بانک کتاب ها / کتابها به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کتابها


شابک: 9789643113292
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 288
نویسنده: مری-بویس
مترجم: عسکر-بهرامی


شابک: 9789643114367
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 248
نویسنده: تورج-دریایی
مترجم: مرتضی-ثاقب‌-فر


شابک: 9789643115173
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 466
نویسنده: جان‌-منیوئل-کوک
مترجم: مرتضی-ثاقب‌-فر


شابک: 9789643111779
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 160
نویسنده: آملی-کورت
مترجم: مرتضی-ثاقب‌-فر


شابک: 9789643870676
سال چاپ: 98
تعداد صفحه : 1278
نویسنده: محمد-باقر-وثوقی


شابک: 9789646082175
سال چاپ: 1383
تعداد صفحه : 176
نویسنده: تورج-دریایی
مترجم: فرحناز-امیرخانی-منصوره-اتحادیه-نظام‌-مافی-


شابک: 9789643410599
سال چاپ: 1378
تعداد صفحه : 272
نویسنده: گئو-ویدن‌-گرن
مترجم: هوشنگ-صادقی


شابک: 9789643213220
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 382
نویسنده: پیر-لوکوک
مترجم: نازیلا-خلخالی


شابک: 9789644451119
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 526
نویسنده: ریچارد-نلسون-فرای
مترجم: مسعود-رجب‌-نیا


شابک: 9789649018782
سال چاپ: 1378
تعداد صفحه : 410
نویسنده: اردشیر-خدادادیان


شابک: 9789643215071
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 400
نویسنده: انگلبرت-وینتر-بئاته-دیگناس
مترجم: کیکاووس-جهانداری


شابک: 9789640347980
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 108
نویسنده: شیرین-اسلامی‌-ندوشن-بیانی


شابک: 9789645838728
سال چاپ: 1376
تعداد صفحه : 368
نویسنده: هرمان-بنگسون
مترجم: تیمور-قادری


شابک: 9789645308337
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 119
نویسنده: ژاله-آموزگار


شابک: 9789640003015
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 524
نویسنده: کلیفورد-ادموند-بازورث
مترجم: حسن-انوشه


شابک: 9789645309860
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 218
نویسنده: پروین-ترکمنی‌-آذر-صالح-پرگاری-حسین-زمانی


شابک: 9786000202446
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 134
نویسنده: اللهیار-خلعتبری-محبوبه-شرفی


شابک: 9789644599910
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 312
نویسنده: پروین-ترکمنی‌-آذر


شابک: 9789643511388
سال چاپ: 1398
تعداد صفحه : 948
نویسنده: احمد-کسروی


شابک: 9789644448270
سال چاپ: 1388
تعداد صفحه : 400
نویسنده: امیر-اکبری


شابک: 9789640004692
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 608
نویسنده: عبدالحسین-زرین‌-کوب


شابک: 9789644594786
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 396
نویسنده: حسین-میر-جعفری


شابک: 9789644596032
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 222
نویسنده: سید-ابوالقاسم-فروزانی


شابک: 9786000204907
سال چاپ: 1397
تعداد صفحه : 108
نویسنده: علی‌-اصغر-فقیهی


شابک: 9789640001974
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 476
نویسنده: عبدالرضا-هوشنگ-مهدوی


شابک: 9789640007648
سال چاپ: 1393
تعداد صفحه : 538
نویسنده: جواد-هروی


شابک: 9789647097178
سال چاپ: 1390
تعداد صفحه : 704
نویسنده: علی‌-اصغر-شمیم


شابک: 9789645620491
سال چاپ: 1396
تعداد صفحه : 468
نویسنده: دانشگاه‌-کمبریج
مترجم: یعقوب-آژند


شابک: 9789640003039
سال چاپ: 1395
تعداد صفحه : 752
نویسنده: آی-پ-پطورشفسکی-آن‌-کاترین‌-سواین‌-فورد-لمبتون-جان‌-اندرو-بویل-ای-اس-کندی-الگ-گرابر-آ-باسانی-مارشال‌-گودوین‌-سیمز-هاجسن-کلیفورد-ادموند-با?
مترجم: حسن-انوشه


شابک: 9789640348079
سال چاپ: 1383
تعداد صفحه : 536
نویسنده: غلامرضا-فدایی‌-عراقی

  • سایت سنجش3 در چه زمینه هایی خدمات ارائه می دهد؟
    جواب: در کلیه مقاطع تحصیلات تکمیلی شامل: دکتری، ارشد، کارشناسی، کاردانی، ... / آزمونهای استخدامی و دوره های آموزشی