جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری

ارشد سراسری

کارشناسی ارشد
لیست کلیه رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری اکنون مقابل شماست. با انتخاب رشته مورد نظر امکان مشاهده مواد امتحانی ارشد، رشته ها و گرایش های کارشناسی ارشد، و کلیه خدمات رشته مورد نظر را خواهید داشت.

ارشد سراسری-زبان و ادبیات فارسی کد : 1101 | بازدید : 24,487

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نظم فارسی، نثر فارسی، کلیات مسائل ادبی (تاریخ ادبیات، فنون عربی، دستور زبان)، عربی، ادبیات انقلاب اسلامی، تاریخ اسلام، ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم جغرافیایی کد : 1102 | بازدید : 16,005

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فلسفه جغرافیا، آمار و احتمالات، آب و هواشناسی (مبانی و ایران)، ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)، مبانی سنجش از دور ...

ارشد سراسری-سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کد : 1103 | بازدید : 17,095

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اصول تفسیر عکس های هوایی، آمار و ریاضیات، ژئومورفولوژی و جغرافیای زیستی، جغرافیای شهری و روستایی، هیدرو اقلیم (جزوه ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان عربی کد : 1104 | بازدید : 16,607

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، صرف و نحو، معانی و بیان و بدیع (بلاغت)، تاریخ ادبیات، ترجمه و اعراب گذاری متون ادبی، ترجمه عربی ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم اقتصادی کد : 1105 | بازدید : 16,789

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اقتصادخرد، اقتصاد کلان، ریاضی، آمار، تجارت بین الملل، مالیه بین الملل، بخش عمومی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی (جزوه ...

ارشد سراسری-مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی کد : 1106 | بازدید : 30,222

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فيزيولوژي و تغذيه ورزش، آمار، سنجش و اندازه گيري در تربيت بدني، حرکت شناسي و بيومکانيک ورزشي، رشد و ...

ارشد سراسری-مجموعه تاریخ کد : 1107 | بازدید : 14,652

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، عربی، تاریخ ایران باستان، تاریخ اسلام، تاریخ جهان، تاریخ ایران دوره اسلامی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم اجتماعی کد : 1108 | بازدید : 18,887

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه، آلمانی)، روش تحقیق، نظریه های جامعه شناسی، مفاهیم و اصول مکاتب مردم شناسی، جمعیت شناسی و مفاهیم انسانی ...

ارشد سراسری-زبان های باستانی ایران کد : 1109 | بازدید : 16,767

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ، آراء و عقاید و زبان های ایران پیش از اسلام (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان شناسی کد : 1110 | بازدید : 14,151

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، دستور زبان فارسی، زبان شناسی، تاریخ زبان فارسی در ایران، دروس تخصصی ویژه رشته واژه گزینی و اصطلاح شناسی ...

ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث کد : 1111 | بازدید : 20,078

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زبان عربی، علوم قرآنی، تفسیر، حدیث (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی کد : 1112 | بازدید : 16,517

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زبان عربی، فقه، اصول (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی کد : 1113 | بازدید : 13,784

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زبان عربی، کلام اسلامی، منطق (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان کد : 1114 | بازدید : 15,510

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زبان عربی، ادیان و مذاهب، تصوف و عرفان، تاریخ اسلامی، فرهنگ و تمدن اسلامی. ...

ارشد سراسری-مجموعه الهیات و معارف اسلامی - فقه شافعی (مخصوص اهل تسنن) کد : 1115 | بازدید : 12,826

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زبان عربی، فقه، اصول (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه فلسفه کد : 1116 | بازدید : 14,512

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، آلمانی و فرانسه)، فلسفه غربی (در حد دروس دوره کارشناسی فلسفه)، فلسفه اسلامی (در حد دروس دوره کارشناسی فلسفه)، ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم تربیتی 1 کد : 1117 | بازدید : 25,482

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی - فرانسه)، روانشناسی تربیتی، روش ها و فنون تدریس، آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی، اصول و ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم تربیتی 2 کد : 1118 | بازدید : 28,502

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)، روانشناسی تربیتی، آمار و روش های تحقیق، سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت، رواشناسی کودکان ...

ارشد سراسری-مجموعه علم اطلاعات و دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی) کد : 1119 | بازدید : 14,739

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، منابع و خدمات مرجع، سازماندهی منابع، مدیریت منابع، کتابخانه و کتابداری، فناوری های اطلاعاتی، مدیریت کتابخانه ها و مراکز ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان فرانسه کد : 1120 | بازدید : 16,096

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی، زبان تخصصی (آموزش زبان فرانسه، زبان و ادبیات فرانسه)، زبان تخصصی (مترجمی زبان فرانسه) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان انگلیسی کد : 1121 | بازدید : 19,087

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی، زبان تخصصی (آموزش زبان انگلیسی)، زبان تخصصی (زبان و ادبیات انگلیسی)، زبان تخصصی (مترجمی زبان انگلیسی) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان روسی کد : 1122 | بازدید : 13,714

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی، زبان تخصصی (ویژه آموزش زبان روسی)، زبان تخصصی (ویژه زبان و ادبیات روسی) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم تربیتی 3 کد : 1123 | بازدید : 15,129

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: متون تخصصی علوم تربیتی (انگلیسی)، آموزش و پرورش تطبیقی، مبانی و اصول آموزش و پرورش، روش ها و فنون تدریس در مقاطع ابتدایی و ...

ارشد سراسری-مجموعه زبان آلمانی کد : 1124 | بازدید : 16,032

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ترجمه متون آلمانی به فارسی، ترجمه متون فارسی به آلمانی، آیین نگارش (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مدیریت جهانگردی کد : 1125 | بازدید : 14,548

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی (انگلیسی)، برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی، روش های کمی در جهانگردی (ریاضیات کاربردی، پژوهش عملیاتی و آمار کاربردی، مدیریت بازاریابی (اصول ...

ارشد سراسری-مجموعه حقوق کد : 1126 | بازدید : 36,839

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: متون حقوق به زبان (انگلیسی - فرانسه)، حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، متون فقه، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، حقوق بین ...

ارشد سراسری-ایرانشناسی کد : 1127 | بازدید : 13,707

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، آلمانی و فرانسه)، فلسفه غربی (در حد دروس دوره کارشناسی فلسفه)، فلسفه اسلامی (در حد دروس دوره کارشناسی فلسفه)، ...

ارشد سراسری-آموزش زبان ژاپنی کد : 1128 | بازدید : 11,861

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: دستور زبان و درک زبان ژاپنی، واژگان و حروف کانچی، درک مطلب شنیداری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-زبان و ادبیات اردو کد : 1129 | بازدید : 3,707

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: دستور زبان تخصصی اردو، متون تخصصی، ادبیات منظوم، ادبیات منثور، تاریخ ادبیات اردو، ترجمه متون سیاسی، فرهنگی، ادبی، اجتماعی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم سیاسی و روابط بین الملل کد : 1130 | بازدید : 19,113

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، آلمانی و فرانسه)، مبانی علم سیاست، جامعه شناسی سیاسی، اصول و روابط بین الملل و سیاست خارجی، اندیشه های ...

ارشد سراسری-مجموعه مطالعات جهان کد : 1131 | بازدید : 14,970

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مبانی علم سیاست و اصول و روابط بین الملل، مبانی علم اقتصاد، مبانی جامعه شناسی، روش تحقیق در علوم اجتماعی، زبان آلمانی و تاریخ ...

ارشد سراسری-باستان شناسی کد : 1132 | بازدید : 12,905

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ماد و هخامنشی، پارت و ساسانی، دوره اسلامی، ماقبل تاریخ ایران، ماقبل تاریخ بین النهرین (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

ارشد سراسری-مجموعه روانشناسی 1 (عمومی - بالینی - خانواده درمانی - روانسنجی - صنعتی - کودک و نوجوان - اسلامی) کد : 1133 | بازدید : 25,396

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: متون روانشناسی به زبان انگلبسی، علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی، آمار و روش تحقیق، روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی، روانشناسی رشد، روانشناسی بالینی، ...

ارشد سراسری-مجموعه حسابداری کد : 1134 | بازدید : 23,317

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، حسابداری مالی، حسابداری صنعتی، حسابرسی، ریاضی و آمار (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مطالعات زنان کد : 1137 | بازدید : 13,760

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مبانی و نظریه های جامعه شناسی، روش تحقیق، حقوق زن در اسلام، مبانی روانشناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی کد : 1138 | بازدید : 15,961

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مبانی کلی ارتباط جمعی (شناخت وسائل ارتباط جمعی، نظریه های ارتباط اجتماعی، ارتباط بین المللی مخاطبان ارتباطات جمعی و ...

ارشد سراسری-مددکاری اجتماعی کد : 1139 | بازدید : 14,189

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مددکاری اجتماعی (مبانی مددکاری، مددکاری فردی، گروهی و جامعه ای)، روانشناسی عمومی (روانشناسی مرضی و روانشناسی شخصیت)، مبانی و ...

ارشد سراسری-پژوهش علوم اجتماعی کد : 1140 | بازدید : 12,978

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، نظریه های جامعه شناسی، آمار و ریاضی، روش تحقیق (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه مدیریت کد : 1142 | بازدید : 26,418

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اصول و مبانی مدیریت ازدیدگاه اسلام، ریاضی و آمار، تئوری های مدیریت، اقتصاد خرد و کلان، مالیه عمومی و ...

ارشد سراسری-مجموعه روانشناسی 2 (کودکان استثنائی - تربیتی - مشاوره) کد : 1143 | بازدید : 597

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه)، روانشناسی تربیتی، آمار و روش های تحقیق، سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت، روانشناسی کودکان استثنایی، ...

ارشد سراسری-مجموعه محیط زیست کد : 1146 | بازدید : 13,117

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اکولوژی عمومی، برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، آمار و روش های تحلیل سیستم ها، اصول و مفاهیم آموزش ...

ارشد سراسری-اطلاعات و حفاظت اطلاعات کد : 1147 | بازدید : 16,044

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مبانی امنیت ملی، اطلاعات و ضد اطلاعات، روانشناسی احزاب سیاسی، جمع آوری پنهان، تحلیل اطلاعات (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

ارشد سراسری-مجموعه مدیریت اجرایی کد : 1148 | بازدید : 19,932

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، زبان تخصصی (انگلیسی)، استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت، دانش مسائل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرح ...

ارشد سراسری-مدیریت امور دفاعی (1) کد : 1149 | بازدید : 12,398

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (معارف اسلامی)، دروس مشترک (زبان انگلیسی جغرافیای نظامی ایران، نقشه خوانی نظامی، اصول مدیریت)، دروس تخصصی (مواد آزمون دروس اختصاصی به هنگام ...

ارشد سراسری-مدیریت امور دفاعی (2) کد : 1150 | بازدید : 11,400

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (معارف اسلامی)، دروس مشترک (زبان انگلیسی جغرافیای نظامی ایران، نقشه خوانی نظامی، اصول مدیریت)، دروس تخصصی (مواد آزمون دروس اختصاصی به هنگام ...

ارشد سراسری-مجموعه فرماندهی مدیریت انتظامی کد : 1151 | بازدید : 11,419

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: درس عمومی (معارف اسلامی)، دروس مشترک (زبان انگلیسی، جغرافیای نظامی ایران، نقشه خوانی نظامی، اصول مدیریت)، دروس (مواد آزمون دروس تخصصی)، به هنگام ثبت ...

ارشد سراسری-مدرسی معارف اسلامی کد : 1152 | بازدید : 12,460

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تفسیر قرآن، فلسفه، کلام اسلامی، منطق، ادبیات فارسی، اطلاعات عمومی، تاریخ اسلام، تاریخ معاصر، اصول، اخلاق و تربیت اسلامی، ...

ارشد سراسری-مدیریت اطلاعاتی کد : 1153 | بازدید : 11,637

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تئوری های مدیریت، ریاضی و آمار، روش تحقیق در عملیات، تحولات سیاسی اجتماعی ایران از مشروطیت تاکنون، اندیشه های ...

ارشد سراسری-مطالعات دفاعی استراتژیک کد : 1154 | بازدید : 14,699

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مبانی علم سیاست، اصول روابط بین الملل، مسائل دفاعی ایران، مسائل نظامی و استراتژیک معاصر (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

ارشد سراسری-اطلاعات استراتژیک کد : 1155 | بازدید : 13,796

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی (انگلیسی)، جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار، اطلاعات، مبانی علم سیاست، اصول و روابط بین الملل (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

ارشد سراسری-آماد کد : 1156 | بازدید : 12,229

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، تئوری های مدیریت (مدیریت لجستیک، مدیریت منابع مالی و تحلیل رفتاری)، بودجه، سیستم های خرید و انبارداری (تأمین ...

ارشد سراسری-مدیریت بحران کد : 1157 | بازدید : 4,989

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ معاصر ایران و جهان، جامعه شناسی عمومی، روانشناسی عمومی، اصول و روش های مدیریت، علوم نظامی (جزوه درسی، ...

ارشد سراسری-پدافند غیر عامل (1) کد : 1158 | بازدید : 109

گرایش های درس های پدافند غیر عامل (1): پدافند غیرعامل (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-پدافند غیر عامل (2) کد : 1159 | بازدید : 115

گرایش های درس های پدافند غیر عامل (2): پدافند غیرعامل (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم زمین کد : 1201 | بازدید : 16,264

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، رسوب شناسی و پترولوژی سنگ رسوبی، آب های زیرزمینی، زمین شناسی ایران، زمین شناسی نفت، ژئوشیمی ، سنگ شناسی، ...

ارشد سراسری-مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی کد : 1202 | بازدید : 12,550

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی، فیزیک، زمین شناسی یا ریاضی فیزیک تخصصی، ترمودینامیک پایه یا هواشناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد سراسری-مجموعه شیمی کد : 1203 | بازدید : 16,289

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، شیمی تجزیه (دروس تجزیه 1 و 2 و شیمی تجزیه دستگاهی)، شیمی معدنی (دروس شیمی معدنی 1 و 2، ...

ارشد سراسری-مجموعه فیزیک کد : 1204 | بازدید : 13,942

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فیزیک پایه 1 و 2 و 3، فیزیک جدید، ترمودینامیک، مکانیک آماری و ریاضی فیزیک 1 و 2، دروس ...

ارشد سراسری-مجموعه فوتونیک کد : 1205 | بازدید : 12,354

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، الکترو مغناطیس، فیزیک مدرن، مکانیک کوانتومی، الکترونیک، اپتیک (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه زیست شناسی - علوم سلولی و مولکولی کد : 1206 | بازدید : 19,005

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل)، ژنتیک، بیوشیمی، سلولی و ...

ارشد سراسری-مجموعه آمار کد : 1207 | بازدید : 12,923

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات عمومی، مبانی علوم ریاضی، مبانی ماتریس ها و. جبر خطی، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی آنالیز عددی و مبانی ...

ارشد سراسری-مجموعه ریاضی کد : 1208 | بازدید : 14,211

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات عمومی، مبانی علوم ریاضی، مبانی ماتریس ها و جبر خطی، مبانی آنالیز ریاضی، مبانی آنالیز عددی و مبانی ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم کامپیوتر کد : 1209 | بازدید : 13,258

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و ملکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل)، فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک گیاهی، ...

