نمونه سوالات آزمون / دکتری آزاد جزوات سوالات PHD کشاورزی اصلاح نباتات دکتری آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

دکتری آزاد جزوات سوالات PHD کشاورزی اصلاح نباتات دکتری آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال آمار و طرح آزمایشات، نمونه سوال ژنتیک عمومی، نمونه سوال ژنتیک کمی، نمونه سوال اصلاح نباتات تکمیلی، نمونه سوال سیتوژنتیک، نمونه سوال بیولوژی سلولی مولکولی، نمونه سوال بیوتکنولوژی کشاورزی، نمونه سوال ژنتیک مولکولی.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 389KB / PDF
قیمت : 30,000 ريال
اعتبار کافی نیست