حقوق

 دریافت(دانلود) مقالات و تحقیقات علمی

برای دریافت (دانلود) مقاله مورد نظر ابتدا می بایست فرم عضویت را تکمیل نمایید.
پس از ورود به سیستم، اعتبار لازم را خریداری نموده و نسبت به دانلود فایل اقدام نمایید.
نام فایل
نویسنده
قیمت
سال انتشار
تعداد صفحه
مشخصات فایل
چکیده
دریافت
مقاله حقوق - رهیافت برنامه ریزی محیط زیست، مبتنی بر حقوق بشر
نسرین مصفا، مجید مخدوم، ضیاء الدین الماسی
رایگان
1390
17
282KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - زباله های فضایی و حقوق بین الملل فضا: کاستی ها و راهکار ها
حسین شریفی طراز کوهی، حسین تاج آبادی
رایگان
1392
18
249KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - زمان انتقال مالکیت در قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389
سام محمدی، سیدحسن حسینی مقدم
رایگان
1391
26
250KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - زمان عاقله
مصطفی جباری
رایگان
1388
15
202KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - زندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه
سیدمحمدرضا آیتی، عبدالجبار زرگوش نسب
رایگان
1391
14
197KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - ساختار نظام قضایی عصر صفوی
سیدمحمد حسینی، احمد رضوانی مفرد
رایگان
1390
15
274KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز
عبدالحسین شیروی، فاطمه امین مجد
رایگان
1391
30
286KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - سنت نبوی و عدالت کیفری
جلیل امیدی
رایگان
1388
14
264KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - سنجش آرای متعارض در یک پرونده قتل
تهمورث بشیریه
رایگان
1387
19
198KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - سهم الارث زوجه منحصر در فقه و قانون مدنی
محمدحسن صادقی مقدم، محمدمهدی عزیزالهی
رایگان
1391
11
174KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - سیاست های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری
محمود باقری، سیمین عباسی
رایگان
1391
16
235KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - شخص مسئول در مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی
محمود کاظمی، اسعد انورعارف
رایگان
1392
20
277KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - شرط مخالف قائم مقامی بیمه گر
محسن ایزانلو
رایگان
1389
21
332KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - شناخت دارندگان اطلاعات نهانی شرکت های سهامی عام
لعیا جنیدی، محمد نوروزی
رایگان
1389
19
285KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - شناخت ماهیت اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار
لعیا جنیدی، محمد نوروزی
رایگان
1388
19
292KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - شناخت و تفکیک آرای وحدت رویه معتبر از منسوخ
اقبالعلی میرزایی
رایگان
1391
24
260KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - شهردار و صلاحیت اعتراض به مصوبات شورای شهر
کمال الدین هریسی نژاد، وجیهه ابطحی
رایگان
1391
14
198KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - شیوه های بازنگری در قوانین اساسی
بیژن عباسی
رایگان
1386
18
239KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - شیوه های حمایت از جلوه های حقوق فرهنگ عامه (حقوق فولکلور)
نجاد علی الماسی، بهنام حبیبی درگاه
رایگان
1389
15
224KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - ضرورت حمایت حقوقی از زنان در عقد نکاح
علیرضا باریکلو
رایگان
1387
25
246KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - ضمان درک
احمد باقری، محمد حسن جوادی
رایگان
1388
17
222KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - ضمانت اجراهای مدنی حمایت کننده از حقوق ادبی و هنری
محمد مهدی قبولی، سعید محسنی
رایگان
1391
20
293KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - ضوابط تعیین قانون حاکم بر تعهدات ناشی از اسناد تجاری
نجادعلی الماسی، مهدی حسین زاده
رایگان
1389
27
273KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - طلاق زوجه غائب مفقودالاثر و آثار آن
روشنعلی شکاری، اسماعیل کریمیان
رایگان
1390
18
256KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - طلق بودن مورد مطالعه از دیدگاه فقهی و حقوقی
اسماعیل نعمت اللهی
رایگان
1392
30
316KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - ظهور دولت های مجازی در عصر جهانی شدن
حسین رحمت الهی، رضوان ضیائی
رایگان
1390
28
1.08MB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - عدالت به مثابه قاعده فقهی و حقوقی
سیدمحمد اصغری
رایگان
1388
21
207KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - عدالت نفسانی حداقلی شهود
علی اکبر ایزدی، حسین کاویار
رایگان
1389
20
247KB / PDF
دریافت فایل
مقاله حقوق - عدالت و حقوق بشر
ناصر کاتوزیان
رایگان
1386
9
125KB / PDF
دریافت فایل