) دیدگان
پاسخ سوال 4- گزینه «1»
سوال 5- کدام شاعر به «حسان عجم» ملقب است؟
1) سعدی          
2) حافظ           
3) نظامی
4) خاقانی
پاسخ سوال 5- گزینه «4»
سوال 6- «منطق ­الطیر» یکی از آثار این شاعر است.
1) سعدی          
2) حافظ           
3) نظامی           
4) عطار
پاسخ سوال 6- گزینه­ «4»
سوال 7- منظور از کلمه ­ی «ببر» در مصراع دوم بیت چیست؟ «چو شد روز، رستم بپوشید گبر/ نگهبان تن کرد بر گبر ببر»
1) حیوان درنده              
2) زره مخصوص
3) نوع کفش      
4) نوعی اسلحه
پاسخ سوال 7- گزینه «2»
سوال 8- معنی مصراع دوم بیت: «اگر کوه آتش بود بسپرم / ازین تنگ خوار است اگر بگذرم» با کدام گزینه متناسب است؟
1) اگر کوهی از آتش باشد هم مهم نیست.
2) اگر قرار بر عبور از میان آتش باشد برای من آسان است.
3) گذشتن از این تنگه باعث خواری است.
4) کوهی از آتش را سپری می ­کنم.
پاسخ سوال 8- گزینه­ «2»
سوال 9- «سرگذشت حاجی بابا اصفهانی» از کدام نویسنده است؟
ا) الکساندر دوما
2) نصرا... منشی
3) جیمز موریه
4) دکارت
پاسخ سوال 9- گزینه «3»
سوال 10- معنای واژه­ ی تعلیمی در عبارت «خیال می­ کردم عینک، مثل تعلیمی و کراوات یک چیز فرنگی مآبی است» کدام است؟
1) سواد            
2) کیف            
3) کفش           
4) عصا
پاسخ سوال 10- گزینه «4»
سوال 11- آیه ­ی «افلا یتدبرون القرآن و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافا کثیراً» چه موضوعی را بیان می ­کند؟
1) امّی بودن پیامبر
2) انسجام درونی آیات
3) جامعیت قرآن
4) تازگی و شادابی آیات
پاسخ سوال 11- گزینه ­«2»
سوال 12- رسول اکرم (ص) نظام حکومت اسلامی را بر چه مبنایی طراحی کرده بودند؟
1) خلافت         
2) امامت          
3) نبوت           
4) رسالت
پاسخ سوال 12- گزینه «2»
سوال 13- مقام و منزلت انسان­ های با فضیلت ناشی از چیست؟
1) بندگی خدا                
2) کثرت عبادت             
3) ایمان و عمل             
4) خدمت به مردم
پاسخ سوال 13- گزینه­ «1»
سوال 14- قوم کدام پیامبر به او گفتند: «تو و پروردگارت بروید و بجنگید ما این ­جا می ­نشینیم.»
1) حضرت لوط (ع)
2) حضرت سلیمان (ع)
3) حضرت ادریس (ع)
4) حضرت موسی (ع)
پاسخ سوال 14- گزینه­ «4»
سوال 15- امام علی (ع) چه کسی را به فرمانروایی مصر برگزید و در نامه ­ای مفصل سیمای حکومت اسلامی را ترسیم کردند؟
1) سلمان فارسی             
2) مالک اشتر     
3) ابوذر غفاری              
4) کمیل بن زیاد
پاسخ سوال 15- گزینه «2»
سوال 16- ارزشمندترین بنیاد اجتماعی نزد خداوند است؟
1) مسجد          
2) مدرسه          
3) خانواده         
4) دین
پاسخ سوال 16- گزینه­ «3»
سوال 17- همه­ موجودات در چه مرحله ­ای از زندگی خود به خداوند نیازمندند؟
1) همه ­ی مراحل            
2) به وجود آمدن            
3) ادامه ­ی حیات            
4) کار و تلاش
پاسخ سوال 17- گزینه­ «1»
سوال 18- عبارت «هیچ مخلوقی در کارهای خودش بی­ نیاز و مستقل از خدا عمل نمی ­کند» کدام مرتبه­ ی توحید را بیان می­ کند؟
1) عملی           
2) نظری           
3) افعالی           
4) ذاتی
پاسخ سوال 18- گزینه­ «3»
سوال 19- این شعار، همه­ ی ابعاد توحید را در بر می­ گیرد؟
1) الحمدلله        
2) سبحان ­الله     
3) الله اکبر         
4) الااله ­الاالله
پاسخ سوال 19- گزینه­ «4»
سوال 20- اولین ثمره چه چیزی، عدم نفوذ شیطان در انسان و یاس او از فرد است؟
1) اسلام           
2) اخلاص        
3) اخلاق          
4) معرفت
پاسخ سوال 20- گزینه «2»