منابع آزمون / منابع دکتری سراسری نیمه متمرکز جغرافیای سیاسی به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

منابع دکتری سراسری نیمه متمرکز جغرافیای سیاسی

شرح :
توضیحات :

منابع آزمون دکتری رشته جغرافیای سیاسی


مجموعه دروس در سطح کارشناسی:

روش تحقیق در جغرافیا:

منبع 1: روش‌هاي تحقيق در جغرافياي انساني، جیمز ام. لیندسی، ترجمه دکتر محمد رضا رضوانی

منبع 2:  روش‌هاي تحقيق كيفي در جغرافياي انساني، دکتر احمد پور احمد - محمد اسکندی نوده، انتشارات سمت.

منبع 3:  مقدمه‌ای بر روش تحقيق در علوم انسانی، دکتر محمد رضا حافظ نیا، تهران؛ انتشارات سمت، 1389.

منبع 4:  نعمت‌زاده، شهين، كتاب‌شناسي توصيفي روش تحقيق، مركز اسناد و مدارك علمي ايران، تهران: 1366.جغرافیاي سیاسی (مبانی و ایران):

منبع 1:  میر حیدر، دره (1391)، مبانی جغرافیای سیاسی، انتشارات سمت، ویرایش اول، چاپ هجدهم.

منبع 2:  مجتهدزاده، پیروز(1381)، جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران: سمت، چاپ اول.

منبع 3: مویر، ریچارد(1379)، درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی (ترجمه دره میر حیدر با همکاری یحیی صفوی)، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.

منبع 4: سازماندهي سیاسی فضا، دکتر زهرا احمدی پور، قاسم قنبری، قاسم کرمی، قاسم(1390)، تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، چاپ اول.

منبع 5: جغرافیای سیاسی، بلاکسل، مارک (1389)، (ترجمه محمدرضا حافظ نیا، عطااله عبدی، حسین ربیعی و عباس احمدی)، تهران: نشر انتخاب، چاپ اول.

منبع 6: جغرافیای سیاسی ایران، حافظ نیا، محمدرضا(1386)، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول.

منبع 7:  حافظ نیا، محمدرضا و کاویانی راد، مراد(1392)، افق‌های جدید در جغرافیای سیاسی، تهران: انتشارات سمت، چاپ سوم.مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:

اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک:

منبع 1: مبانی جفرافیای سیاسی، دکتر دره میرحیدر

منبع 2:  بررسي مفهوم ايران زمين و نقش آن در علت وجودي دولت – ملت ايران. شمس،  يزداني، (1384).  فصلنامه مدرس. دوره نهم. شماره اول. پياپي 38.

منبع 3:  آذربايجان بزرگ: فرصت ها و تنگناها؛ کريمي پور؛  فصلنامه تحقيقات جغرافيايي.

منبع 4: ايران و همسايگان (منابع تنش و تهديد)؛ کريمي پور، انتشارات جهاد دانشگاهي تربيت معلم.

منبع 5: مقدمه اي بر علت وجودي ايران جديد. كامران، حسن و كريمي پور،  فصلنامه مدرس. دوره 6. شماره 2. تابستان 1381.

منبع 6:  مقدمه اي بر تقسيمات كشوري ايران جلد نخست، كريمي پور،  انجمن جغرافيايي ايران.

منبع 7:  دموكراسي و هويت ايراني. مجتهدزاده. انتشارات كوير.

منبع 8:  حافظ نیا، محمدرضا(1385)، اصول و مفاهیم ژئوپولیتیک، مشهد، انتشارات پاپلی، چاپ اول.

منبع 9: عزتی، عزت الله(1385)، ژئوپولیتیک، ، تهران: انتشارات سمت، چاپ ششم.


نظریه هاي جغرافیاي سیاسی:

منبع 1: جغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي؛ مجتهد زاده، انتشارات  سمت.

منبع 2:  جغرافياي سياسي ايران. حافظ نيا . انتشارات سمت.

منبع 3:  مقدمه اي بر جغرافياي سياسي. تيلور، پيتر و جانستون، جان . ترجمة پيشگاهي فرد و اكبري.انتشارات دانشگاه تهران.

منبع 4:  ايده هاي ژئوپليتيک و واقعيت هاي ايراني؛ مجتهد زاده.  نشر ني.

منبع 5:  ناسيوناليسم در ايران؛ کاتم،  ترجمه احمد تدين، انتشارات كوير.

منبع 6:  قبله عالم ژئوپليتيک ايران؛ فولر، گراهام؛  ترجمه مخبر، نشر مرکز.

منبع 7:  درآمدي نو بر جغرافياي سياسي؛ موير، ريچارد؛ترجمة مير حيدر با همكاري سيد يحيي صفوي، انتشارات سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح،  دفتر مطالعات سياسي و بين الملل

منبع 8: مبانی جفرافیای سیاسی،دره میرحیدر

منبع 9:  بررسي مفهوم ايران زمين و نقش آن در علت وجودي دولت – ملت ايران. شمس،  يزداني، (1384).  فصلنامه مدرس. دوره نهم. شماره اول. پياپي 38.

منبع 10: آذربايجان بزرگ: فرصت ها و تنگناها؛ کريمي پور؛  فصلنامه تحقيقات جغرافيايي.

منبع 11:  ايران و همسايگان (منابع تنش و تهديد)؛ کريمي پور، انتشارات جهاد دانشگاهي تربيت معلم.

منبع 12:  مقدمه اي بر علت وجودي ايران جديد. كامران، حسن و كريمي پور،  فصلنامه مدرس. دوره 6. شماره 2. تابستان 1381.

منبع 13: مقدمه اي بر تقسيمات كشوري ايران جلد نخست، كريمي پور،  انجمن جغرافيايي ايران.

منبع 14: دموكراسي و هويت ايراني. مجتهدزاده. انتشارات كوير.

منبع 15:*Glassner, Martine; (2004). “POLITICAL GEOGRAPHY”:John Wiley & Sons,Inc.

منبع 16: *Dikshit, Ramesh Dutta; (1995) “POLITICAL GEOGRAPHY The Discipline and Its Dimension “: Tata McGraw – Hill Publishing Company Limited

 


منابع عمومی

جزوه درسی استعداد و آمادگی تحصیلی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.

جزوه درسی زبان عمومی انگلیسی، گروه مولفان انتشارات کتابخانه رایانه ای و سایت سنجش۳.


سرفصل :
دروس عمومی:
- زبان انگلیسی     
- استعداد تحصیلی  


دروس تخصصی در سطح کارشناسی: 
- روش تحقیق در جغرافیا


دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد:
- اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک
- نظریه های جغرافیای سیاسی

 


تاریخ : 1398-11-17
  • برای دریافت مدرک مربیگری بدنسازی به کجا باید مراجعه کنیم؟
    جواب: برای شرکت در دوره های مربیگری بدنسازی به سایت فدراسیون بدنسازی مراجعه نموده و دستورالعمل ثبت نام را ملاحظه نمایید.
  • راه موفقیت در آزمون های استخدامی چیست؟
    جواب: ابتدا کتب و منابع مرتبط را تهیه و مطالعه بفرمایید. در صورتی که فرصت کافی برای مطالعه منابع اصلی ندارید، مطالعه جزوات، نکات کلیدی و سوالات آزمون های برگزار شده سال های قبل می تواند کمک کننده باشد.