جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی فنی و حرفه ای - سوالات، جزوات، منابع و ... به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

کاردانی فنی و حرفه ای - سوالات، جزوات، منابع و ...

کاردانی فنی و حرفه ای
لیست کلیه رشته های کاردانی فنی و حرفه ای اکنون مقابل شماست. با انتخاب رشته مورد نظر امکان مشاهده مواد امتحانی کاردانی فنی و حرفه ای، رشته ها و گرایش های کاردانی فنی و حرفه ای و کلیه خدمات رشته مورد نظر را خواهید داشت.

کاردانی فنی و حرفه ای-الکترونیک کد : 5011 | بازدید : 26,056

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس مبانی برق و مدارهای الکتریکی (20 سوال) - درس الکترونیک عمومی و کارگاه (25 سوال) - درس مبانی دیجیتال (10 ...

کاردانی فنی و حرفه ای-الکتروتکنیک کد : 5012 | بازدید : 25,738

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس مبانی برق و مدارهای الکتریکی (20 سوال) - درس ماشین های الکتریکی (25 سوال) - درس تکنولوزی و کارگاه برق ...

کاردانی فنی و حرفه ای-ماشین های الکتریکی کد : 5013 | بازدید : 14,857

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس مبانی الکتریسیته (15 سوال) - درس تعمیر ماشین های الکتریکی (25 سوال) - درس تعمیر لوازم خانگی گردنده، حرارتی و ...

کاردانی فنی و حرفه ای-کامپیوتر کد : 5014 | بازدید : 31,500

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس مبانی رایانه و سخت افزار (15 سوال) - درس برنامه سازی (20 سوال) - درس شبکه های رایانه ای (10 ...

کاردانی فنی و حرفه ای-ساخت و تولید کد : 5015 | بازدید : 15,871

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس شناخت و خواص مواد (15 سوال) - درس اجزای ماشین (10 سوال) - درس اندازه گیری دقیق و آزمایشگاه (10 ...

کاردانی فنی و حرفه ای-نقشه کشی عمومی کد : 5016 | بازدید : 15,136

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس شناخت و خواص مواد (10 سوال) - درس اجزای ماشین (10 سوال) - درس اندازه گیری دقیق و آزمایشگاه (10 ...

کاردانی فنی و حرفه ای-مکانیک خودرو کد : 5017 | بازدید : 26,341

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس اجزای ماشین (10 سوال) - درس تکنولوژی مکانیک خودرو (25 سوال) - درس محاسبات فنی (15 سوال) - درس رسم ...

کاردانی فنی و حرفه ای-صنایع فلزی کد : 5018 | بازدید : 16,624

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس متالورژی عمومی و شناخت مواد صنعتی (10 سوال) - درس تغییر شکل نیم ساخته های فلزی (15 سوال) - درس ...

کاردانی فنی و حرفه ای-تاسیسات کد : 5019 | بازدید : 21,061

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس تأسیسات بهداشتی ساختمان (15 سوال) - درس رسم فنی و نقشه کشی تأسیسات (15 سوال) - درس برق تأسیسات (10 ...

کاردانی فنی و حرفه ای-صنایع چوب و کاغذ کد : 5020 | بازدید : 14,572

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس خواص فیزیکی و مکانیکی چوب (10 سوال) - درس خشک کردن و نگهداری چوب (10 سوال) - درس تکنولوژی چوب ...

کاردانی فنی و حرفه ای-چاپ کد : 5021 | بازدید : 12,334

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس شناخت مواد صنعتی و مواد شناسی (10 سوال) - درس تکنولوژی و کارگاه پیش از چاپ، چاپ و پس از ...

کاردانی فنی و حرفه ای-ساختمان کد : 5022 | بازدید : 19,107

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس فناوری ساختمان های بتونی و فلزی (25 سوال) - درس روش های اجرایی ساختمان سازی (10 سوال) - درس نقشه ...

