جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری کتاب هدیه دهید

ارشد سراسری

کارشناسی ارشد
لیست کلیه رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری اکنون مقابل شماست. با انتخاب رشته مورد نظر امکان مشاهده مواد امتحانی ارشد، رشته ها و گرایش های کارشناسی ارشد، و کلیه خدمات رشته مورد نظر را خواهید داشت.

ارشد سراسری-زبان و ادبیات فارسی کد : 1101 | بازدید : 24,943

رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد سراسری شامل 9 گرایش بدین شرح می باشد: ادبیات کودک و نوجوان، ادبیات پایداری، ادبیات تطبیقی، ادبیات عامه، آموزش زبان فارسی، ادبیات روایی، ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم جغرافیایی کد : 1102 | بازدید : 16,121

رشته مجموعه علوم جغرافیایی دربرگیرنده رشته های آب و هواشناسی، ژئومورفولوژی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی آمایش سرزمین، مخاطرات محیطی، جغرافیای سیاسی، جغرافیا ...

ارشد سراسری-سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کد : 1103 | بازدید : 17,197

رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد سراسری شامل 2 گرایش بدین شرح می باشد: سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان عربی کد : 1104 | بازدید : 16,689

رشته مجموعه زبان عربی دربرگیرنده رشته های زبان و ادبیات عربی، مترجمی زبان عربی، آموزش زبان عربی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه زبان عربی شامل ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم اقتصادی کد : 1105 | بازدید : 16,904

رشته مجموعه علوم اقتصادی دربرگیرنده رشته های علوم اقتصادی، اقتصاد نفت و گاز می باشد. رشته علوم اقتصادی از زیرمجموعه علوم اقتصادی شامل 10 گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم ورزشی کد : 1106 | بازدید : 30,347

رشته مجموعه علوم ورزشی دربرگیرنده رشته های فیزیولوژی ورزشی، بیومکانیک ورزشی، رفتار حرکتی، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، مدیریت ورزشی می باشد. رشته فیزیولوژی ورزشی از زیرمجموعه علوم ورزشی ...

ارشد سراسری-تاریخ کد : 1107 | بازدید : 14,765

رشته تاریخ کارشناسی ارشد سراسری شامل 10 گرایش بدین شرح می باشد: تاریخ ایران باستان، تاریخ ایران اسلامی، تاریخ اسلام، تاریخ عمومی جهان، مطالعات خلیج فارس، اسناد و مدارک آرشیوی ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم اجتماعی کد : 1108 | بازدید : 18,967

رشته مجموعه علوم اجتماعی دربرگیرنده رشته های مردم شناسی، جمعیت شناسی، جامعه شناسی، برنامه ریزی رفاه اجتماعی، جامعه شناسی انقلاب اسلامی، مطالعات فرهنگی، مطالعات جوانان، مدیریت خدمات اجتماعی، مدیریت راهبردی ...

ارشد سراسری-زبان های باستانی ایران کد : 1109 | بازدید : 16,826

رشته زبان های باستانی ایران کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زبان های باستانی ایران شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان شناسی کد : 1110 | بازدید : 14,224

رشته مجموعه زبان شناسی دربرگیرنده رشته های زبان شناسی همگانی، آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان، زبان شناسی رایانشی، واژه گزینی و اصطلاح شناسی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ...

ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآنی کد : 1111 | بازدید : 20,260

رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآنی دربرگیرنده رشته های علوم قرآن و حدیث، علوم قرآن، علوم حدیث، نهج البلاغه، تفسیر و علوم قرآن، علوم و فنون قرائات، ...

ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فقه و حقوق کد : 1112 | بازدید : 16,654

رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فقه و حقوق دربرگیرنده رشته های فقه و مبانی حقوق اسلامی، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی، ...

ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام کد : 1113 | بازدید : 13,878

رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام دربرگیرنده رشته های فلسفه و کلام اسلامی، کلام تطبیقی، عرفان اسلامی، مذاهب اسلامی، دین شناسی، شناخت اندیشه های امام خمینی ...

ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی - ادیان کد : 1114 | بازدید : 15,623

رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی - ادیان دربرگیرنده رشته های ادیان و عرفان، تاریخ و تمدن ملل اسلامی، عرفان اسلامی، ادیان ابراهیمی، ادیان غیر ابراهیمی، تصوف و عرفان اسلامی، ...

ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن) کد : 1115 | بازدید : 13,009

رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی (مخصوص اهل تسنن) دربرگیرنده رشته های فقه شافعی، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی، فقه مقارن و حقوق ...

ارشد سراسری-مجموعه فلسفه کد : 1116 | بازدید : 14,577

رشته مجموعه فلسفه دربرگیرنده رشته های فلسفه، منطق، فلسفه دین، اخلاق، فلسفه هنر می باشد. رشته فلسفه از زیرمجموعه فلسفه شامل 1 گرایش تطبیقی، رشته اخلاق از زیرمجموعه فلسفه شامل ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم تربیتی 1 کد : 1117 | بازدید : 25,751

رشته مجموعه علوم تربیتی دربرگیرنده رشته های برنامه ریزی درسی، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، مدیریت آموزشی، آموزش و بهسازی منابع انسانی، آموزش بزرگسالان، تحقیقات آموزشی، تکنولوژی آموزشی، مدیریت ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم تربیتی 2 کد : 1118 | بازدید : 28,665

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)، روانشناسی تربیتی، آمار و روش های تحقیق، سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت، رواشناسی کودکان ...

ارشد سراسری-مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی) کد : 1119 | بازدید : 14,886

رشته مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی دربرگیرنده رشته های علم اطلاعات و دانش شناسی، علم سنجی، مطالعات آرشیوی، مدیریت و سازماندهی نسخه های خطی، دانشنامه نگاری می باشد. رشته ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان فرانسه کد : 1120 | بازدید : 16,157

رشته مجموعه زبان فرانسه دربرگیرنده رشته های آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه، مترجمی زبان فرانسه می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه زبان فرانسه شامل ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان انگلیسی کد : 1121 | بازدید : 19,211

رشته مجموعه زبان انگلیسی دربرگیرنده رشته های آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه زبان انگلیسی شامل ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان روسی کد : 1122 | بازدید : 13,759

رشته مجموعه زبان روسی دربرگیرنده رشته های آموزش زبان روسی، زبان و ادبیات روسی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه زبان روسی شامل موارد زیر می ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم تربیتی 3 کد : 1123 | بازدید : 15,284

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: متون تخصصی علوم تربیتی (انگلیسی)، آموزش و پرورش تطبیقی، مبانی و اصول آموزش و پرورش، روش ها و فنون تدریس در مقاطع ابتدایی و ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان آلمانی کد : 1124 | بازدید : 16,087

رشته مجموعه زبان آلمانی دربرگیرنده رشته های مترجمی زبان آلمانی، آموزش زبان آلمانی، زبان و ادبیات آلمانی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه زبان آلمانی شامل ...

ارشد سراسری-مدیریت جهانگردی کد : 1125 | بازدید : 14,641

رشته مدیریت جهانگردی کارشناسی ارشد سراسری شامل 2 گرایش بدین شرح می باشد:بازاریابی جهانگردی، برنامه ریزی توسعه جهانگردی  درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مدیریت جهانگردی شامل موارد زیر ...

ارشد سراسری-مجموعه حقوق کد : 1126 | بازدید : 37,063

رشته مجموعه حقوق دربرگیرنده رشته های حقوق خصوصی، حقوق بین الملل، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق مالکیت فکری، حقوق محیط زیست، حقوق اقتصادی، حقوق تجارت ...

ارشد سراسری-ایران شناسی کد : 1127 | بازدید : 13,797

رشته ایران شناسی کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد: ایران شناسی عمومی، ایران شناسی تاریخ، آداب و رسوم و میراث فرهنگی، اصول نسخه شناسی و مرمت ...

ارشد سراسری-آموزش زبان ژاپنی کد : 1128 | بازدید : 11,938

رشته آموزش زبان ژاپنی کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته آموزش زبان ژاپنی شامل موارد زیر می باشند: دستور زبان و درک مطلب زبان ژاپنی، واژگان ...

ارشد سراسری-زبان و ادبیات اردو کد : 1129 | بازدید : 3,761

رشته زبان و ادبیات اردو کارشناسی ارشد سراسری درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته زبان و ادبیات اردو شامل موارد زیر می باشند: دستور زبان تخصصی اردو، متون تخصصی، ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل کد : 1130 | بازدید : 19,282

رشته مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل دربرگیرنده رشته های علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای، اندیشه سیاسی در اسلام، دیپلماسی و سازمان های بین المللی می ...

ارشد سراسری-مطالعات جهان کد : 1131 | بازدید : 15,063

رشته مطالعات جهان کارشناسی ارشد سراسری شامل 12 گرایش بدین شرح می باشد: مطالعات کشورهای آلمانی زبان، مطالعات آمریکای لاتین، مطالعات بریتانیا، مطالعات روسیه، مطالعات فرانسه، مطالعات شبه قاره هند، ...

ارشد سراسری-باستان شناسی کد : 1132 | بازدید : 12,973

رشته باستان شناسی کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: پیش از تاریخ ایران، دوران تاریخی ایران، تمدن و فرهنگ اسلامی ایران و سرزمین های دیگر. درس ...

ارشد سراسری-مجموعه روانشناسی کد : 1133 | بازدید : 25,625

رشته مجموعه روان شناسی دربرگیرنده رشته های روان شناسی عمومی، روان شناسی بالینی، سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)، روان شناسی صنعتی و سازمانی، روان شناسی صنعتی و سازمانی، روان شناسی ...

ارشد سراسری-مجموعه حسابداری کد : 1134 | بازدید : 23,481

رشته مجموعه حسابداری دربرگیرنده رشته های حسابداری، حسابرسی، حسابداری مدیریت می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه حسابداری شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی ...

ارشد سراسری-مطالعات زنان کد : 1137 | بازدید : 13,854

رشته مطالعات زنان کارشناسی ارشد سراسری شامل 2 گرایش بدین شرح می باشد: حقوق زن در اسلام، زن و خانواده. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مطالعات زنان شامل ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی کد : 1138 | بازدید : 16,042

رشته مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی دربرگیرنده رشته های علوم ارتباطات اجتماعی، مدیریت رسانه، روزنامه نگاری، تبلیغ و ارتباطات فرهنگی، ارتباطات، مطالعات فرهنگی و رسانه، دین و رسانه می باشد. رشته ...

ارشد سراسری-مجموعه مددکاری اجتماعی کد : 1139 | بازدید : 14,312

رشته مجموعه مددکاری اجتماعی دربرگیرنده رشته های مددکاری اجتماعی، مدیریت خدمات اجتماعی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه مددکاری اجتماعی شامل موارد زیر می باشند: زبان ...

ارشد سراسری-پژوهش علوم اجتماعی کد : 1140 | بازدید : 13,018

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نظریه های جامعه شناسی، آمار و ریاضی، روش تحقیق (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه مدیریت کد : 1142 | بازدید : 26,805

رشته مجموعه مدیریت دربرگیرنده رشته های مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت تکنولوزی، مدیریت مالی، کارآفرینی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ...

ارشد سراسری-مجموعه روانشناسی 2 (کودکان استثنائی - تربیتی - مشاوره) کد : 1143 | بازدید : 756

رشته مشاوره کارشناسی ارشد سراسری شامل 4 گرایش بدین شرح می باشد: مشاوره مدرسه، مشاوره شغلی، مشاوره خانواده، مشاوره توانبخشی. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مشاوره شامل موارد ...

ارشد سراسری-مدیریت دریایی کد : 1144 | بازدید : 3

رشته مدیریت دریایی شامل 2 گرایش حمل و نقل دریایی، بندر و کشتیرانی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مدیریت دریایی شامل موارد زیر می باشند: زبان ...

ارشد سراسری-امور فرهنگی کد : 1145 | بازدید : 3

رشته امور فرهنگی شامل 2 گرایش مدیریت امور فرهنگی، برنامه ریزی امور فرهنگی می باشد. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته امور فرهنگی شامل موارد زیر می باشند: زبان ...

ارشد سراسری-محیط زیست کد : 1146 | بازدید : 13,176

رشته محیط زیست کارشناسی ارشد سراسری شامل 3 گرایش بدین شرح می باشد: برنامه ریزی محیط زیست، مدیریت محیط زیست، آموزش محیط زیست. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته ...

ارشد سراسری-اطلاعات و حفاظت اطلاعات کد : 1147 | بازدید : 17,099

رشته اطلاعات و حفاظت اطلاعات کارشناسی ارشد سراسری. درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته اطلاعات و حفاظت اطلاعات شامل موارد زیر می باشند: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مبانی ...

ارشد سراسری-مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری (مدیریت اجرایی سابق) کد : 1148 | بازدید : 20,012

رشته مجموعه مدیریت کسب و کار و امور شهری دربرگیرنده رشته های مدیریت کسب و کار، مدیریت امور شهری می باشد. رشته مدیریت کسب و کار از زیرمجموعه مدیریت کسب ...

ارشد سراسری-مدیریت دفاعی (1) کد : 1149 | بازدید : 12,485

رشته مدیریت دفاعی (1) کارشناسی ارشد سراسری شامل 6 گرایش بدین شرح می باشد: زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی، جنگال و سایبر، پشتیبانی خدمات رزمی. درس های آزمون کارشناسی ارشد ...

ارشد سراسری-مدیریت دفاعی (2) کد : 1150 | بازدید : 11,511

رشته مدیریت دفاعی (2) کارشناسی ارشد سراسری شامل 6 گرایش بدین شرح می باشد: امور دریایی، امور زمینی، امور هوایی، امور پشتیبانی، خدمات رزمی، مقاومت ویژه. درس های آزمون کارشناسی ...

ارشد سراسری-مدرسی معارف اسلامی کد : 1152 | بازدید : 12,532

رشته مدرسی معارف اسلامی کارشناسی ارشد سراسری شامل 5 گرایش بدین شرح می باشد: مبانی نظری اسلامی، اخلاق اسلامی، تاریخ و تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی، آشنایی با منابع اسلامی. درس ...

ارشد سراسری-مدیریت اطلاعاتی کد : 1153 | بازدید : 11,913

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تئوری های مدیریت، ریاضی و آمار، روش تحقیق در عملیات، تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون، اندیشه های ...

ارشد سراسری-مطالعات دفاعی استراتژیک کد : 1154 | بازدید : 14,806

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مبانی علم سیاست، اصول روابط بین الملل، مسائل دفاعی ایران، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

ارشد سراسری-اطلاعات استراتژیک کد : 1155 | بازدید : 13,940

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی (انگلیسی)، جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار، اطلاعات، مبانی علم سیاست، اصول و روابط بین الملل (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

ارشد سراسری-آماد کد : 1156 | بازدید : 12,278

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، تئوری های مدیریت (مدیریت لجستیک، مدیریت منابع مالی و تحلیل رفتاری)، بودجه، سیستم های خرید و انبارداری (تأمین ...

ارشد سراسری-مدیریت بحران کد : 1157 | بازدید : 5,126

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ معاصر ایران و جهان، جامعه شناسی عمومی، روانشناسی عمومی، اصول و روش های مدیریت، علوم نظامی (جزوه درسی، ...

ارشد سراسری-پدافند غیر عامل (1) کد : 1158 | بازدید : 184

گرایش های درس های پدافند غیر عامل (1): پدافند غیرعامل (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-پدافند غیر عامل (2) کد : 1159 | بازدید : 183

گرایش های درس های پدافند غیر عامل (2): پدافند غیرعامل (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-فرماندهی و مدیریت انتظامی کد : 1160 | بازدید : 11,559

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: درس عمومی (معارف اسلامی)، دروس مشترک (زبان انگلیسی، جغرافیای نظامی ایران، نقشه خوانی نظامی، اصول مدیریت)، دروس (مواد آزمون دروس تخصصی)، به هنگام ثبت ...

ارشد سراسری-علوم زمین کد : 1201 | بازدید : 16,333

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، رسوب شناسی و پترولوژی سنگ رسوبی، آب های زیرزمینی، زمین شناسی ایران، زمین شناسی نفت، ژئوشیمی ، سنگ شناسی، ...

ارشد سراسری-مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد : 1202 | بازدید : 12,644

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی، فیزیک، زمین شناسی یا ریاضی فیزیک تخصصی، ترمودینامیک پایه یا هواشناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد سراسری-مجموعه شیمی کد : 1203 | بازدید : 16,380

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، شیمی تجزیه (دروس تجزیه 1 و 2 و شیمی تجزیه دستگاهی)، شیمی معدنی (دروس شیمی معدنی 1 و 2، ...

ارشد سراسری-مجموعه فیزیک کد : 1204 | بازدید : 14,002

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فیزیک پایه 1 و 2 و 3، فیزیک جدید، ترمودینامیک، مکانیک آماری و ریاضی فیزیک 1 و 2، دروس ...

ارشد سراسری-مجموعه فوتونیک کد : 1205 | بازدید : 12,423

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، الکترو مغناطیس، فیزیک مدرن، مکانیک کوانتومی، الکترونیک، اپتیک (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه زیست شناسی سلولی و مولکولی کد : 1206 | بازدید : 19,125

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل)، ژنتیک، بیوشیمی، سلولی و ...

ارشد سراسری-آمار کد : 1207 | بازدید : 12,983

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات عمومی، مبانی علوم ریاضی، مبانی ماتریس ها و. جبر خطی، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی آنالیز عددی و مبانی ...

ارشد سراسری-مجموعه ریاضی کد : 1208 | بازدید : 14,273

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات عمومی، مبانی علوم ریاضی، مبانی ماتریس ها و جبر خطی، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی آنالیز عددی و مبانی ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم کامپیوتر کد : 1209 | بازدید : 13,312

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و ملکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل)، فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک گیاهی، ...

ارشد سراسری-زیست شناسی گیاهی کد : 1213 | بازدید : 3,754

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل)، فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک گیاهی، ...

ارشد سراسری-زیست شناسی جانوری کد : 1214 | بازدید : 4,042

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل)، فیزیولوژی جانوری، جانورشناسی، تکوین ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم محیط زیست کد : 1215 | بازدید : 13,533

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زمین شناسی عمومی، ریاضی، فیزیک عمومی، اکولوژی، شیمی عمومی، زیست شناسی و شناخت مهره داران، آلودگی محیط زیست، شناخت ...

ارشد سراسری-زیست شناسی دریا کد : 1216 | بازدید : 12,485

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فیزیولوژی جانوری، جانورشناسی (با تاکید بر جانوران دریایی)، زیست شناسی سلولی و مولکولی، اکولوژی (با تاکید بر تنوع زیستی ...

ارشد سراسری-اقیانوس شناسی فیزیکی کد : 1217 | بازدید : 12,160

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فیزیک، ریاضی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه تاریخ و فلسفه علم کد : 1218 | بازدید : 12,330

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فیزیک، ریاضی، منطق، فلسفه، عربی، کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-علوم شناختی کد : 1219 | بازدید : 2,266

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، روان شناسی شناختی، آمار و روش تحقیق، مبانی علوم اعصاب، اصول علوم شناختی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی برق کد : 1251 | بازدید : 18,437

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات)، مدارهای الکتریکی 1 و 2، الکترونیک 1 و 2، ماشین های ...

ارشد سراسری-مهندسی نفت کد : 1253 | بازدید : 13,296

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی (عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، مهندسی)، دروس زمین شناسی (عمومی، ساختمانی، نفت)، ژئوفیزیک و ژئوشیمی آلی، پترو ...

ارشد سراسری-مهندسی پلیمر کد : 1255 | بازدید : 12,521

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون، ریاضیات مهندسی، تکنولوژی پلیمر (الاستومر، پلاستیک، کامپوزیت)، شیمی فیزیک پلیمرها و خواص فیزیکی و ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی معماری کشتی کد : 1256 | بازدید : 13,709

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی (1 و 2)، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)، مکانیک سیالات، مکانیک جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی شیمی کد : 1257 | بازدید : 14,392

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، انتقال حرارت 1 و 2، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، کنترل فرآیند، انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2، طرح ...

ارشد سراسری-مهندسی صنایع کد : 1259 | بازدید : 14,655

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تحقیق در عملیات 1 و 2، تئوری احتمال و آمار مهندسی، طرح ریزی واحدهای صنعتی، کنترل کیفیت آماری، برنامه ...

ارشد سراسری-مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری - سیستم های اقتصادی و اجتماعی - مهندسی آینده پژوهی) کد : 1260 | بازدید : 15,684

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی عمومی 1 و 2، آمار و احتمالات، معلومات عمومی (مسائل مربوط به تجارب مدیریتی)، برنامه نویسی کامپیوتر، تحقیق ...

ارشد سراسری-مهندسی در سوانح طبیعی کد : 1262 | بازدید : 13,452

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات)، مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه های ...

ارشد سراسری-مهندسی نقشه برداری کد : 1263 | بازدید : 12,877

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، فتوگرامتری، ژئودزی، نقشه برداری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی عمران کد : 1264 | بازدید : 18,689

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، مکانیک جاودات (مقاومت مصالح 1، تحلیل سازه ها 1)، مکانیک خاک و پی سازی، مکانیک سیالات و هیدرولیک، ...

ارشد سراسری-مجموعه دریانوردی کد : 1266 | بازدید : 15,252

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، حقوق و بیمه دریایی، اصول حمل و نقل و تخلیه بارگیری دریایی، اصول ناوبری، مبانی اقتصاد و مدیریت، ریاضی ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی مکانیک کد : 1267 | بازدید : 17,566

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)، حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)، جامدات ...

ارشد سراسری-مهندسی معدن کد : 1268 | بازدید : 12,586

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمال مهندسی)، دروس اصلی مهندسی (استاتیک، مقاو.مت مصالح، مکانیک ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی مواد و متالوژی کد : 1272 | بازدید : 15,514

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)، خواص فیزیکی مواد، خواص مکانیکی مواد، شیمی فیزیک و ...

ارشد سراسری-نانوفناوری - نانومواد کد : 1273 | بازدید : 13,158

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات مهندسی، شیمی کاربردی، فیزیک جدید، خواص فیزیکی و مکانیکی مواد، پدیده های انتقال «انتقال جرم، مکانیک سیالات، انتقال ...

ارشد سراسری-مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کد : 1276 | بازدید : 17,451

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ساختمان های گسسته، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، مهندسی نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، اصول و مبانی مدیریت، اصول ...

ارشد سراسری-مهندسی کامپیوتر کد : 1277 | بازدید : 18,053

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات، محاسبات عددیی، ساختمان گسسته)، ساختمان داده ها، نظریه زبان ها و ماشین ها، ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی هوافضا کد : 1279 | بازدید : 12,706

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (معادلات دیفرانسیل و ریاضیات مهندسی)، آئرودینامیک (مکانیک سیالات، ترمودینامیک و اصول جلوبرندگی)، مکانیک پرواز (کنترل اتوماتیک، عملکرد، پایداری ...

ارشد سراسری-مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی کد : 1283 | بازدید : 12,418

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات)، فیزیک و مکانیک (فیزیک 1 و 2، استاتیک، ...

ارشد سراسری-مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف کد : 1284 | بازدید : 12,497

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات)، شیمی (عمومی، تجزیه، فیزیک، َآلی 1 و 2، ...

ارشد سراسری-مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی و داروسازی کد : 1285 | بازدید : 13,107

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، سینتیک و طراحی راکتور، پدیده های انتقال (انتقال جرم، مکانیک سیالات و انتقال حرارت)، بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی، ترمودینامیک ...

ارشد سراسری-مهندسی پلیمر - صنایع رنگ کد : 1286 | بازدید : 12,174

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات مهندسی رنگ و طراحی راکتور، پدیده های انتقال (مکانیک سیالات، انتقال جرم، انتقال حرارت)، کنترل رنگ، شیمی و ...

ارشد سراسری-مهندسی طراحی محیط زیست کد : 1287 | بازدید : 15,270

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اطلاعات عمومی محیطی (محیط مصنوعی و محیط طبیعی بالاخص محیط زیست ایران)، اطلاعات عمومی راجع به فضای سبز شهری ...

ارشد سراسری-مدیریت نساجی کد : 1288 | بازدید : 12,201

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات و آمار (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، آمار)، مباحث مدیریت (کنترل کیفیت مدیریت تولید، حسابداری)، دروس ...

ارشد سراسری-مهندسی فرآوری و انتقال گاز کد : 1289 | بازدید : 12,396

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات کاربردی - عددی)، ترمودینامیک مهندسی شیمی (1و2)، انتقال حرارات (1و2)، انتقال جرم، عملیات واحد (1و2)، ...

ارشد سراسری-مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت کد : 1290 | بازدید : 13,896

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات مهندسی، کنترل خطی و غیرخطی، ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت، مدارهای الکتریکی (1و2)، الکترونیک (1و2) (جزوه درسی، ...

ارشد سراسری-مهندسی مکاترونیک کد : 1291 | بازدید : 11,884

...

ارشد سراسری-مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کد : 1292 | بازدید : 15,430

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی) ترمودینامیک و مکانیک سیالات، متالوژی فیزیکی و مکانیکی، الکتروشیمی ...

ارشد سراسری-بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد : 1293 | بازدید : 13,429

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی و آمار مهندسی، بهداشت محیط کار، ایمنی محیط کار، اقتصاد مهندسی، مهندسی محیط زیست و مدیریت محیط زیست ...

ارشد سراسری-مجموعه ایمنی صنعتی کد : 1294 | بازدید : 5,335

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی و آمار مهندسی، بهداشت محیط کار، ایمنی محیط کار، اقتصاد مهندسی، مهندسی محیط زیست و مدیریت محیط زیست ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم و مهندسی مرتع و آبخیزداری کد : 1301 | بازدید : 13,246

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، حفاظت خاک و آبخیزداری، مرتع داری، هیدرولوژی کاربردی، ژئومورفولوژی و زمین شناسی، جامعه شناسی روستایی، اصلاح و توسعه مراتع، ...

ارشد سراسری-علوم و مهندسی آب کد : 1302 | بازدید : 13,329

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، هیدرولیک و هیدرولیک انهار، رابطه آب و خاک و گیاه، سیستم های آبیاری، مهندسی زهکشی، هیدرولوژی، مکانیک خاک، ...

ارشد سراسری-مجموعه زراعت و اصلاح نباتات کد : 1303 | بازدید : 14,166

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زراعت، طرح آزمایش های کشاورزی، ژنتیک، آمار و احتمالات، اصلاح نباتات، فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی، خاک شناسی، بیوشیمی، کنترل ...

ارشد سراسری-اقتصاد کشاورزی کد : 1304 | بازدید : 12,557

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصاد سنجی، اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی، مدیریت مزرعه (جزوه درسی، نکات ...

ارشد سراسری-علوم و مهندسی باغبانی کد : 1305 | بازدید : 13,928

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، میوه کاری، خاک شناسی، ازدیاد نباتات، فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت، سبزی کاری و گل کاری (جزوه درسی، ...

ارشد سراسری-ترویج و آموزش کشاورزی کد : 1306 | بازدید : 12,367

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زراعت، طرح آزمایش های کشاورزی، ژنتیک، آمار و احتمالات، اصلاح نباتات، فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی، خاک شناسی، بیوشیمی، کنترل ...

ارشد سراسری-علوم و مهندسی جنگل کد : 1307 | بازدید : 12,306

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، جنگل داری و آمار و اندازه گیری جنگل، بهره برداری و حمل و نقل ...

ارشد سراسری-مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک کد : 1308 | بازدید : 12,565

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، شیمی و حاصلخیزی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، بیولوژی و تکنولوژی خاک، پیدایش و رده بندی خاک و ارزیابی ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم دام و طیور کد : 1309 | بازدید : 14,659

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایش های کشاورزی، بیوشیمی، تغذیه دام، پرورش دام و طیور، آناتومی و فیزیولوژی ...

ارشد سراسری-مهندسی تولیدات گیاهی کد : 1310 | بازدید : 13,601

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، باغبانی (میوه کاری، گل کاری، سبزی کاری)، ژنتیک و اصلاح نباتات، فیزیولوژی گیاهی، طرح آزمایشات کشاورزی (جزوه درسی، نکات ...

ارشد سراسری-علوم و مهندسی شیلات کد : 1311 | بازدید : 12,688

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ماهی شناسی، اکولوژی دریاها، لیمنولوژی، تکثیر و پرورش ماهی، اصول تکثیر و پرورش ماهی، تکثیر و پرورش آبزیان، اصول ...

ارشد سراسری-مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی کد : 1312 | بازدید : 12,598

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، چوب شناسی (ماکروسکوپی و میکروسکوپی)، فیزیک چوب، شیمی چوب، مکانیک چوب، درجه بندی و بازاریابی فرآورده های چوبی، فرآورده ...

ارشد سراسری-علوم و مهندسی صنایع غذایی کد : 1313 | بازدید : 14,435

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، شیمی مواد غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی، تکنولوژی مواد غذایی (تکنولوژی لبنیات، قند، روغن، غلات، کنسرو و اصول نگهداری)، ...

ارشد سراسری-حشره شناسی کشاورزی کد : 1314 | بازدید : 12,606

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، جانورشناسی، حشره شناسی، آفات گیاهی، اصول مبارزه و سم شناسی در آفات گیاهی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

ارشد سراسری-بیماری شناسی گیاهی کد : 1315 | بازدید : 13,789

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، گیاه شناسی (سیستماتیک، آناتومی، فیزیولوژی)، قارچ شناسی، بیماری های گیاهی (بیماری های گیاهی (بیماری های قارچی، بیماری های ویروسی، ...

ارشد سراسری-علوم و مهندسی محیط زیست کد : 1317 | بازدید : 20,597

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، آلودگی های محیط زیست، اکولوژی حیات وحش، شناخت و حمایت زیست، ارزیابی محیط زیست، بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری ...

ارشد سراسری-مهندسی مکانیک بیوسیستم کد : 1319 | بازدید : 12,625

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، مقاومت مصالح، ماشین های کشاورزی، موتور و تراکتور (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-هواشناسی کشاورزی کد : 1320 | بازدید : 12,100

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، هیدرولیک و هیدرولیک انهار، رابطه آب و خاک و گیاه، سیستم های آبیاری، مهندسی زهکشی، هیدرولوژی، مکانیک خاک، ...

ارشد سراسری-مدیریت و کنترل بیابان کد : 1321 | بازدید : 11,999

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، رابطه آب و خاک و گیاه، طرح آزمایش های کشاورزی، اکولوژی عمومی، حفاظت خاک و آبخیزداری، ژئومورفولوژی، خاک شناسی ...

ارشد سراسری-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی کد : 1322 | بازدید : 12,209

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ماشین های کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی، آمارو احتمالات، زراعت عمومی، ریاضیات، موتور و تراکتور، طرح آزمایشات کشاورزی (جزوه درسی، نکات ...

ارشد سراسری-اکوهیدرولوژی (بیابان زدایی) کد : 1323 | بازدید : 12,272

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اصول زراعت، اصول باغبانی، اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، علف های هرز و کنترل آن ها، ...

ارشد سراسری-بیوتکنولوژی کشاورزی کد : 1324 | بازدید : 13,009

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ژنتیک، اصول اصلاح نباتات، بیوشیمی، آفات و بیماری های گیاهی، فیزیولوژی گیاهی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد سراسری-توسعه روستایی کد : 1325 | بازدید : 13,136

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی، مدیریت و تعاون روستایی، ترویج و آموزش کشاورزی، جامعه شناسی روستایی، روانشناسی اجتماعی (جزوه ...

ارشد سراسری-شناسایی و مبارزه با علف های هرز کد : 1326 | بازدید : 12,340

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اصول زراعت، اصول باغبانی، اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، علف های هرز و کنترل آن ها، ...

ارشد سراسری-مدیریت کشاورزی کد : 1327 | بازدید : 12,304

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زراعت و باغبانی عمومی، آمار، اقتصاد کشاورزی، ترویج و توسعه کشاورزی، مدیریت مزرعه (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

ارشد سراسری-مهندسی فضای سبز کد : 1328 | بازدید : 2,135

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اطلاعات عمومی گیاهی (درختان و درختچه های زینتی، گل کاری، چمن کاری و گیاهان پوششی)، مبانی نظری طراحی منظر ...

ارشد سراسری-مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری کد : 1350 | بازدید : 14,116

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مباحث عمومی شهرسازی ایران، مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری، تاریخ شهر و شهرسازی، آمار ...

ارشد سراسری-مجموعه طراحی شهری کد : 1351 | بازدید : 14,295

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مباحث عمومی شهرسازی ایران، مبانی نظری معماری، تاریخ معماری و شهرسازی، تحلیل فضاهای معماری و شهری، آزمون عملی اسکیس ...

ارشد سراسری-مجموعه معماری کد : 1352 | بازدید : 16,418

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، دروس فنی ساختمان (تنظیم شرایط محیطی، ایستایی، شناخت مواد، عناصر و جزئیات، تأسیسات)، دروس تاریخ و مبانی نظری (تاریخ ...

ارشد سراسری-مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی کد : 1353 | بازدید : 12,668

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فرهنگ و هنر ایران و جهان، مبانی نظری مرمت، آسیب شناسی و فن شناسی بناهای سنتی (جزوه درسی، نکات ...

ارشد سراسری-نمایش عروسکی کد : 1356 | بازدید : 3,676

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ نمایش و نمایش عروسکی، ادبیات کودکان و نوجوانان، تکنیک های ساخت عروسک، نمایش نامه نویسی عروسکی (تشریحی)، نقد ...

ارشد سراسری-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما کد : 1357 | بازدید : 15,808

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان، دانستنی های هنری، مبانی نظری سینما، بررسی و نقد آثار سینمایی، دانستنی ...

ارشد سراسری-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی کد : 1358 | بازدید : 14,839

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان، نقد هنری و ادبی، مبانی نظری عکاسی، فن شناسی عکاسی، مبانی نظری ...

ارشد سراسری-مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی کد : 1359 | بازدید : 16,945

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان، نقد هنری و ادبی، فلسفه غرب و زیبایی شناسی، اصول فلسفه و ...

ارشد سراسری-مجموعه هنرهای موسیقی کد : 1360 | بازدید : 13,459

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، سازشناسی (ایرانی و سمفونیک)، مبانی نظری موسیقی ایرانی، مبانی نظری موسیقی جهانی، مبانی آتنوموزیکولوژی، هارمونی (تشریحی)، کنترپوان (تشریحی)، شناخت ...

ارشد سراسری-مجموعه هنرهای ساخت و معماری کد : 1361 | بازدید : 13,638

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ایستایی و فن ساختمان، مدیریت کارگاهی، مواد و مصالح، سیستم های ساختمانی در معماری، طراحی فنی و اجزاء ساختمان، ...

ارشد سراسری-طراحی صنعتی کد : 1362 | بازدید : 4,009

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مبانی نظری طراحی صنعتی (مبانی طراحی صنعتی، مبانی هنرهای تجسمی، مهندسی فاکتورهای انسانی، مباحث پروژه های طراحی صنعتی، ارزیابی ...

ارشد سراسری-فرش کد : 1363 | بازدید : 3,666

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ فرش ایران و جهان، تولید فرش (مواد اولیه، بافت و رنگرزی)، شناخت فرش (طرح و نقش، اقتصاد و ...

ارشد سراسری-طراحی پارچه و لباس کد : 1364 | بازدید : 2,399

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان، پارچه شناسی (شناخت الیاف، تکنیک های بافت پارچه، رنگرزی با مواد طبیعی ...

ارشد سراسری-علوم تشریحی (آناتومی) کد : 1401 | بازدید : 14,490

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، تشریح عمومی، بافت شناسی، زیست شناسی سلولی، جنین شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-قارچ شناسی پزشکی کد : 1402 | بازدید : 12,314

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، میکروب شناسی عمومی، قارچ شناسی پزشکی، تک یاخته شناسی، جنین شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-بیوشیمی بالینی کد : 1403 | بازدید : 13,874

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، بیوشیمی، زیست شناسی، شیمی آلی و عمومی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-پرستاری کد : 1404 | بازدید : 14,596

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، پرستاری داخلی و جراحی، پرستاری کودکان، روان پرستاری، پرستاری بهداشت و جامعه، پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

ارشد سراسری-بهداشت محیط کد : 1405 | بازدید : 12,826

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، آب و فاضلاب (هیدرولیک، انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب، تصفیه آب، تصفیه فاضلاب، شیمی و میکروبیولوژی آب و ...

