منابع و سوالات آزمون های استخدامی / دستگاه های اجرایی (استانداری - اداره کل ورزش و جوانان) کتاب هدیه دهید

دستگاه های اجرایی (استانداری - اداره کل ورزش و جوانان)

آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی کشور (استانداری - اداره کل ورزش و جوانان) در هریک از استان های کشور به صورت جداگانه برگزار می گردند. این آزمون ها شامل آزمون دروس عمومی و اختصاصی می باشند. سایت سنجش3 کلیه منابع مربوط به دروس عمومی را به همراه نمونه سوالات عمومی و اختصاصی برخی از رشته ها جهت استفاده متقاضیان استخدام پوشش داده است.

نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات