نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD کشاورزی علوم باغبانی گیاهان زینتی دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD کشاورزی علوم باغبانی گیاهان زینتی دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال فیزیولوژی گیاهی و تکثیر گیاهان، نمونه سوال مواد تنظیم کننده رشد گیاهی و ریزازدیادی، نمونه سوال گیاه شناسی و تغذیه گیاهان در باغبانی، نمونه سوال کشت و پرورش گیاهان دارویی، نمونه سوال ادویه ای و نوشابه ای، نمونه سوال اصلاح گیاهان دارویی، نمونه سوال ادویه ای و نوشابه ای، نمونه سوال میوه کاری، نمونه سوال اصلاح درختان میوه، نمونه سوال سبزی کاری، نمونه سوال اصلاح سبزی ها، نمونه سوال گلکاری، نمونه سوال اصلاح گیاهان زینتی، نمونه سوال فیزیولوژی پس از برداشت تکمیلی، نمونه سوال تکنولوژی پس از برداشت (بسته بندی) محصولات باغی، نمونه سوال مبانی بیوتکنولوژی، نمونه سوال مارکرهای مولکولی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 199KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست