نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD کشاورزی تغذیه دام دکتری آزاد 1387 امروز یکشنبه ۰۶ فروردین ۱۳۹۶

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD کشاورزی تغذیه دام دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال بیوشیمی، نمونه سوال فیزیولوژی، نمونه سوال آمار و طرح آزمایش ها، نمونه سوال تغذیه نشخوارکنندگان، نمونه سوال تغذیه طیور، نمونه سوال ژنتیک جمعیت و کمی، نمونه سوال اصلاح نژاد دام، نمونه سوال روش های پیشرفته آماری، نمونه سوال میکروب شناسی، نمونه سوال تجزیه خوراک دام، نمونه سوال سم شناسی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 223KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست