بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9789646971516
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 60
نویسنده: حمید-صنعت‌-جو


شابک: 9789643870874
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 248
نویسنده: خلیل-کلانتری


شابک: 9789643121839
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 352
نویسنده: حسین-بشیریه


شابک: 9789646144606
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 312
نویسنده: کیت-نش
مترجم: محمد-تقی-دلفروز


شابک: 9789645301406
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 536
نویسنده: غلامعباس-توسلی


شابک: 9789641206293
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 340
نویسنده: تقی-آزادار-مکی


شابک: 9786005546040
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 376
نویسنده: عباس-محمدی‌-اصل


شابک: 9789643129347
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 375
نویسنده: استیون-سیدمن
مترجم: هادی-جلیلی


شابک: 9789645301949
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 524
نویسنده: حیدر-علی-هومن


شابک: 9789645305886
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 494
نویسنده: ارل-ببی
مترجم: رضا-فاضل


شابک: 9789644263101
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 542
نویسنده: باقر-ساروخانی


شابک: 9789645524409
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 630
نویسنده: لوئیس‌-آلفرد-کوزر
مترجم: محسن-ثلاثی


شابک: 9789640347775
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 320
نویسنده: ارل-رابینگن-مارتین-واینبرگ
مترجم: رحمت‌-الله-صدیق‌-سروستانی


شابک: 9789643725297
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 383
نویسنده: دانکن-کرامر-و-دنیس-هویت
مترجم: حسن-پاشا-شریفی-جعفر-نجفی‌-زند


شابک: 978964312017
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 248
نویسنده: گی-روشه
مترجم: منصور-وثوقی


شابک: 9789649016887
سال چاپ: 1381
تعداد صفحه : 612
نویسنده: ترزال-بیکر
مترجم: هوشنگ-نایبی


شابک: 9789643124427
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 346
نویسنده: آنتونی-گیدنز
مترجم: منوچهر-صبوری‌-کاشانی


شابک: 9789647763028
سال چاپ: 1385
تعداد صفحه : 192
نویسنده: حسین-بشیریه


شابک: 9789645735041
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 448
نویسنده: فرامرز-رفیع‌-پور


شابک: 9789643128272
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 422
نویسنده: نورمن-بلیکی
مترجم: حسن-چاوشیان


شابک: 9789644591396
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 150
نویسنده: روبر-اسکارپی
مترجم: مرتضی-کتبی


شابک: 9786002232243
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 616
نویسنده: احمد-بخارایی


شابک: 9789642244317
سال چاپ: 1392
تعداد صفحه : 710
نویسنده: حمید-رضا-جلائی‌-پور


شابک: 9789644580567
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 416
نویسنده: مصطفی-ازکیا-غلامرضا-غفاری


شابک: 9789643878801
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 154
نویسنده: عبدالعلی-لهسائی‌-زاده


شابک: 9789643878597
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 284
نویسنده: شهناز-صداقت‌-زادگان


شابک: 9789644042829
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 994
نویسنده: جورج-ریتزر
مترجم: محسن-ثلاثی


شابک: 9789641851752
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 224
نویسنده: آنتونی-گیدنز-کارن-بردسال
مترجم: حسن-چاوشیان


شابک: 9789645113115
سال چاپ: 1391
تعداد صفحه : 416
نویسنده: اسکات-برچیل-اندرو-لینکلیتر-جک-دانلی-ماتیو-پترسن-کریستین-رویس-اسمیت-ریچارد-دیویتاک-جکی-ترو
مترجم: حمیرا-مشیر-زاده-روح-اله-طالبی-آرانی


شابک: 9789643725457
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 448
نویسنده: حسن-پاشا-شریفی-نسترن-شریفی

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی