نمونه سوالات آزمون / ارشد سراسری جزوات سوالات زبان فرانسه رشته مجموعه علوم تربیتی 1 کارشناسی ارشد سراسری 1398 کتاب هدیه دهید

ارشد سراسری جزوات سوالات زبان فرانسه رشته مجموعه علوم تربیتی 1 کارشناسی ارشد سراسری 1398

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1398 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی و فرانسه)، نمونه سوال آمار و روش های تحقیق در علوم تربیتی، نمونه سوال روانشناسی تربیتی، نمونه سوال روش ها و فنون تدریس، نمونه سوال مبانی و اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، نمونه سوال مدیریت آموزشی، نمونه سوال تکنولوژی آموزشی، نمونه سوال سنجش و اندازه گیری در تعلیم و تربیت، نمونه سوال مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی، نمونه سوال نظارت و راهنمایی، نمونه سوال تعلیم و تربیت اسلامی، نمونه سوال آموزش و پرورش تطبیقی، نمونه سوال روانشناسی رشد. سال : 1398
گروه : ---
مشخصات فایل : 723KB / PDF
قیمت : رایگان
دریافت فایل

سایر سوالات مرتبط