منابع آزمون / منابع دکتری سراسری نیمه متمرکز مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع دکتری سراسری نیمه متمرکز مدیریت پیشگیری از جرم، جرم یابی و ایمنی ترافیک

شرح :
توضیحات :
تاریخ : 1401-12-23