ارشد سراسری-بهداشت حرفه ای کد : 1406 | بازدید : 12,694

...

ارشد سراسری-حشره شناسی پزشکی کد : 1407 | بازدید : 11,836

...

ارشد سراسری-فیزیوتراپی کد : 1408 | بازدید : 12,753

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، آناتومی و کینزیولوژی، فیزیوتراپی در بیماری ها، اصول حرکت درمانی، ارزشیابی و اندازه گیری، الکتروتراپی و آرتز و پروتز (جزوه درسی، ...

ارشد سراسری-ویروس شناسی کد : 1409 | بازدید : 12,221

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، میکروب شناسی (ویروس شناسی)، بیوشیمی، ایمنی شناسی، قارچ شناسی، باکتری شناسی، انگل شناسی، ژنتیک مولکولی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

ارشد سراسری-مامایی کد : 1410 | بازدید : 16,166

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی، بارداری، زایمان و بیماری های زنان، جنین شناسی، نوزادان و مراقبت های مربوطه، بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده، بیماری ...

ارشد سراسری-ایمنی شناسی پزشکی کد : 1411 | بازدید : 12,690

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، ایمنی شناسی عمومی، بیوشیمی، میکروب شناسی، زیست شناسی سلولی و مولکولی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-انگل شناسی پزشکی کد : 1413 | بازدید : 12,358

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، کرم شناسی، تک یاخته شناسی، ایمنی شناسی، بیوشیمی، قارچ شناسی، زیست شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-فیزیک پزشکی کد : 1414 | بازدید : 12,615

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، فیزیک عمومی (مکانیک، الکتریسیته، مغناطیس، حرارت، صوت، نور و دیدگانی)، فیزیک هسته ای و اتمی، ریاضی، فیزیولوژی، تشریح (جزوه درسی، نکات ...

ارشد سراسری-آموزش بهداشت کد : 1415 | بازدید : 12,568

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، زیست شناسی عمومی، روانشناسی، بهداشت عمومی، جامعه شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-فیزیولوژی پزشکی کد : 1416 | بازدید : 13,077

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، فیزیولوژی، زیست شناسی جانوری، بیوشیمی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-آمار زیستی کد : 1417 | بازدید : 12,218

...

ارشد سراسری-میکروب شناسی - باکتری شناسی کد : 1418 | بازدید : 12,897

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، میکروب شناسی (باکتری، تک یاخته، قارچ، ویروس)، ایمنی شناسی، بیوشیمی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-هماتولوژی کد : 1419 | بازدید : 12,935

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، خون شناسی و بانک خون، بیوشیمی، ایمنی شناسی، زیست شناسی سلولی مولکولی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-زیست فناوری پزشکی - بیوتکنولوژی پزشکی کد : 1420 | بازدید : 14,291

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، شیمی عمومی، بیولوژی (سلولی ملکولی)، میکروب شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-سم شناسی کد : 1421 | بازدید : 12,656

درس های آزمون اختصاصی و عمومی:زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، بیوشیمی (ساختمان - متابولیسم)، زیست شناسی حیوانی - گیاهی - سلولی و ملکولی، علوم آزمایشگاهی (بیوشیمی - خون شناسی)، شیمی ...

ارشد سراسری-ایمنی صنعتی کد : 1422 | بازدید : 12,394

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی و آمار مهندسی، بهداشت محیط کار، ایمنی محیط کار، مجموعه دروس تخصصی (اقتصاد مهندسی، مهندسی محیط زیست و ...

ارشد سراسری-انگل شناسی دامپزشکی کد : 1501 | بازدید : 14,691

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)، اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)، اصول تک یاخته شناسی دامپزشکی، ...

ارشد سراسری-فیزیولوژی دامپزشکی کد : 1502 | بازدید : 12,689

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، آناتومی و بافت شناسی، بیوشیمی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-قارچ شناسی دامپزشکی کد : 1503 | بازدید : 12,128

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، قارچ شناسی، میکروب شناسی عمومی، ایمنی شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-بافت شناسی دامپزشکی کد : 1504 | بازدید : 12,406

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، جنین شناسی، بافت شناسی عمومی، بافت شناسی اختصاصی، کالبد شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-باکتری شناسی دامپزشکی کد : 1505 | بازدید : 4,016

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، باکتری شناسی عمومی و اختصاصی، ایمنی شناسی و قارچ شناسی، ویروس شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد سراسری-ایمنی شناسی دامپزشکی کد : 1506 | بازدید : 3,328

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ایمونولوژی، باکتری شناسی، ویروس شناسی و انگل شناسی، بیوشیمی، بیولوژی سلولی مولکولی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد سراسری-بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کد : 1507 | بازدید : 4,170

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، میکروب شناسی مواد غذایی، اصول نگهداری مواد غذایی، شیمی مواد غذایی، کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (جزوه ...

ارشد سراسری-بهداشت آبزیان کد : 1508 | بازدید : 3,138

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تکثیر و پرورش ماهی، بیماری های ماهی، ماهی شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...