سوالات و پاسخ سوالات - بخش دوم امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات - بخش دوم


سوال 1- واژگان کدام گزینه «مشتق - مرکب» اند؟
1) نوجوانی، سرتاپا و ناخودآگاه
2) دانش ­سرا، سه گوشه و کمانک
3) حلقه به گوش، ناباور و دانشمند
4) نافرمانی، نابسامانی و گفتاری
پاسخ سوال 1- گزینه­ «1»
سوال 2- همه­ ی گزینه­ ها از آثار دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن­ اند مگر گزینه­ ........ .
1) آزادی مجسمه
2) صفیر سیمرغ
3) در کشور شوراها
4) چشمه­ ی روشن
پاسخ سوال 2- گزینه ­«4»
سوال 3- ویلیام شکسپیر خالق نمایشنامه «هملت» در چه قرنی زندگی می­ کرد؟
1) هفده و اوایل قرن هیجدهم
2) شانزده و اوایل قرن هفدهم
3) نوزده و اوایل قرن هجدهم
4) هیجده و اوایل قرن نوزدهم
پاسخ سوال 3- گزینه­ «2»
سوال 4- «صدای پای آب» آینه­ ی اندیشه و احساس کدام شاعر توانای معاصر است؟
1) حمید سبزواری
2) علیرضا قزوه
3) سلمان هراتی
4) سهراب سپهری
پاسخ سوال 4- گزینه­ «4»
سوال 5- «او را آغازگر سبک واقع­ گرایی در نثر معاصر فارسی و پدر داستان ­نویسی نامیده ­اند» کیست:
1) محمد علی جمال ­زاده
2) بزرگ علوی
3) غلامحسین ساعدی
4) سیمین دانشور
پاسخ سوال 5- گزینه «1»
سوال 6- معنای درست و دقیق واژگان «فتوح، سُفت و اورند» در کدام گزینه آمده است؟
1) گشایش دهنده­ ی امور، سوراخ کردن و تخت پادشاهی.
2) گشایش کار بیش از حد انتظار، کتف و فرّ و شکوه.
3) گشوده شدن، دوش و کتف و زینت دادن.
4) گشایش امور در حد معمول، سوراخ شدن و قدرت و شکوه.
پاسخ سوال 6- گزینه­ «2»
سوال 7- «من اور را به ضیاع خود فرشتادم با اشتری چند.» «ضیاع» یعنی:
1) مالکیت و دارایی.
2) تباه شدن کارهای ملکی.
3) ملک و قدرت انسان.
4) زمین و آب درخت
پاسخ سوال 7- گزینه «4»
سوال 8- «شرارت و زعارت در طبع وی موکد شده.» واژه­ ی «زعارت» یعن:
1) تندمزاجی     
2) بدبختی         
3) بداندیشیدن   
4) بیچارگی
پاسخ سوال 8- گزینه «1»
سوال 9- در کدام گزینه غلط املایی وجود دارد؟
1) مهمان­ ها سخت در محظور گیر کرده و تکلیف خود را نمی­ دانند.
2) تسلیم اختیار کرده و مخذول و نالان استرحام می­ کرد.
3) مرا بگزاردند و به مؤونت و مظاهرت ایشان از صیاد بجستم.
4) که او در طریق تبتّل و انقطاع، خویشتن را از خود خالی کرده بود.
پاسخ سوال 9- گزینه­ «3»
سوال 10- با توجه به معنی املای کدام واژه درست نیست؟
1) غربت: نزدیک شدن     
2) عرّاده: وسیله ­ای کوچک ­تر از منجنیق
3) زلّت: لغزش و خطا
4) غازه: گلگونه و سرخاب
پاسخ سوال 10- گزینه­ «1»
سوال 11- چه چیزی یک اصل عام و همگانی در نظام خلقت است؟
1) کفایت          
2) حمایت         
3) هدایت         
4) کفالت
پاسخ سوال 11- گزینه «3»
سوال 12- با داشتن چه صفتی در پیامبران مردم تمام گفته ­ها و هدایت­ های آنان را با اطمینان می ­پذیرند؟
1) علم            
2) وحی            
3) معجزه          
4) عصمت
پاسخ سوال 12- گزینه­ «4»
سوال 13- چرا جامعه ­ی اسلامی نیازمند ولایت و حکومت اسلامی است و رهبری اسلامی جزء احکام بسیار مهم شمرده شده است؟
1) تعلیم و تبیین تعالیم دینی
2) دریافت و ابلاغ وحی
3) پیشرفت علمی جامعه
4) جامعیت دین اسلام
پاسخ سوال 13- گزینه «4»
سوال 14- از مشکلات اجتماعی و فرهنگی عصر امامان (ع) بود؟
1) تحریف در اندیشه­ های اسلامی
2) عدم شرکت مردم در جهاد
3) تعطیلی احکام دین
4) عدم گسترش اسلام
پاسخ سوال 14- گزینه­ «1»
سوال 15- بخش اصلی رهبری امام عصر (عج) به کدام قلمرو مربوط است؟
1) هدایت تشریعی
2) ولایت معنوی
3) ولایت تکوینی
4) ولایت تشریعی
پاسخ سوال 15- گزینه ­«2»
سوال 16- کدام مقام امام نیازمند حضور آشکار ایشان نیست؟
1) ولایت تشریعی
2) ولایت تکوینی
3) ولایت معنوی
4) هدایت تشریعی
پاسخ سوال 16- گزینه­ «3»
سوال 17- محور وحدت ملی، همبستگی اجتماعی و استقلال کشور ماست؟
1) قانون اساسی
2) مرزهای جغرافیایی
3) تاریخ و فرهنگ
4) ولی ­فقیه
پاسخ سوال 17- گزینه «4»
سوال 18- بستر رشد و بالندگی فرزندان است و هیچ نهاد دیگری نمی ­تواند جایگزین آن شود؟
1) مساجد        
2) مدارس        
3) خانواده         
4) اجتماع
پاسخ سوال 18- گزینه «3»
سوال 19- چه چیزی مهم­ ترین اعتقاد دینی و پایه و اساس تمام دین است؟
1) توحید          
2) پرستش         
3) عقلانیت       
4) اراده و اختیار انسان
پاسخ سوال 19- گزینه­ «1»
سوال 20- عبارت «هرگونه تصرف در جهان حق او و شایسته­ اوست» کدام مرتبه­ توحید است؟
1) در مالکیت    
2) در ولایت     
3) در ربوبیت    
4) در پرستش
پاسخ سوال 20- گزینه­ «2»