نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD کشاورزی تغذیه دام دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD کشاورزی تغذیه دام دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال بیوشیمی، نمونه سوال فیزیولوژی، نمونه سوال آمار و طرح آزمایش ها، نمونه سوال تغذیه نشخوارکنندگان، نمونه سوال تغذیه طیور، نمونه سوال ژنتیک جمعیت و کمی، نمونه سوال اصلاح نژاد دام، نمونه سوال روش های پیشرفته آماری، نمونه سوال میکروب شناسی، نمونه سوال تجزیه خوراک دام، نمونه سوال سم شناسی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 223KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست