سوالات و پاسخ سوالات - بخش اول امروز چهارشنبه ۰۹ فروردین ۱۳۹۶

سوالات و پاسخ سوالات - بخش اول


سوال 1- معنی واژه­ های «بنان - سماط - ضیعت - مکیدت - حِرز» به ترتیب کدام است؟
1) انگشتان - سبد - نابود - بلیعدن - مکر - دستار
2) انگشت - سفره - دارایی - جویدن - خدعه - بازوبند
3) دست - جهت - زمین زراعتی - هضم - دعا - تعویذ
4) مشت - ماهی - تباه - آسیا کردن غذا در زیر دندان - استوار - دعا
پاسخ سوال 1- گزینه­ «2»
سوال 2- معانی واژه­ های «وِزز - غمز - عثرث - ندیم - عتاب» به ترتیب، کدام است؟
1) گناه - سخن­ چینی - لغزش - همدم - ملامت
2) نکبت - عنایت - گرفتاری - پشیمان - آستان
3) تنگی- آسان­ گیری - خطا - حریف - شگفتی
4) سنگینی- ماتم­ زدگی - سختی - تنگ­ نظر - آستانه
پاسخ سوال 2- گزینه  «1»
 سوال 3- عبارت: «بیخ مستقبل و ماضی ببُرَد و اندوه دی و فردا از دل مَحو کند و اندر تحت کسب بنده نیاید تا به تکلّف حاصل کند و وی را اندر جلب و دفع آن ارادت نبود» تعریفی عارفانه از ........ است.
1) وجد            
2) همّت           
3) وقت            
4) فراست
پاسخ سوال 3- گزینه  «3»
 سوال 4- در متن زیر چند غلط املایی وجود دارد؟
«دیگر روز اعیان آن شهر فراهم آمدند تا کار عمارت بر کسی قرار دهند، که مَلِک ایشان را وارثی نبود، دربان، اعیان را گفت: این کار مستورت گزارید که من جاسوسی گرفته ­ام. و حکایت مَلِک­ زاده همه باز راند. از مَلک­ زاده پرسیدند که موجب قدوم چه بوده است و اصل و زادگاه کدام است؟ ملک­ زاده جواب نیکو و به وجه گفت و از نصب خویش ایشان را اعلام داد.»
1) یک             
2) دو               
3) سه               
4) چهار
پاسخ سوال 4- گزینه  «2»
 سوال 5- در کدام گروه کلمه ­ها، غلط املایی نیست؟
1) منجنیق و عرّاده - ردا و طیلسان - غیرت و حمیّت - ستاره­ ی عیّوق
2) مخنغه و گردن­بند - گزاردن نعمت - برائت و بیزاری - طیب خوش
3) تاوان و غرامت - استنکاف و خودداری - دادار هور - راه غرق شده
4) دُرر و لالی - حرف­ه ای مشمئزکننده - تأنّی و درنگ - مُعانست و هم­نشینی
پاسخ سوال 5- گزینه  «1»
 سوال 6- کدام جمله چهار جزیی گذرا به مفعول و مسند است؟
1) فاصله­ ی اجزای کلمه ­ی مرکّب و مشتق - مرکّب، به اندازه­ ی فاصله­ ی حرف­ه ای یک کلمه است.
2) مغولان با همه­ ی تباهکاری ­ها ویرانگری­ های خود در قلمرو تاریخ، خویش را از زبان فارسی، بی­نیاز ندیدند.
3) نویسنده علاوه بر رعایت نکات فنی و به دور از تعصّب و غرض­ ورزی در پژوهش ­ها تاریخی همواره به واقعیات تکیه دارد.
4- در بعضی زندگی­نامه ­ها نویسنده براساس مستندات و واقعیت ­های موجود، زندگی یکی از بزرگان را در قالب ماجرا می ­نویسد.
پاسخ سوال 6- گزینه­ «2»
 سوال 7- کدام گروه کلمه بر اساس الگوی «اسم + صفت + صفت + صفت + اسم + اسم + صفت + اسم» ساخته شده است؟
1) هیکل دراز و کبود و ورم کرده­ی معلّم کلاس چهارم مدرسه
2) این طنین قاطع و کُنَنده­ی فرمان وحی در فضای درون من
3) شکوه و شکایت از وضع بد خود به علت گرفتاری در زندان زمان
4) اعتراض شاعر به مخالفان و بدگویان برای اثبات بی­ گناهی خویش
پاسخ سوال 7- گزینه­ «1»
 سوال 8- عبارت زیر به ترتیب، از چند «تکواژ» و «واژه» ساخته شده است؟
«با پیشرفت صنعت و گسترش فنون ارتباطات اکنون رسانه­ های دیداری و شنیداری به کمک محققان آمده ­اند تا سرعت و دقت پژوهش­ ها را بیفزایند.»
1) چهل و پنج - بیست و نه           
2) چهل و پنج - سی
3) چهل و شش - سی                  
4) چهل و هفت - بیست و نه
پاسخ سوال 8- گزینه­ «1»
 سوال 9- در عبارت زیر به ترتیب چند واژه ­ی «مشتق، مرکب و مشتق - مرکّب» وجود دارد؟
«بنا به سنجش دانش ­پژوهان از تاریخ شهرها، نیشابور یکی از عبرت ­انگیزترین تاریخ ­ها را دارد و اگر سرگذشت آن را بنویسم، گویاترین مرکز فرهنگی این سرزمین به شمار می­ رود.»
1) چهار - دو - دو                      
) سه - سه - یک
3) سه - سه - دو
4) پنج- دو - یک
پاسخ سوال 9- گزینه­ «2»
 سوال 10- کدام عبارت از نظر نگارش نیاز به ویرایش ندارد؟
1) هدف انسان­ های اولیه تنها متوجه این بوده است که چگونه بر مشکلات پیروز خواهند شد و چه طور از خطرات نابود شدن ایمن بمانند.
2) هنور انسان روزگار ما حاضر نشده است دانش و بینشی که در راه و آسایش نوع بشر زبانزد عام و خاص است را بر عقل و خرد استوار کند و نکات علمی را به فراست دریابد.
3) گذشته از سوابقی که نمودار احاطه­ی ایرانیان در علوم مختلف است، شاهکارهایی وجود دارد که هریک دلیلی است بر آن که ایرانی خواهنده­ی خیر است و جمال و جوینده­ی راه وصول به کمال.
4) پس از وجدان جامعه­ ی بشر که نیکانش خوبی را بر بدی اختیار و از ادراک لذّت معنوی افکار بدیعی بهره­ مند هستند، باید گفت: آن­که بد می­ کند از دیدن جمال عدل محروم است.
پاسخ سوال 10- گزینه­ «3»
سوال 11- با توجه به آیه ­ی شریفه «اِنَ فی خَلقِ السَماوات و الارض و اختلاف اللّیل و النّهار لایاتٍ ...» نخستین ویژگی افرادی که موصوف به ......... شوند، ......... است.
1) اولی ­الالباب - در هر حال به یاد خدا بودن
2) متفکران در نظام آفرینش - در هر حال به یاد خدا بودن
3) اولی ­الالباب - به زیور تفکر در آفرینش آراسته شدن
4) متفکران در نظام آفراینش - به زیور تفکر در آفرینش آراسته شدن
پاسخ سوال 11- گزینه  «1»
 سوال 12- برترین نعمتی که خدا در وجود انسان قرار داده ........ است و حضرت علی (ع) این نعمت بزرگ را ........ .
1) دین - پیام ­آور حق، دوست انسان، نجات دهنده ­ی وی، نامیده است.
2) عقل - پیام ­آور حق، دوست انسان، نجات دهنده­ ی وی، نامیده است.
3) دین - ودیعه و سرمایه الهی از طرف خداوند برای سعادت بشر معرفی فرموده است.
4) عقل - ودیعه و سرمایه الهی از طرف خداند برای سعادت بشر معرفی فرموده است.
پاسخ سوال 12- گزینه ­«2»
 سوال 13- با تدبر در آیه شریفه: «یعلمون ظاهراً من الحیاه الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون» کدام مفهوم مستفاد نمی ­گردد؟
1) رضایت دادن به زندگی دنیا و قناعت کردن به همین دنیای مادی
2) غفلت از نشانه ­های نظام حکمت آمیز و غایت ­مند در جهان خلقت
3) اندیشیدن درباره ­ی نظام خلقت و این­ که جهان خلقت نظام حق است.
4) سطحی ­نگری منکران آخرت درباره ­ی زندگی دنیا و دین ظاهر این زندگی
پاسخ سوال 13- گزینه  «3»
 سوال 14- گرایشی که عموم تلاش ­های انسان را تحت تاثیر خود قرار می ­دهد، میل به ......... است که پاسخ­ گوی آن ......... است و نشانی بر .......... خداوند می ­باشد.
1) بقا و جاودانگی - رستاخیز - حکمت
2) کمالات بی­ نهایت - رستاخیز - عدل
3) بقا و جاودانگی- حکیمانه بودن خلقت - حکمت
4) کمالات بی ­نهایت - عادلانه بودن خلقت - عدل
پاسخ سوال 14- گزینه  «1»
 سوال 15- تمهید مقدمات حیات مجدد انسان ­­ها، با ......... و به دنبال آن .......... و تحقق ........... همراه است.
1) نفخ صور دوم - حضور در پیشگاه عدل الهی - قضاوت بر معیار حق
2) نفخ صور اول - حضور در پیشگاه عدل الهی - وعده­ ی تخلف ­ناپذیر خداوند
3) نفخ صور دوم - در هم ریختن نظم موجود عالم - وعده ­ی تخلف ­ناپذیر خداوند
4) نفخ صور اول - حضور در پیشگاه عدل الهی - قضاوت بر معیار حق
پاسخ سوال 15- گزینه  «1»
 سوال 16- بالاترین مرتبه ­ی نعمت ­های بهشت، که اولیای خدا در طلب آنند و به شوق آن، زندگی می ­کنند، بهشت ......... است و بالاترین درجه­ ی بهشت که شایسته است مطلوب انسان قرار گیرد، ........... می­ باشد.
1) لقاء - رضوان
2) فردوس - لقاء
3) فردوس - رضوان
4) لقاء - فردوس
پاسخ سوال 16- گزینه  «4»
 سوال 17- گشایش درهای بازگشت، برای روی­ گردانان از خدا، برخاسته از .......... خداوند و افکندن یاد خود در دل آنان، نشانه­ ی .......... او است.
1) رحمانیت - ستاریت
2) غفاریت - رحمانیت
3) رحمانیت - غفاریت
4) ستاریت - رحمانیت
پاسخ سوال 17- گزینه­ «3»
 سوال 18- تقدم پیش­ گیری بر درمان که یک اصل پذیرفته شده­ ی خرد و خردمندان است از توجه در کدام مورد، مفهوم می ­گردد؟
1) «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لاتفرّقوا»
2) «ولتکن امّه یدعون الی الخیر»
3) «یا ایها­الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته»
4) «و اذکروا نعمه الله علیکم اذ کنتم اعداء»
پاسخ سوال 18- گزینه­ «2»
 سوال 19- از دقت در آیه­ ی شریفه: «و ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عندالله و ما آتیتم من زکاه تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون» دریافت کدام مفهوم مناسب ­تر است؟
1) اگر زکات اموال را بپردازید، فقر جامعه را بنیان­ کن نموده­ اید.
2) ربا، در ظاهر و نمود خود، افزایش است، اما افزایش واقعی، نیست.
3) با دریافت ربا، اموال ربا­دهنده که افزایش را می ­پردازد، به هدر می­ رود.
4) پاداش مضاعف، در برابر کار خالصانه ­­ی درمان­ کننده ­ی فقر، خواهد بود.
پاسخ سوال 19- گزینه­ «4»
 سوال 20- پیام کدام آیه «ناآگاهی انسان» به هنگام گام نهادن به صحنه­ ی پرهیاهوی زندگی است؟
1) «ولا تقف ما لیس لک به علم»
2) «لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل»
3) «والله اخرَجکم من بُطون اُمّهاتکم لا تعلمون شیئاً»
4) «اِن السّمع و البصر و الفؤاد کلّ اولئک کان عنه مسوولاً»
پاسخ سوال 20- گزینه­ «3»