مقالات /مهندسی کامپیوتر / استفاده از آنتروپی فازی در لبه یاب فازی رقابتی به منظور قطعه بندی تصویر به اشتراک گذاری در Facebook به اشتراک گذاری در Google+ به اشتراک گذاری در Twitter کتاب هدیه دهید

استفاده از آنتروپی فازی در لبه یاب فازی رقابتی به منظور قطعه بندی تصویر

چکیده

     در این مقاله روشی جدید با استفاده از لبه یاب فازی برای قطعه‌بندی تصاویر نویزی پیشنهاد شده است. در این الگوریتم‌ ابتدا لبه‌های تصویر را با استفاده از آنترپی فازی کیفیت لبه‌های بدست آمده از مرحله قبل را بهبود می‌دهیم. در نهایت نیز با استفاده از اطلاعات لبه‌های بدست آمده حد آستانه‌ای مناسب برای قطعه‌بندی تصویر یافته و با استفاده از آن تصاویر را به نحو مناسب قطعه‌بندی می‌نمائیم. نوآوری این مقاله در بهبود لبه‌های تصویر نسبت به لبه یاب فازی رقابتی و استفاده از آن در قطعه‌بندی تصویر می باشد که نهایتا نتایج عملی این مقاله نشان خواهد داد که کیفیت قطعه‌بندی در تصاویر نویزی با روش پیشنهادی نسبت به قطعه‌بندی براساس آنتروپی محلی بهتر می‌باشد.

 

نویسنده : معصومه بورجندی، فریبرز محمودی، کیمیا رضائی کلانتری
تعداد صفحه : 7
مشخصات فایل : 562KB / PDF
قیمت : رایگان