ارشد سراسری-زیست شناسی - علوم گیاهی کد : 1213 | بازدید : 3,697

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل)، فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک گیاهی، ...

ارشد سراسری-زیست شناسی - علوم جانوری کد : 1214 | بازدید : 3,986

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مجموعه زیست شناسی (گیاهی، جانوری، میکروبی، سلولی و مولکولی، ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک، اکولوژی و تکامل)، فیزیولوژی جانوری، جانورشناسی، تکوین ...

ارشد سراسری-مجموعه محیط زیست (دریا) کد : 1215 | بازدید : 13,460

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زمین شناسی عمومی، ریاضی، فیزیک عمومی، اکولوژی، شیمی عمومی، زیست شناسی و شناخت مهره داران، آلودگی محیط زیست، شناخت ...

ارشد سراسری-زیست شناسی دریا کد : 1216 | بازدید : 12,419

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فیزیولوژی جانوری، جانورشناسی (با تاکید بر جانوران دریایی)، زیست شناسی سلولی و مولکولی، اکولوژی (با تاکید بر تنوع زیستی ...

ارشد سراسری-اقیانوس شناسی فیزیکی کد : 1217 | بازدید : 12,114

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فیزیک، ریاضی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه تاریخ و فلسفه علم کد : 1218 | بازدید : 12,258

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فیزیک، ریاضی، منطق، فلسفه، عربی، کلیات فرهنگ و تمدن اسلامی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه علوم شناختی کد : 1219 | بازدید : 2,096

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، روان شناسی شناختی، آمار و روش تحقیق، مبانی علوم اعصاب، اصول علوم شناختی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی برق کد : 1251 | بازدید : 18,303

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات)، مدارهای الکتریکی 1 و 2، الکترونیک 1 و 2، ماشین های ...

ارشد سراسری-مهندسی نفت کد : 1253 | بازدید : 13,211

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی (عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، مهندسی)، دروس زمین شناسی (عمومی، ساختمانی، نفت)، ژئوفیزیک و ژئوشیمی آلی، پترو ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی پلیمر کد : 1255 | بازدید : 12,465

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، شیمی پلیمر و مهندسی پلیمریزاسیون، ریاضیات مهندسی، تکنولوژی پلیمر (الاستومر، پلاستیک، کامپوزیت)، شیمی فیزیک پلیمرها و خواص فیزیکی و ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی معماری کشتی کد : 1256 | بازدید : 13,622

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی (1 و 2)، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)، مکانیک سیالات، مکانیک جامدات (استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل ...

ارشد سراسری-مهندسی شیمی کد : 1257 | بازدید : 14,324

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، انتقال حرارت 1 و 2، ترمودینامیک، مکانیک سیالات، کنترل فرآیند، انتقال جرم و عملیات واحد 1 و 2، طرح ...

ارشد سراسری-مهندسی صنایع کد : 1259 | بازدید : 14,564

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تحقیق در عملیات 1 و 2، تئوری احتمال و آمار مهندسی، طرح ریزی واحدهای صنعتی، کنترل کیفیت آماری، برنامه ...

ارشد سراسری-مهندسی صنایع (مدیریت سیستم و بهره وری - سیستم های اقتصادی و اجتماعی - مهندسی آینده پژوهی) کد : 1260 | بازدید : 15,624

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی عمومی 1 و 2، آمار و احتمالات، معلومات عمومی (مسائل مربوط به تجارب مدیریتی)، برنامه نویسی کامپیوتر، تحقیق ...

ارشد سراسری-مدیریت در سوانح طبیعی کد : 1262 | بازدید : 13,351

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات)، مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه های ...

ارشد سراسری-مهندسی نقشه برداری کد : 1263 | بازدید : 12,828

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، فتوگرامتری، ژئودزی، نقشه برداری (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی عمران کد : 1264 | بازدید : 18,584

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، مکانیک جاودات (مقاومت مصالح 1، تحلیل سازه ها 1)، مکانیک خاک و پی سازی، مکانیک سیالات و هیدرولیک، ...

ارشد سراسری-مجموعه دریانوردی کد : 1266 | بازدید : 13,610

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، حقوق و بیمه دریایی، اصول حمل و نقل و تخلیه بارگیری دریایی، اصول ناوبری، مبانی اقتصاد و مدیریت، ریاضی ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی مکانیک کد : 1267 | بازدید : 17,450

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)، حرارت و سیالات (ترمودینامیک، مکانیک سیالات، انتقال حرارت)، جامدات ...

ارشد سراسری-مهندسی معدن کد : 1268 | بازدید : 12,514

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمال مهندسی)، دروس اصلی مهندسی (استاتیک، مقاو.مت مصالح، مکانیک ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی مواد و متالوژی کد : 1272 | بازدید : 15,412

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضی مهندسی)، خواص فیزیکی مواد، خواص مکانیکی مواد، شیمی فیزیک و ...

ارشد سراسری-نانوفناوری - نانومواد کد : 1273 | بازدید : 13,107

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات مهندسی، شیمی کاربردی، فیزیک جدید، خواص فیزیکی و مکانیکی مواد، پدیده های انتقال «انتقال جرم، مکانیک سیالات، انتقال ...

