نمونه سوالات آزمون / ارشد آزاد جزوات سوالات مهندسی صنایع مدیریت سیستم بهره وری کارشناسی ارشد آزاد 1387 کتاب هدیه دهید

ارشد آزاد جزوات سوالات مهندسی صنایع مدیریت سیستم بهره وری کارشناسی ارشد آزاد 1387

دانلود سوال های دروس اختصاصی و عمومی سال 1387 - نمونه سوالات آزمون اختصاصی و عمومی: نمونه سوال زبان تخصصی (انگلیسی)، نمونه سوال تحقیق در عملیات 1 و 2، نمونه سوال آمار و احتمال مهندسی، نمونه سوال دروس تخصصی (طرح ریزی واحدهای صنعتی، کنترل کیفیت آماری، برنامه ریزی و کنترل پروژه، برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها و اقتصاد مهندسی)، نمونه سوال ریاضی عمومی 1 و 2.

سال : 1387
گروه : ---
مشخصات فایل : 459KB / PDF
قیمت : 20,000 ريال
اعتبار کافی نیست