نمونه سوالات آزمون / سوالات دکتري 1402 ايمني شناسي 2718 به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

سوالات دکتري 1402 ايمني شناسي 2718

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1402 -

نمونه سوالات آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: نمونه سوال بیوشیمی (2،1)، نمونه سوال فیزیولوژی (2،1)، نمونه سوال آسیب شناسی عمومی. نمونه سوالات آزمون عمومی: نمونه سوال زبان انگلیسی و نمونه سوال استعداد تحصیلی.

آزمون‌ سال 1402 برای مقطع دکتری سراسری نیمه‌متمرکز و دکتری آزاد در یک نوبت و در تاریخ 11 اسفند 1401 برگزار شده است.

 

سوالات دکتري 1402 ايمني شناسي 2718
مشاهده نمونه دفترچه

سال : 1402
گروه : ---
مشخصات فایل : 427KB / PDF
قیمت : رایگان

انتقال به صفحه دانلود

آزمون های برگزار شده


نمونه تست

نمونه سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

نمونه سوالات ایمنی شناسی، شامل دروس ایمنی شناسی و سرم شناسی - باکتری شناسی اختصاصی و بیماری ها - ویروس شناسی و بیماری ها - قارچ شناسی و بیماری ها، جهت آشنایی داوطلبان با سوالات دکتری سراسری نیمه متمرکز

- سوال 1 ایمنی شناسی

- کدام پپتید ضد میکروبی در محدود کردن تهاجم درماتوفیت ها به پوست نقش موثرتری دارد؟

1) دیفنسین

2) کاتالاز

3) کاتلی سیدین

4) آزروسیدین

 

- تست 2 ایمنی شناسی

- پیامد اصلی عفونت پس از تولد با ویروس اسهال ویروسی گاوی پس از زایمان، کدام مورد است؟

1) لنگش

2) ضایعات پوستی

3) سرکوب سیستم ایمنی

4) بیماری مخاطی

 

- پرسش 3 ایمنی شناسی

- آرتری ویروس ها علاوه بر اندوتلیای عروقی، کدام یک از انواع سلول ها را هدف قرار می دهند؟

1) لنفوسیت ها

2) ماکروفاژها

3) ماست سل ها

4) گرانولوسیت ها

 

- آزمون 4 ایمنی شناسی

- در ایجاد جراحات ویروس سن سی شیال تنفسی گاو، کدام نوع از ازدیاد حساسیت دخیل است؟

1)نوع اول

2)نوع دوم

3) نوع سوم

4) نوع چهارم

 

- سئوال 5 ایمنی شناسی

- اساس آزمایش حلقه ای بروسلا کدام است؟

1) جستجوی پادتن در شیر دارای چربی

2) جستجوی پادتن در شیر بدون چربی

3) جستجوی پادتن در خون کامل

4) جستجوی پادتن در سرم

 

- سوال 6 ایمنی شناسی

- کدام یک از بروسلاهای زیر برای انسان از شدت و حدت بیشتری برخوردار است؟

1) سوئیس

2) نئوتومه

3) آبورتوس

4) ملی تنسیس

 

- تست 7 ایمنی شناسی

- کدام مورد در تفریق دو جنس استافیلوکوکوس و استرپتوکوکوس موثر است؟

1) تخمیر قند

2) کاتالاز

3) مورفولوژی

4) رشد در محیط مکانیکی

 

- پرسش 8 ایمنی شناسی

- پیوند تومور از مدل موشی توموری مبتلا به نقص ایمنی به موش سالم از همان سویه چه رویدادی را رقم خواهد زد؟

1) رد تومور

2) تولرانس

3) اتوایمنی

4) گسترش تومور

 

- آزمون 9 ایمنی شناسی

- به تفاوت های پادگنی در ساختار آنتی بادی افراد داخل یک گونه چه می گویند؟

1) ایزوتیپ

2) آلوتیپ

3) ایدیوتیپ

4) آلوژن

 

- سئوال 10 ایمنی شناسی

- مشمشه در اسب ها با کدام تست غربال گری ردیابی می شود؟

1) توبرکولین تغییریافته

2) PPD

3) فیشر

4) مالئین

 

- سوال 11 ایمنی شناسی

- باکتری های خانواده آنتروباکتریاسه براساس کدام خاصیت به دو گروه عمده تقسیم می شوند؟

1) ایجاد همولیز

2) همولیز و خواص سرولوژیک

3) تخمیر لاکتوز یا عدم تخمیر لاکتوز

4) داشتن حرکت یا عدم توانایی در حرکت

 

- تست 12 ایمنی شناسی

- نقش مهم حذف لنفوسیت های T اتوراکتیو در تیموس چیست؟

1) آلرژی

2) رد پیوند

3) تولرانس مرکزی

4) تولرانس محیطی

 

- پرسش 13 ایمنی شناسی

- مبتلا شدن جنین به ویروس بیماری اسهال عفونی گاو در سه ماهه نخست بارداری سبب کدام حالت می شود؟

1) پاسخ ایمنی موثر

2) سقط جنین

3) خود ایمنی

4) تحمل ایمنی

 

- آزمون 14 ایمنی شناسی

- تبدیل کلاس ایمونوگلوبولین در کجا اتفاق می افتد؟

1) تیموس

2) پاراکورتکس

3)  مغزاستخوان

4) فولیکول های لنفاوی

 

- سئوال 15 ایمنی شناسی

- مکانیسم رخداد بیماری پرکاری تیروئیدی گراویس کدام است؟

1) اتصال آنتی بادی به هورمون تحریک کننده تیروئید

2) اتصال آنتی بادی به گیرنده هورمون تیروئیدی

3) ترشح زیاد هورمون تحریک کننده تیروئید

4) بیان زیاد گیرنده تحریک کننده تیروئید

 

- سوال 16 ایمنی شناسی

- جذب آنتی ژن های میزبان بر روی سطح انگل سبب کدام مورد می شود؟

1) فرار از پاسخ ایمنی

2) بیماری های خود ایمن

3) ایجاد تحمل نسبت به انگل

4) سرکوب عمومی سیستم ایمنی

 

- تست 17 ایمنی شناسی

- گلومرولونفریت با واسطه مجتمع ایمن در کدام گروه ازدیاد حساسیت قرار دارد؟

1)تیپ 1 غیرآتوپیک

2) تیپ 3 غیرآتوپیک

3) تیپ 1 ایدیوپاتیک

4) تیپ 3 ایدیوپاتیک

 

- پرسش 18 ایمنی شناسی

- کدام فنوتیپ گروه خونی گربه آلوپادتن ندارد؟

1) AB

2) A

3) B

4) O

 

- آزمون 19 ایمنی شناسی

- اندام شوک آنافیلاکسی در سگ کدام است؟

1) ریه

2) روده

3) طحال

4) کبد

 

- سئوال 20 ایمنی شناسی

- در کدام حیوان، پیش سازان یاخته های B از مغز استخوان به پلاک های پایر ایلئومی مهاجرت می کنند؟

1) گوسفند

2) پرندگان

3) خرگوش

4)سگ