نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1403 حشره شناسي کشاورزي 2439 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1403 حشره شناسي کشاورزي 2439

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1403 -
رشته حشره شناسی کشاورزی دکتری سراسری نیمه متمرکز شامل گرایش حشره شناسی کشاورزی می باشد. تمامی فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد در رشته های حشره شناسی کشاورزی امکان شرکت در آزمون دکتری رشته حشره شناسی کشاورزی را دارند.

آزمون‌ سال 1403 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 4 اسفند 1402 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1403 حشره شناسي کشاورزي 2439
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1403
گروه : ---
مشخصات فایل : 1.68MB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات حشره شناسی کشاورزی، شامل دروس حشره شناسی – آفات گیاهی (زراعی، میوه، جالیزی، سبزی، زینتی و انباری) – اکولوژی و کنترل بیولوژیک حشرات – سم شناسی تکمیلی و فیزیولوژی حشرات – رده بندی حشرات و کنه شناسی تکمیلی، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری

 

- سوال 1 حشره شناسی کشاورزی

- در کدام لایۀ جلد حشرات، کیتین وجود ندارد؟

1) اندوکوتیکول

2) اگزوکوتیکول

3) اپی کوتیکول

4) مزوکوتیکول

 

- تست 2 حشره شناسی کشاورزی

- فعالیت تغذیه ای کدام آفت سبب خرد و پودری شدن غلات می شود؟

1) سوسک کشیش

2) سوسک توتون

3) شپشه قرمز آرد

4) کنه آرد

 

- پرسش 3 حشره شناسی کشاورزی

- مهم ترین خسارت خرگوش ها در کشاورزی ایران به کدام روش اتفاق می افتد؟

1) جویدن پوست تنه نهال ها در زمستان و خشک شدن آن ها

2) خسارت شدید به سبزیجات و صیفی جات در تابستان

3) خسارت پاییزه در مزارع زعفران به دلیل تغذیه از پیاز زعفران

4) حفر دالان های زیرزمینی و قطع کردن ریشه ها و در نتیجه خشک شدن درختان

 

- آزمون 4 حشره شناسی کشاورزی

- کمبود و استرس آبی، سبب جلب یا افزایش جمعیت کدام آفات در باغات میوه می شود؟

1) برگ خوار

2) چوب خوار

3) شپشک ها

4) شته ها و پسیل ها

 

- سئوال 5 حشره شناسی کشاورزی

- خسارت کیفی سن گندم، مربوط به کدام مرحله از زندگی سن است؟

1) پوره های سن 1 و 2

2) پوره های سن 2 به بعد

3) سن های مادر در ابتدای فصل

4) سن های ماده که از زمستان گذرانی برمی گردند.

 

- سوال 6 حشره شناسی کشاورزی

- اگر نسبت واریانس نمونه های گرفته شده از یک جمعیت، تقسیم بر میانگین تعداد افراد در نمونه ها، بزرگتر از عدد یک باشد، نوع پراکنش آن جمعیت، کدام است؟

1) تجمعی

2) تصادفی

3) منظم

4) یکنواخت

 

- تست 7 حشره شناسی کشاورزی

- در برنامه پیش آگاهی ظهور مرحلۀ سنی خاصی از دورۀ زندگی آفت، کدام ویژگی آفت نقش کلیدی دارد؟

1) زادآوری

2) نیاز گرمایی

3) سرعت رشد جمعیت

4) طول عمر حشرات بالغ

 

- پرسش 8 حشره شناسی کشاورزی

- اگر رایحه متصاعد شده از یک گونه، هم به نفع تولید کننده و هم به نفع دریافت کننده باشد، نام این رایحه کدام است؟

1) آپنومون

2) آلومون

3) سینومون

4) کایرومون

 

- آزمون 9 حشره شناسی کشاورزی

- کوچکترین سطح سازمانی اکولوژیک که در آن با بیش از یک گونه سروکار داریم، کدام است؟

1) اکوسیستم

2) جامعه

3) جمعیت

4) فرد

 

- سئوال 10 حشره شناسی کشاورزی

- در حرکت آفت کش ها از عرض غشاء، کدام سازوکار غالب است؟

1) انتقال غیرفعال

2) انتقال فعال

3) اندوسیتوز

4) فیلتراسیون

 

- سوال 11 حشره شناسی کشاورزی

- کدام گروه حشره کش علاوه بر حشرات، روی کنه ها هم مؤثرند؟

1) اکسازولین ها

2) تترونیک اسیدها

3) نئونیکوتینوئیدها

4) نرایستوکسین ها

 

- تست 12 حشره شناسی کشاورزی

- در واکنش های اکسیداسیون گوناگونی که به وسیله سیتوکروم کاتالیز می شود، کدام واکنش غیرسمی شدن است؟

1) اپوکسیداسیون

2) سولفوکسیداسیون

3) دسولفوراسیون

4) هیدروکسیلاسیون

 

- پرسش 13 حشره شناسی کشاورزی

- کدام مورد مربوط به دینامیک سمیت است؟

1) انتقال و پخش در بدن

2) برهم کنش سم و محل تأثیر

3) ذخیره شدن در بافت چربی

4) متابولیسم و دفع آفت کش

 

- آزمون 14 حشره شناسی کشاورزی

- کدام آفت کش، مختل کنندۀ ساخت کیتین است؟

1) اتوکسازول

2) پروپیکونازول

3) تبوفنوزاید

4) داینوتفوران

 

- سئوال 15 حشره شناسی کشاورزی

- نحوۀ عمل اسپینوساد، مشابۀ نحوۀ عمل کدام حشره کش است؟

1) امامکتین بنزوات

2) بایفنازیت

3) پرمترین

4) تیامتوکسام

 

- سوال 16 حشره شناسی کشاورزی

- کدام آمینو اسید در تولید پروتئین های اسکلروتیزاسیون حشرات نقش اصلی دارد؟

1) پرولین

2) تیروزین

3) سرین

4) گلاسین

 

- تست 17 حشره شناسی کشاورزی

- کارآمدترین چرخۀ تولید انرژی در حشرات، از لحاظ تولید انرژی در دسترس و آب متابولیک، کدام است؟

1) بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب

2) ترانس آمیناسیون

3) چرخۀ گلیکولیز

4) چرخۀ کربس

 

- پرسش 18 حشره شناسی کشاورزی

- حشرات از استرول به عنوان مادۀ اولیه، برای سنتز کدام هورمون استفاده می کنند؟

1) اکدایستروییدی

2) جوانی

3) مغزی

4) پپتیدی

 

- آزمون 19 حشره شناسی کشاورزی

- کدام یون در تولید ادرار اولیه نقش محوری دارد؟

1) سدیم

2) کلسیم

3) کلر

4) پتاسیم

 

- سئوال 20 حشره شناسی کشاورزی

- تفاوت ناتواستیگماتا و هلوتایریدا در کدام است؟

1) شکل بدن

2) وضعیت بندهای پا

3) تعداد و محل استقرار سوراخ های تنفسی

4) نحوۀ آرایش موهای پشتی بدن و بندهای پالپ