منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / دستگاه های اجرایی (استانداری - اداره کل ورزش و جوانان) کتاب هدیه دهید

دستگاه های اجرایی (استانداری - اداره کل ورزش و جوانان)

آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی کشور (استانداری - اداره کل ورزش و جوانان) در هریک از استان های کشور به صورت جداگانه برگزار می گردند. این آزمون ها شامل آزمون دروس عمومی و اختصاصی می باشند. سایت سنجش3 کلیه منابع مربوط به دروس عمومی را به همراه نمونه سوالات عمومی و اختصاصی برخی از رشته ها جهت استفاده متقاضیان استخدام پوشش داده است.

نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - زبان انگلیسی بخش سی ام
سوال 1- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی زبان انگلیسی:

1- She wouldn´t take the medicine if it ----- good for her.

1) weren´t                    2) isn´t                         3) wasn´t                     4) hasn´t been

پاسخ تست 1 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - گزينه «1»

... بیشتر