مقالات /اقتصاد / آزمون هم گرایی باشگاهی بین استان های ایران: یافته های جدید با استفاده از تحلیل ناپارامتریک کتاب هدیه دهید

آزمون هم گرایی باشگاهی بین استان های ایران: یافته های جدید با استفاده از تحلیل ناپارامتریک


نویسنده : زهرا علمی، امید رنجبر
تعداد صفحه : 22
مشخصات فایل : 332KB / PDF
قیمت : رایگان