کاردانی فنی و حرفه ای-نقشه کشی معماری کد : 5023 | بازدید : 28,244

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس شناخت مواد و مصالح (15 سوال) - درس آشنایی با بناهای تاریخی (15 سوال) - درس عناصر و جزئیات (10 ...

کاردانی فنی و حرفه ای-نقشه برداری کد : 5024 | بازدید : 14,465

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس نقشه برداری (25 سوال) - درس روش های تعیین موقعیت (10 سوال) - درس فتوگرامتری مقدماتی (10 سوال) - درس ...

کاردانی فنی و حرفه ای-صنایع شیمیایی کد : 5025 | بازدید : 15,709

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس شیمی عمومی (10 سوال) - درس شیمی آلی (10 سوال) - درس شیمی تجزیه (10 سوال) - درس شیمی معدنی ...

کاردانی فنی و حرفه ای-صنایع نساجی کد : 5026 | بازدید : 12,568

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس فیزیک نساجی و آزمایشگاه (10 سوال) - درس الیاف نساجی و آزمایشگاه (10 سوال) - درس ریسندگی و بافندگی (20 ...

کاردانی فنی و حرفه ای-متالورژی کد : 5027 | بازدید : 14,203

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس تکنولوژی و کارگاه مدلسازی (10 سوال) - درس اصول متالورژیکی و تکنولوژیکی ریخته گری (20 سوال) - درس محاسبات فنی ...

کاردانی فنی و حرفه ای-سرامیک کد : 5028 | بازدید : 12,413

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس شیمی سرامیک (10 سوال) - درس محاسبات در سرامیک (10 سوال) - درس مواد اولیه سرامیک و آماده سازی مواد ...

کاردانی فنی و حرفه ای-معدن کد : 5029 | بازدید : 13,811

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس تکنولوژی استخراج معدن (20 سوال) - درس حفاری (چالزنی و آتشکاری) (10 سوال) - درس علوم زمین و آزمایشگاه (10 ...

کاردانی فنی و حرفه ای-ناوبری کد : 5030 | بازدید : 12,925

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس آتش نشانی و کمک های اولیه پزشکی در دریا (10 سوال) - درس ملوانی (20 سوال) - درس روش مخابرات ...

کاردانی فنی و حرفه ای-الکترونیک و مخابرات دریایی کد : 5031 | بازدید : 12,536

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس آتش نشانی و کمک های اولیه پزشکی در دریا (10 سوال) - درس ملوانی (10 سوال) - درس الکترونیک عمومی ...

کاردانی فنی و حرفه ای-مکانیک موتورهای دریایی کد : 5032 | بازدید : 14,391

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس آتش نشانی و کمک های اولیه پزشکی در دریا (10 سوال) - درس ملوانی (10 سوال) - درس اصول مکانیک ...

کاردانی فنی و حرفه ای-حسابداری بازرگانی کد : 5033 | بازدید : 25,414

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس اصول حسابداری (25 سوال) - درس حسابداری شرکت ها (10 سوال) - درس مفاهیم و روش های آماری (15 سوال) ...

کاردانی فنی و حرفه ای-امور اداری کد : 5034 | بازدید : 17,906

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس سرپرست دبیرخانه (20 سوال) - درس کاربر نرم افزار اداری (15 سوال) - درس تندخوان و بایگان (15 سوال) - ...

کاردانی فنی و حرفه ای-کودکیاری کد : 5035 | بازدید : 21,839

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس زیست شناسی (10 سوال) - درس تغذیه و بهداشت مواد غذایی (10 سوال) - درس بیماری های شایع کودکان (10 ...

کاردانی فنی و حرفه ای-مدیریت خانواده کد : 5036 | بازدید : 17,836

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس حقوق خانواده (10 سوال) - درس خانواده در اسلام (10 سوال) - درس بهداشت خانواده (10 سوال) - درس بیماری ...

کاردانی فنی و حرفه ای-تربیت بدنی کد : 5037 | بازدید : 16,223

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس آناتومی و فیزیولوژی (20 سوال) - درس تغذیه و بهداشت مواد غذایی (10 سوال) - درس آزمون های ورزشی (10 ...

