سوالات و پاسخ سوالات - بخش سوم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات - بخش سوم


سوال 1- ویرایش جمله ­ی زیر در کدام گزینه مناسبت تر بیان شده است؟
«انجام ­دهندگان این پروژه باید جرئت ریسک کردن را داشته باشند.»
1) انجام ­دهندگان این طرح باید جرئت ریسک کردن را داشته باشند.
2) باید اجراکنندگان این پروژه جرئت این کار داشته باشند.
3) انجام دهندگان این پروژه باید جرئت این خطر را داشته باشند.
4) باید اجراکنندگان این طرح، جرئت خطر کردن را داشته باشند.
پاسخ سوال 1- گزینه­ «4»
سوال 2- ترکیب «اصول اخترشناسی» چند واج است؟
1) هفده                 
2) نوزده                     
3) شانزده                    
4) هیجده
پاسخ سوال 2- گزینه­ «4»
سوال 3- با توجه به جمله ­ی «او مرا از خواب بیدار کرد.» کدام گزینه درست است؟
1) جمله چهار جزئی است.
2) یکی از اجزای اصلی جمله متمم است.
3) فعل جمله فعل مرکب است.
4) فعل جمله نیاز به مفعول ندارد.
پاسخ سوال 3- گزینه­ «1»
سوال 4- «وند» مشتق ­ساز کدام گزینه از دیگر گزینه ها بیش­ تر است؟
1) نسنجیده               
2) ناهماهنگی             
3) هماوازی                   
4) ناخوانا
پاسخ سوال 4- گزینه­ «2»
سوال 5- همه ­ی گزینه­ ها درباره ­ی سیمین دانشور درست است مگر گزینه­ ........ .
1) نخستین مجموعه­ داستانی این نویسنده­ توانا «آتش خاموش» نام دارد.
2) مشهورترین اثر سیمین دانشور که داستان بزرگی است، «سووشون» نام دارد.
3) نویسنده در کتاب «آتش خاموش» به زندگی اجتماعی مردم فارس می ­پردازد.
4) در کتاب داستانی «سووشون» دغدغه­ یک همسر وفادار مورد توجه نویسنده است.
پاسخ سوال 5- گزینه­ «3»
سوال 6- جامی شاعر قرن نهم، در قسمتی از کدام اثر خویش، تقلید کورکورانه و خودباختگی را در قالبی نمادین به تصویر می ­­­کشد؟
1) هفت اورنگ           
2) نفحات الانس           
3) تحفه ­الاحرار       
4) شواهد النبوه  
پاسخ سوال 6- گزینه «3»
سوال 7- نخستین شاعر نوپردازی که شعر نیمایی را به خوبی تجزیه و تحلیل کرده است، کیست؟
1) اخوان ثالث             
2) مهرداد اوستا          
3) قیصر امین پور       
4) هوشنگ ابتهاج
پاسخ سوال 7- گزینه­ «1»
سوال 8- خالق کدام اثر درست معرفی نشده است؟
1) سقوط یک فرشته: الفونس دولامارتین
2) تذکره الاولیا: عطار نیشابوری
3) ویس و رامین: فخرالدین اسعد گرگانی
4) چشم­هایش: محمدعلی جمال زاده
پاسخ سوال 8- گزینه «4»
 سوال 9- معنای واژگان «ابدال، رای زدن، غَو» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
1) جایگزین کردن، قاطع اندیشیدن، زیرکی
2) نیک ­مردان، مشاوره و خروش
3) خیران گذشته، فکر کردن، داد و فریاد
4) مردان خدا، اندیشیدن و خروشان
پاسخ سوال 9- گزینه «2»
سوال 10- معنای کدام واژه درست نیست؟
1) چوک: مرغ حق
2) حصین: محکم و استوار
3) طوع: توانایی
4) کومه: خانه ­ای از نی
پاسخ سوال 10- گزینه­ «3»
سوال 11- کدام امام معارف دینی را از طریق دعا تبیین و تفسیر می ­کردند؟
1) امام باقر (ع)
2) امام کاظم (ع)
3) امام سجاد (ع)
4) امام جواد (ع)
پاسخ سوال 11- گزینه «3»
سوال 12- چه کسی انسان آرمانی خود را می­ شناسد همه­ زیبایی ­ها و کمالات انسانی را در او می ­بیند؟
1) عاشق          
2) عارف                    
3) منتظر                      
4) عاقل
پاسخ سوال 12- گزینه­ «3»
سوال 13- انتخاب چه چیزی یک وظیفه­ ی شخصی است و هرکس از راه­ های معین شده آن را شناسایی و یا در صورت امکان به اعلم ­تر از او مراجعه می ­نماید؟
1) امام            
2) مرجع                     
3) پیامبر                      
4) ولی فقیه
پاسخ سوال 13- گزینه­ «2»
سوال 14- از راه ­های ماندگاری بر عهد و پیمان، تقویت چه احساسی در خود است؟
1) عزت          
2) محبت                     
3) معنویت                    
4) شجاعت
پاسخ سوال 14- گزینه­ «1»
سوال 15- همسر با چه چیزی از مرد، اعتماد به نفس فوق ­العاده­ای یافته و توجه او به زندگی چند برابر می ­شود؟
1) شجاعت       
2) همسرداری                
3) تامین مالی                 
4) ابزار محبت
پاسخ سوال 15- گزینه «4»
سوال 16- عبارت «خداوند برای اداره جهان به هیچ موجودی نیازمند نیست.» کدام مرتبه توحید را بیان می­­ کند؟
1) نظری         
2) افعالی                     
3) ذاتی                      
4) عملی
پاسخ سوال 16- گزینه­ «2»
سوال 17- مهم ­ترین شعار اسلام است؟
1) لااله ­الاالله    
2) الحمدلله                    
3) سبحان ­الله               
4) الله­ اکبر
پاسخ سوال 17- گزینه­ «1»
سوال 18- با افزایش درجه ­ی چه چیزی در انسان، مقام او نزد خداوند گرامی­ تر و در بهشت بالاتر می ­رود؟
1) اخلاق         
2) معرفت                    
3) اخلاص                    
4) علم و آگاهی
پاسخ سوال 18- گزینه­ «3»
سوال 19- از پرتگاه­ های خطرناک سقوط در وادی ضلالت است؟
1) بی ­تفاوتی     
2) عادت به گناه             
3) بیکاری                    
4) بی­ دردی
پاسخ سوال 19- گزینه «2»
سوال 20- امام علی (ع) درباره آن می­ فرماید «دشمن­ ترین دشمن تو همان است که در درون توست».
1) نفس لوامه     
2) نفس امّاره               
3) غریزه                     
4) غفلت
پاسخ سوال 20- گزینه «2»