ارشد سراسری-مهندسی فناوری اطلاعات (IT) کد : 1276 | بازدید : 17,309

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ساختمان های گسسته، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، مهندسی نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، اصول و مبانی مدیریت، اصول ...

ارشد سراسری-مهندسی کامپیوتر کد : 1277 | بازدید : 17,968

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضیات مهندسی، آمار و احتمالات، محاسبات عددیی، ساختمان گسسته)، ساختمان داده ها، نظریه زبان ها و ماشین ها، ...

ارشد سراسری-مهندسی هوا فضا کد : 1279 | بازدید : 12,636

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (معادلات دیفرانسیل و ریاضیات مهندسی)، آئرودینامیک (مکانیک سیالات، ترمودینامیک و اصول جلوبرندگی)، مکانیک پرواز (کنترل اتوماتیک، عملکرد، پایداری ...

ارشد سراسری-مهندسی نساجی - تکنولوژی نساجی کد : 1283 | بازدید : 12,351

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات)، فیزیک و مکانیک (فیزیک 1 و 2، استاتیک، ...

ارشد سراسری-مهندسی نساجی - شیمی نساجی و علوم الیاف کد : 1284 | بازدید : 12,429

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، آمار و احتمالات)، شیمی (عمومی، تجزیه، فیزیک، َآلی 1 و 2، ...

ارشد سراسری-مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی کد : 1285 | بازدید : 13,036

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، سینتیک و طراحی راکتور، پدیده های انتقال (انتقال جرم، مکانیک سیالات و انتقال حرارت)، بیوشیمی و میکروبیولوژی عمومی، ترمودینامیک ...

ارشد سراسری-مهندسی پلیمر - صنایع رنگ کد : 1286 | بازدید : 12,116

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات مهندسی رنگ و طراحی راکتور، پدیده های انتقال (مکانیک سیالات، انتقال جرم، انتقال حرارت)، کنترل رنگ، شیمی و ...

ارشد سراسری-مهندسی طراحی محیط زیست کد : 1287 | بازدید : 15,215

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اطلاعات عمومی محیطی (محیط مصنوعی و محیط طبیعی بالاخص محیط زیست ایران)، اطلاعات عمومی راجع به فضای سبز شهری ...

ارشد سراسری-مدیریت نساجی کد : 1288 | بازدید : 12,157

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات و آمار (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، آمار)، مباحث مدیریت (کنترل کیفیت مدیریت تولید، حسابداری)، دروس ...

ارشد سراسری-مهندسی فرآوری و انتقال گاز کد : 1289 | بازدید : 12,334

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (معادلات دیفرانسیل، ریاضیات کاربردی - عددی)، ترمودینامیک مهندسی شیمی (1و2)، انتقال حرارات (1و2)، انتقال جرم، عملیات واحد (1و2)، ...

ارشد سراسری-مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت کد : 1290 | بازدید : 13,784

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات مهندسی، کنترل خطی و غیرخطی، ترمودینامیک، مکانیک سیالات و انتقال حرارت، مدارهای الکتریکی (1و2)، الکترونیک (1و2) (جزوه درسی، ...

ارشد سراسری-مهندسی مکاترونیک کد : 1291 | بازدید : 11,838

...

ارشد سراسری-مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کد : 1292 | بازدید : 15,186

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات (ریاضی عمومی 1 و 2، معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی) ترمودینامیک و مکانیک سیالات، متالوژی فیزیکی و مکانیکی، الکتروشیمی ...

ارشد سراسری-مهندسی شیمی - بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) کد : 1293 | بازدید : 13,288

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی و آمار مهندسی، بهداشت محیط کار، ایمنی محیط کار، اقتصاد مهندسی، مهندسی محیط زیست و مدیریت محیط زیست ...

ارشد سراسری-مجموعه ایمنی صنعتی کد : 1294 | بازدید : 4,803

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی و آمار مهندسی، بهداشت محیط کار، ایمنی محیط کار، اقتصاد مهندسی، مهندسی محیط زیست و مدیریت محیط زیست ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی منابع طبیعی - مرتع و آبخیزداری کد : 1301 | بازدید : 12,778

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، حفاظت خاک و آبخیزداری، مرتع داری، هیدرولوژی کاربردی، ژئومورفولوژی و زمین شناسی، جامعه شناسی روستایی، اصلاح و توسعه مراتع، ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی کشاورزی - آب کد : 1302 | بازدید : 13,275

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، هیدرولیک و هیدرولیک انهار، رابطه آب و خاک و گیاه، سیستم های آبیاری، مهندسی زهکشی، هیدرولوژی، مکانیک خاک، ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات کد : 1303 | بازدید : 14,077

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زراعت، طرح آزمایش های کشاورزی، ژنتیک، آمار و احتمالات، اصلاح نباتات، فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی، خاک شناسی، بیوشیمی، کنترل ...

ارشد سراسری-مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی کد : 1304 | بازدید : 12,504

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصاد سنجی، اقتصاد منابع طبیعی، اقتصاد توسعه و سیاست کشاورزی، مدیریت مزرعه (جزوه درسی، نکات ...

ارشد سراسری-مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی کد : 1305 | بازدید : 13,839

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، میوه کاری، خاک شناسی، ازدیاد نباتات، فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت، سبزی کاری و گل کاری (جزوه درسی، ...

ارشد سراسری-ترویج و آموزش کشاورزی کد : 1306 | بازدید : 12,309

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زراعت، طرح آزمایش های کشاورزی، ژنتیک، آمار و احتمالات، اصلاح نباتات، فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی، خاک شناسی، بیوشیمی، کنترل ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی منابع طبیعی - جنگل کد : 1307 | بازدید : 12,244

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، جنگل داری و آمار و اندازه گیری جنگل، بهره برداری و حمل و نقل ...

ارشد سراسری-مجموعه کشاورزی - علوم خاک کد : 1308 | بازدید : 12,504

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، شیمی و حاصلخیزی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، بیولوژی و تکنولوژی خاک، پیدایش و رده بندی خاک و ارزیابی ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی کشاورزی - علوم دام و طیور کد : 1309 | بازدید : 14,590

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ژنتیک و اصلاح دام و طرح آزمایش های کشاورزی، بیوشیمی، تغذیه دام، پرورش دام و طیور، آناتومی و فیزیولوژی ...

ارشد سراسری-مهندسی تولیدات گیاهی کد : 1310 | بازدید : 13,544

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، باغبانی (میوه کاری، گل کاری، سبزی کاری)، ژنتیک و اصلاح نباتات، فیزیولوژی گیاهی، طرح آزمایشات کشاورزی (جزوه درسی، نکات ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی منابع طبیعی - شیلات کد : 1311 | بازدید : 12,618

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ماهی شناسی، اکولوژی دریاها، لیمنولوژی، تکثیر و پرورش ماهی، اصول تکثیر و پرورش ماهی، تکثیر و پرورش آبزیان، اصول ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی منابع طبیعی - چوب کد : 1312 | بازدید : 12,554

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، چوب شناسی (ماکروسکوپی و میکروسکوپی)، فیزیک چوب، شیمی چوب، مکانیک چوب، درجه بندی و بازاریابی فرآورده های چوبی، فرآورده ...

ارشد سراسری-علوم و مهندسی صنایع غذایی کد : 1313 | بازدید : 14,375

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، شیمی مواد غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی، تکنولوژی مواد غذایی (تکنولوژی لبنیات، قند، روغن، غلات، کنسرو و اصول نگهداری)، ...

ارشد سراسری-حشره شناسی کشاورزی کد : 1314 | بازدید : 12,379

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، جانورشناسی، حشره شناسی، آفات گیاهی، اصول مبارزه و سم شناسی در آفات گیاهی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

ارشد سراسری-مجموعه کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کد : 1315 | بازدید : 13,605

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، گیاه شناسی (سیستماتیک، آناتومی، فیزیولوژی)، قارچ شناسی، بیماری های گیاهی (بیماری های گیاهی (بیماری های قارچی، بیماری های ویروسی، ...

ارشد سراسری-مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست کد : 1317 | بازدید : 20,551

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، آلودگی های محیط زیست، اکولوژی حیات وحش، شناخت و حمایت زیست، ارزیابی محیط زیست، بیولوژی و شناخت حیوانات شکاری ...

ارشد سراسری-مهندسی مکانیک بیوسیستم کد : 1319 | بازدید : 12,573

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، مقاومت مصالح، ماشین های کشاورزی، موتور و تراکتور (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-هواشناسی کشاورزی کد : 1320 | بازدید : 12,046

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضیات، هیدرولیک و هیدرولیک انهار، رابطه آب و خاک و گیاه، سیستم های آبیاری، مهندسی زهکشی، هیدرولوژی، مکانیک خاک، ...

ارشد سراسری-مجموعه منابع طبیعی - بیابان کد : 1321 | بازدید : 11,945

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، رابطه آب و خاک و گیاه، طرح آزمایش های کشاورزی، اکولوژی عمومی، حفاظت خاک و آبخیزداری، ژئومورفولوژی، خاک شناسی ...

ارشد سراسری-مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی کد : 1322 | بازدید : 12,151

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ماشین های کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی، آمارو احتمالات، زراعت عمومی، ریاضیات، موتور و تراکتور، طرح آزمایشات کشاورزی (جزوه درسی، نکات ...

ارشد سراسری-مجموعه مهندسی منابع طبیعی - بیابان زدایی کد : 1323 | بازدید : 12,234

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اصول زراعت، اصول باغبانی، اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، علف های هرز و کنترل آن ها، ...

ارشد سراسری-بیوتکنولوژی کشاورزی کد : 1324 | بازدید : 12,888

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ژنتیک، اصول اصلاح نباتات، بیوشیمی، آفات و بیماری های گیاهی، فیزیولوژی گیاهی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد سراسری-توسعه روستایی کد : 1325 | بازدید : 13,089

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی، مدیریت و تعاون روستایی، ترویج و آموزش کشاورزی، جامعه شناسی روستایی، روانشناسی اجتماعی (جزوه ...

ارشد سراسری-شناسایی و مبارزه با علف های هرز کد : 1326 | بازدید : 12,266

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اصول زراعت، اصول باغبانی، اصول مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی، علف های هرز و کنترل آن ها، ...

ارشد سراسری-مدیریت کشاورزی کد : 1327 | بازدید : 12,244

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، زراعت و باغبانی عمومی، آمار، اقتصاد کشاورزی، ترویج و توسعه کشاورزی، مدیریت مزرعه (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

ارشد سراسری-مهندسی فضای سبز کد : 1328 | بازدید : 2,052

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اطلاعات عمومی گیاهی (درختان و درختچه های زینتی، گل کاری، چمن کاری و گیاهان پوششی)، مبانی نظری طراحی منظر ...

ارشد سراسری-مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری کد : 1350 | بازدید : 14,057

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مباحث عمومی شهرسازی ایران، مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه ای و مدیریت شهری، تاریخ شهر و شهرسازی، آمار ...

ارشد سراسری-طراحی شهری کد : 1351 | بازدید : 14,244

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مباحث عمومی شهرسازی ایران، مبانی نظری معماری، تاریخ معماری و شهرسازی، تحلیل فضاهای معماری و شهری، آزمون عملی اسکیس ...

ارشد سراسری-مجموعه معماری کد : 1352 | بازدید : 16,357

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، دروس فنی ساختمان (تنظیم شرایط محیطی، ایستایی، شناخت مواد، عناصر و جزئیات، تأسیسات)، دروس تاریخ و مبانی نظری (تاریخ ...

ارشد سراسری-مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی کد : 1353 | بازدید : 12,602

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فرهنگ و هنر ایران و جهان، مبانی نظری مرمت، آسیب شناسی و فن شناسی بناهای سنتی (جزوه درسی، نکات ...

ارشد سراسری-نمایش عروسکی کد : 1356 | بازدید : 3,622

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ نمایش و نمایش عروسکی، ادبیات کودکان و نوجوانان، تکنیک های ساخت عروسک، نمایش نامه نویسی عروسکی (تشریحی)، نقد ...

ارشد سراسری-مجموعه هنرهای نمایشی و سینما کد : 1357 | بازدید : 15,727

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان، دانستنی های هنری، مبانی نظری سینما، بررسی و نقد آثار سینمایی، دانستنی ...

ارشد سراسری-مجموعه هنرهای تصویری و طراحی کد : 1358 | بازدید : 14,759

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان، نقد هنری و ادبی، مبانی نظری عکاسی، فن شناسی عکاسی، مبانی نظری ...

ارشد سراسری-مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی کد : 1359 | بازدید : 16,873

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان، نقد هنری و ادبی، فلسفه غرب و زیبایی شناسی، اصول فلسفه و ...

ارشد سراسری-مجموعه هنرهای موسیقی کد : 1360 | بازدید : 13,398

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، سازشناسی (ایرانی و سمفونیک)، مبانی نظری موسیقی ایرانی، مبانی نظری موسیقی جهانی، مبانی آتنوموزیکولوژی، هارمونی (تشریحی)، کنترپوان (تشریحی)، شناخت ...

ارشد سراسری-مجموعه هنرهای ساخت و معماری کد : 1361 | بازدید : 13,530

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ایستایی و فن ساختمان، مدیریت کارگاهی، مواد و مصالح، سیستم های ساختمانی در معماری، طراحی فنی و اجزاء ساختمان، ...

ارشد سراسری-طراحی صنعتی کد : 1362 | بازدید : 3,865

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، مبانی نظری طراحی صنعتی (مبانی طراحی صنعتی، مبانی هنرهای تجسمی، مهندسی فاکتورهای انسانی، مباحث پروژه های طراحی صنعتی، ارزیابی ...

ارشد سراسری-فرش کد : 1363 | بازدید : 3,610

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ فرش ایران و جهان، تولید فرش (مواد اولیه، بافت و رنگرزی)، شناخت فرش (طرح و نقش، اقتصاد و ...

ارشد سراسری-طراحی پارچه و لباس کد : 1364 | بازدید : 2,289

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تاریخ پارچه و لباس ایران و جهان، پارچه شناسی (شناخت الیاف، تکنیک های بافت پارچه، رنگرزی با مواد طبیعی ...

ارشد سراسری-علوم تشریحی (آناتومی) کد : 1401 | بازدید : 14,443

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، تشریح عمومی، بافت شناسی، زیست شناسی سلولی، جنین شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-قارچ شناسی پزشکی کد : 1402 | بازدید : 12,251

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، میکروب شناسی عمومی، قارچ شناسی پزشکی، تک یاخته شناسی، جنین شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-بیوشیمی بالینی کد : 1403 | بازدید : 13,823

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، بیوشیمی، زیست شناسی، شیمی آلی و عمومی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-پرستاری کد : 1404 | بازدید : 14,552

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، پرستاری داخلی و جراحی، پرستاری کودکان، روان پرستاری، پرستاری بهداشت و جامعه، پرستاری بهداشت مادران و نوزادان (جزوه درسی، نکات کلیدی، ...

ارشد سراسری-بهداشت محیط کد : 1405 | بازدید : 12,784

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، آب و فاضلاب (هیدرولیک، انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب، تصفیه آب، تصفیه فاضلاب، شیمی و میکروبیولوژی آب و ...

ارشد سراسری-بهداشت حرفه ای کد : 1406 | بازدید : 12,646

...

ارشد سراسری-حشره شناسی پزشکی کد : 1407 | بازدید : 11,796

...

ارشد سراسری-فیزیوتراپی کد : 1408 | بازدید : 12,693

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، آناتومی و کینزیولوژی، فیزیوتراپی در بیماری ها، اصول حرکت درمانی، ارزشیابی و اندازه گیری، الکتروتراپی و آرتز و پروتز (جزوه درسی، ...

ارشد سراسری-ویروس شناسی کد : 1409 | بازدید : 12,176

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، میکروب شناسی (ویروس شناسی)، بیوشیمی، ایمنی شناسی، قارچ شناسی، باکتری شناسی، انگل شناسی، ژنتیک مولکولی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، ...

ارشد سراسری-مامایی کد : 1410 | بازدید : 16,127

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی، بارداری، زایمان و بیماری های زنان، جنین شناسی، نوزادان و مراقبت های مربوطه، بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده، بیماری ...

ارشد سراسری-ایمنی شناسی پزشکی کد : 1411 | بازدید : 12,633

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، ایمنی شناسی عمومی، بیوشیمی، میکروب شناسی، زیست شناسی سلولی و مولکولی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-انگل شناسی پزشکی کد : 1413 | بازدید : 12,305

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، کرم شناسی، تک یاخته شناسی، ایمنی شناسی، بیوشیمی، قارچ شناسی، زیست شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-فیزیک پزشکی کد : 1414 | بازدید : 12,576

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، فیزیک عمومی (مکانیک، الکتریسیته، مغناطیس، حرارت، صوت، نور و دیدگانی)، فیزیک هسته ای و اتمی، ریاضی، فیزیولوژی، تشریح (جزوه درسی، نکات ...

ارشد سراسری-آموزش بهداشت کد : 1415 | بازدید : 12,534

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، زیست شناسی عمومی، روانشناسی، بهداشت عمومی، جامعه شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-فیزیولوژی پزشکی کد : 1416 | بازدید : 13,012

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، فیزیولوژی، زیست شناسی جانوری، بیوشیمی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-آمار زیستی کد : 1417 | بازدید : 12,184

...

ارشد سراسری-میکروب شناسی - باکتری شناسی کد : 1418 | بازدید : 12,837

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، میکروب شناسی (باکتری، تک یاخته، قارچ، ویروس)، ایمنی شناسی، بیوشیمی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-هماتولوژی کد : 1419 | بازدید : 12,859

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، خون شناسی و بانک خون، بیوشیمی، ایمنی شناسی، زیست شناسی سلولی مولکولی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-زیست فناوری پزشکی - بیوتکنولوژی پزشکی کد : 1420 | بازدید : 14,232

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی (انگلیسی)، شیمی عمومی، بیولوژی (سلولی ملکولی)، میکروب شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-سم شناسی کد : 1421 | بازدید : 12,596

درس های آزمون اختصاصی و عمومی:زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، بیوشیمی (ساختمان - متابولیسم)، زیست شناسی حیوانی - گیاهی - سلولی و ملکولی، علوم آزمایشگاهی (بیوشیمی - خون شناسی)، شیمی ...

ارشد سراسری-ایمنی صنعتی کد : 1422 | بازدید : 12,339

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ریاضی و آمار مهندسی، بهداشت محیط کار، ایمنی محیط کار، مجموعه دروس تخصصی (اقتصاد مهندسی، مهندسی محیط زیست و ...

ارشد سراسری-انگل شناسی دامپزشکی کد : 1501 | بازدید : 14,423

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های گرد)، اصول کرم شناسی دامپزشکی (کرم های پهن)، اصول تک یاخته شناسی دامپزشکی، ...

ارشد سراسری-فیزیولوژی دامپزشکی کد : 1502 | بازدید : 12,644

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، آناتومی و بافت شناسی، بیوشیمی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-قارچ شناسی دامپزشکی کد : 1503 | بازدید : 12,055

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، قارچ شناسی، میکروب شناسی عمومی، ایمنی شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-بافت شناسی دامپزشکی کد : 1504 | بازدید : 12,324

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، جنین شناسی، بافت شناسی عمومی، بافت شناسی اختصاصی، کالبد شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...

ارشد سراسری-باکتری شناسی دامپزشکی کد : 1505 | بازدید : 3,789

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، باکتری شناسی عمومی و اختصاصی، ایمنی شناسی و قارچ شناسی، ویروس شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد سراسری-ایمنی شناسی دامپزشکی کد : 1506 | بازدید : 3,218

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، ایمونولوژی، باکتری شناسی، ویروس شناسی و انگل شناسی، بیوشیمی، بیولوژی سلولی مولکولی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه ...

ارشد سراسری-بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی کد : 1507 | بازدید : 3,346

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، میکروب شناسی مواد غذایی، اصول نگهداری مواد غذایی، شیمی مواد غذایی، کلیات بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (جزوه ...

ارشد سراسری-بهداشت آبزیان کد : 1508 | بازدید : 3,085

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، تکثیر و پرورش ماهی، بیماری های ماهی، ماهی شناسی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). ...