کاردانی فنی و حرفه ای-طراحی و دوخت کد : 5038 | بازدید : 25,128

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس تاریخ هنر ایران و جهان (10 سوال) - درس مبانی هنرهای تجسمی (10 سوال) - درس الیاف نساجی (10 سوال) ...

کاردانی فنی و حرفه ای-گرافیک کد : 5039 | بازدید : 22,869

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس تاریخ هنر ایران و جهان (10 سوال) - درس مبانی هنرهای تجسمی (10 سوال) - درس پایه و اصول صفحه ...

کاردانی فنی و حرفه ای-هنرهای تجسمی کد : 5040 | بازدید : 14,303

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس تاریخ هنر ایران و جهان (10 سوال) - درس مبانی هنرهای تجسمی (10 سوال) - درس آشنایی با مکاتب نقاشی ...

کاردانی فنی و حرفه ای-فرش دستباف کد : 5041 | بازدید : 15,838

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس قالی بافی (20 سوال) - درس طراحی نقوش سنتی (10 سوال) - درس طراحی و نقاشی نقشه فرش (20 سوال) ...

کاردانی فنی و حرفه ای-قلم زنی کد : 5042 | بازدید : 13,194

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس طراحی نقوش (30 سوال) - درس هنر قلم زنی (20 سوال) - درس زبان و ادبیات فارسی (15 سوال) - ...

کاردانی فنی و حرفه ای-امور دامی کد : 5043 | بازدید : 12,686

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس جانورشناسی (10 سوال) - درس تغذیه دام (10 سوال) - درس تشریح و فیزیولوژی (15 سوال) - درس پرورش دام ...

کاردانی فنی و حرفه ای-گاوداری صنعتی کد : 5044 | بازدید : 12,652

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس پرورش عمومی دام (20 سوال) - درس پرورش و نگهداری گاو گوشتی (15 سوال) - درس پرورش و نگهداری گاو ...

کاردانی فنی و حرفه ای-مرغ داری صنعتی کد : 5045 | بازدید : 12,358

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس پرورش عمومی طیور (20 سوال) - درس پرورش جوجه گوشتی (10 سوال) - درس پرورش و نگهداری مرغ تخم گذار ...

کاردانی فنی و حرفه ای-آبزیان کد : 5046 | بازدید : 12,162

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس پرورش عمومی طیور (20 سوال) - درس پرورش جوجه گوشتی (10 سوال) - درس پرورش و نگهداری مرغ تخم گذار ...

کاردانی فنی و حرفه ای-پرورش زنبور عسل کد : 5047 | بازدید : 12,672

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس پرورش و نگهداری زنبور عسل، تعمیر و نگهداری کندو (20 سوال) - درس بهره برداری از محصولات زنبور عسل (10 ...

کاردانی فنی و حرفه ای-امور زراعی و باغی کد : 5048 | بازدید : 15,165

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس گیاه شناسی (10 سوال) - درس حفظ نباتات (10 سوال) - درس آب و خاک (10 سوال) - درس تولید ...

کاردانی فنی و حرفه ای-گل و گیاه زینتی کد : 5049 | بازدید : 12,536

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس کاشت و تکثیر (15 سوال) - درس مراقبت های ویژه، کنترل آفات، هرس و پیرایش (15 سوال) - درس آب ...

کاردانی فنی و حرفه ای-ماشین های کشاورزی کد : 5050 | بازدید : 13,617

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس فیزیک 2 و آزمایشگاه (10 سوال) - درس محاسبات فنی (10 سوال) - درس کاربرد و سرویس تراکتور و موتورهای ...

کاردانی فنی و حرفه ای-صنایع غذایی کد : 5051 | بازدید : 14,263

درس ها و تعداد سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: درس فیزیک 2 و آزمایشگاه (10 سوال) - درس شیمی 2 و آزمایشگاه (10 سوال) - درس میکروبیولوژی (10 سوال) - ...